Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

European Dry Food, Snack and Confectionery EPPS in Berlin, 25. - 27. 3. 2018
19.01.2018

European Food Supplements Conference - extended early bird, 8. - 9. 3. 2018
19.01.2018

Enhancing Consumer Protection in the EU: Preserving Consumers’ Rights in the Digital Society, 6. 3. 2018
19.01.2018

Pozvánky na semináře: "Financial Man. of Horizon 2020 Projects. Theoretical and Practical Approach"
19.01.2018

Ctpp >


Půda pro zemědělce
Datum: 08.01.2016
CzechTrade

Podle vyjádření Vladimíra Putina má být Rusko v roce 2020 naprosto soběstačné v produkci potravin. Souběžně s tím byla vydána směrnice s úkolem rozpracovat mechanismus k tomu, aby nevyužívaná zemědělská půda přešla k zemědělcům, resp. k těm, kteří pracují nebo chtějí pracovat se zemědělskou půdou. Putin vyzývá k tomu, aby půda byla odebrána těm, kteři na ní nepracují nebo ji nevyužívají pro zemědělskou výrobu. Taková půda má být následně prodána v dražbách novým vlastníkům pro potřebu zemědělské výroby. Odpovídající zákon má být přijat k 1.6.2016.

V okolí Petrohradu a v Leningradské oblasti je kolem 1,7 mil ha půdy, přičemž cca 200 tisíc ha se nevyužívá k zemědělským účelům. Převod zemědělské půdy na stavební parcely bude podle nového zákona složitější a do jisté míry to ovlivní výstavbu v okolí hlavního města oblasti.

Z právního hlediska bude realizace záměru ještě docela zajímavá, neboť o využití nevyužívané zemědělské půdy mají zájem mocné developerské skupiny a další subjekty úzce spjaté s ruskou politickou elitou.

Zdroj: http://www.fontanka.ru/2015/12/03/219/
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Petrohradu.