Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Další GM plodiny míří do EU
15.08.2018

Za vlny letních veder je zvlášť důležité dodržovat dostatečný pitný režim
15.08.2018

Více než půl tuny prošlých potravin ve skladu na Kladensku
15.08.2018

Stanovisko SVS ve věci možnosti výskytu AMP u vepřového masa z ČR
15.08.2018

Ctpp >


Půda pro zemědělce
Datum: 08.01.2016
CzechTrade

Podle vyjádření Vladimíra Putina má být Rusko v roce 2020 naprosto soběstačné v produkci potravin. Souběžně s tím byla vydána směrnice s úkolem rozpracovat mechanismus k tomu, aby nevyužívaná zemědělská půda přešla k zemědělcům, resp. k těm, kteří pracují nebo chtějí pracovat se zemědělskou půdou. Putin vyzývá k tomu, aby půda byla odebrána těm, kteři na ní nepracují nebo ji nevyužívají pro zemědělskou výrobu. Taková půda má být následně prodána v dražbách novým vlastníkům pro potřebu zemědělské výroby. Odpovídající zákon má být přijat k 1.6.2016.

V okolí Petrohradu a v Leningradské oblasti je kolem 1,7 mil ha půdy, přičemž cca 200 tisíc ha se nevyužívá k zemědělským účelům. Převod zemědělské půdy na stavební parcely bude podle nového zákona složitější a do jisté míry to ovlivní výstavbu v okolí hlavního města oblasti.

Z právního hlediska bude realizace záměru ještě docela zajímavá, neboť o využití nevyužívané zemědělské půdy mají zájem mocné developerské skupiny a další subjekty úzce spjaté s ruskou politickou elitou.

Zdroj: http://www.fontanka.ru/2015/12/03/219/
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Petrohradu.