Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Další informace k řešení tzv. dvojí kvality potravin
07.01.2019

Nové potravinářské předpisy EU – listopad 2018
07.01.2019

Vyhodnocení kontrol jakosti pitné vody na lodních dopravních prostředcích v roce 2018
07.01.2019

Workshop všímavého jedení (mindful eating)
07.01.2019

Ctpp >


„Exotika“ v potravinách – tisková konference Fóra zdravé výživy
Datum: 25.05.2016
Fórum zdravé výživy

Tyto a další otázky se v rámci tiskové konference řešily. Fórum zdravé výživy se zaměřilo na palmový olej z různých úhlů pohledu – technologického, zdravotního a výživového. Přidali jsme i praktická doporučení. Se zástupci médií diskutovali prof. Dostálová, doc. Piťha, Mgr. Starnovská a RNDr. Suchánek.

Tiskové materiály:

tisková zpráva: „Exotika“ v potravinách
prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.: Palmový olej v potravinářství
prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.: Co místo palmového oleje?
RNDr. Pavel Suchánek: Palmový olej a naše zdraví
Mgr. Tamara Starnovská: Palmový olej v praktickém životě