Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Vladimír Dlouhý: Podmínky pro podnikání se zhoršily kvůli odborářům, kterým vláda vyhoví ve všem, o co si řeknou. Doplácí na to zaměstnavatelé i jejich zaměstnanci
23.05.2019

Povinnosti podnikatelů vůči státu ode dneška spravuje Právní elektronický systém
23.05.2019

Projekt SVS pro předškoláky bude pokračovat i v roce 2019
23.05.2019

Dietární zdroje vitaminu D v české populaci (4-90 let)
23.05.2019

Ctpp >


Podpora exportu výsledků výzkumu a vývoje pokračuje
Datum: 12.10.2017
TA ČR

Již potřetí se v pondělí 9. října 2017 sešli řešitelé úspěšných výzkumných projektů, podpořených Technologickou agenturou ČR (TA ČR), se zástupci firem. Tentokrát bylo místem setkání Exportní dům na brněnském výstavišti. V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu se uskutečnil seminář s prezentací úspěšných projektů v rámci společné aktivity TA ČR a EGAP Podpora exportu výsledků výzkumu a vývoje.

2017-10-09-PHOTO-00000174

Cílem prezentace projektů je nalézt možné partnery na území ČR, kteří by projekty výzkumu a vývoje uplatnili na trhu a případně i s podporou EGAP vyváželi úspěšné produkty s vysokou přidanou hodnotou do zahraničí.

Na semináři byly prezentovány následující projekty:

1. Detektor životních funkcí

Při neštěstích, jakými jsou například dopravní nehody či požáry, je třeba co nejrychleji zjistit, zda nalezený člověk žije a má-li smysl zahájit záchranné práce ihned, nebo se věnovat dalším přeživším. Velkým problémem bývá, že z postižené osoby je obvykle viditelná jenom část těla a rychle rozhodnout o poskytnutí pomoci je proto obtížné. Je třeba vymyslet přístroj, který dokáže identifikovat životní funkce člověka (teplota, tep, obsah kyslíku v krvi a zejména systolický a diastolický tlak) a to vše v řádu jednotek sekund, bezkontaktně a neinvazivně. Ideální je snímání životních funkcí pouhým přiložením k volné tkáni. Tento přístroj je tedy ideální především pro jednotky záchranného integrovaného systému IZS.

2. Analýza zbytkových napětí rentgenovou difrakcí – nástroj k zavedení laserových technologií v dopravní technice

Laserové technologie se v dopravní technice zavádějí především díky jejich vysoké kvalitě a produktivitě, u dlouhých svarů také kvůli minimalizaci deformací. Soustava pro měření zbytkových napětí v polykrystalických materiálech metodou rentgenové difrakce umožňující mapovat strukturu svaru a stav zbytkových napětí, která jsou klíčová pro odhad délky životnosti svarů. Právě korelace výsledků technologických zkoušek, únavového chování svařenců a vývoj zbytkových napětí během celého cyklu je největším přínosem projektu a cenným zdrojem informací, umožňujících přímé uplatnění výsledků v praxi.

3. Hybridní nanokompozity SYNPO

V rámci projektu byla připravena řada speciálně navržených koncentrátů, které poskytovaly vynikající elektrickou vodivost epoxidovým, polyesterovým nebo polyuretanovým pryskyřicím. A to při zachování jejich mechanických vlastností a minimálním dopadu na hostitelskou matici a bez významného zvýšení její viskozity a hustoty. Koncentráty mohou najít využití pro nejnáročnější aplikace v leteckém, automobilovém, petrochemickém, ropném a plynárenském, zdravotnickém, farmaceutickém a elektronickém průmyslu. Klíčové aplikace: Vodivé podlahy na bázi epoxidů, epoxidové sloučeniny, kompozity vyztužené uhlíkovými vlákny, potrubí zesílená skleněnými vlákny, epoxidová lepidla a další epoxidové aplikace, kde je vyžadována elektrická vodivost. Polyesterové a polyuretanové systémy, kde je vyžadována elektrická vodivost.