Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Doporučení pražských hygieniků k provozu předškolních zařízení vzhledem k nastaveným preventivním opatřením infekce covid-19
29.05.2020

EU plánuje revizi legislativy pro dopravu zvířat
29.05.2020

Dopad pandemie COVID-19 na potravinový systém
29.05.2020

COVID-19 epidemic - Cancellation of BTSF Activities
29.05.2020

Ctpp >


Inspekce nevpustila na trh 24 tun máku s nepovoleným obsahem morfinu
Datum: 08.06.2015
SZPI
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zakázala uvádět do oběhu v ČR šarži máku modrého o celkové hmotnosti 24 tun. Laboratorní analýza SZPI u předmětné šarže prokázala přítomnost morfinu v koncentraci 137 miligramů (mg)/kg. Morfin je v máku přirozeně přítomný, ale jeho bezpečná koncentrace pro potravinářský mák je stanovena na 43 mg/kg, vyšší koncentrace tak nelze považovat za bezpečné. Vzorek potraviny původem z Austrálie odebrala SZPI ve skladu provozovny společnosti FRUMENTA, s.r.o. ve Slatiňanech. Vzhledem k včasnému zásahu se závadná šarže nedostala ke spotřebitelům.
SZPI kontrolu provedla na základě hlášení dovozu vybraných komodit podle vyhlášky 320/2014 Sb. Ta platí od 1. 1. 2015 a ukládá dovozcům informovat SZPI o importu vybraných druhů potravin před jejich příjezdem na místo určení v ČR. Povinnost se týká vybraných druhů čerstvého ovoce a zeleniny a dalších komodit. Dovozci mohou nahlašovat potraviny prostřednictvím online formuláře na webu SZPI, kde jsou k dispozici další informace související s předmětnou vyhláškou.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633