Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Doporučení pražských hygieniků k provozu předškolních zařízení vzhledem k nastaveným preventivním opatřením infekce covid-19
29.05.2020

EU plánuje revizi legislativy pro dopravu zvířat
29.05.2020

Dopad pandemie COVID-19 na potravinový systém
29.05.2020

COVID-19 epidemic - Cancellation of BTSF Activities
29.05.2020

Ctpp >


Drobné vodní toky a malé vodní nádrže
Datum: 21.01.2016
Ministerstvo zemědělství ČR

Cílem programu 129 290 "Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích" je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří odtokový režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím ke zvýšení protipovodňové ochrany v případě povodní.

Veškeré informace a podmínky k podání žádostí jsou uvedeny níže v Pravidlech a Formulářích. Pro vyplnění formuláře S09 je nezbytné stažení aplikace „Program pro otevření Dotačního titulu.exe“, který je k dispozici na stránkách provozovatele EDSSMVS.

Formuláře S09 (provozovatel EDSSMVS)

PřílohyFormuláře pro podání žádosti v rámci dotačního programu 129 290.