Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Pozvánka na třetí ročník semináře MEMPROPO 2017
18.10.2017

Konzultační dny pro podporu exportu
22.09.2017

Firmám chybí kvalifikovaná pracovní síla, je třeba změnit vzdělávací systém
22.09.2017

Africký mor prasat v ČR; aktuální informace ke dni 18. 9. 2017
22.09.2017

Ctpp >


Makroekonomická mozaika: Silně rostoucí mzda určuje ekonomický výkon
Datum: 06.09.2017
Petr Zahradník, HK ČR

Dnešní ukazatele vývoje průměrné mzdy potvrdily, že tato veličina představuje v současnosti jeden ze zcela nejdůležitějších parametrů českého ekonomického vývoje, mající silný dopad na růst HDP i jeho strukturu v současném období. Toto období je na naše poměry charakterizováno velmi vysokým tempem růstu mezd; interpretace tohoto vývoje je pak velmi rozdílná. Jeden názorový proud, k němuž se lze zřejmě přiřadit, hovoří o tom, že stávající mzdový růst již výrazně přesahuje jak aktuální ekonomickou výkonnost, tak především produktivitu; a může se naopak brzy stát překážkou pro další rozvoj. Opačný hlas však dodává, že mzdová konvergence vůči průměru EU je nejpomalejší se všech přizpůsobujících se veličin a mzdová diferenciace mezi západní a tuzemskou úrovní mezd je neodůvodněně vysoká. Růst mezd je podle tohoto názoru tak účinným nástrojem před výrzanějším odchodem pracovníků do zahraničí, zvláště pak ve vybraných profesích.

V letošním druhém čtvrtletí rostla průměrná mzda nominálně o 7,6 % meziročně (reálně pak o 5,3 % meziročně), což v absolutním vyjádření činilo 29.346,- Kč. Za celé první pololetí letošního roku činil reálný mzdový růst 4,1 % meziročně. Silný mzdový růst se promítl též do slušných výsledků červencového maloobchodu, byť jejich růst nebyl nikterak raketový; dosáhl meziročně 4,6 %. Maloobchodní trh rostl v červenci zvláště v segmentu nepotravinářského zboží a aktivit spojených s volným časem, kulturou a zvláště pak v případě spotřební informační a komunikační techniky a oděvů.

Petr Zahradník, poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV)