Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Vladimír Dlouhý: Podmínky pro podnikání se zhoršily kvůli odborářům, kterým vláda vyhoví ve všem, o co si řeknou. Doplácí na to zaměstnavatelé i jejich zaměstnanci
23.05.2019

Povinnosti podnikatelů vůči státu ode dneška spravuje Právní elektronický systém
23.05.2019

Projekt SVS pro předškoláky bude pokračovat i v roce 2019
23.05.2019

Dietární zdroje vitaminu D v české populaci (4-90 let)
23.05.2019

Ctpp >


Bizarní nálezy inspektorů v restauracích
Datum: 26.06.2015
Svět potravin

Státní zemědělská a potravinářská inspekce musela z důvodu nepřijatelné hygienické praxe přistoupit k dočasnému uzavření následujících provozoven:

Restaurace Čerchovanka (kontrolovaná osoba Ladislav Štýs), Dr. E. Beneše 93, Horšovský Týn – Malé Předměstí. Zařízení v prostorách kuchyně (fritéza, toustovač, plotýnky sporáku atd.) včetně používaného nádobí byly znečištěny špínou a mastnotou. Plochy pro ukládání surovin určených k výrobě pokrmů vykazovaly známky znečištění dlouhodobě usazenou špínou. Podlaha v kuchyni na hůře přístupných místech byla pokryta mastnotou a zašlými nečistotami.

 

Hospoda Na Hlavní (kontrolovaná osoba Stanislav Musil), Lešany. Podlaha v prostorách kuchyně a za kuchyňskými spotřebiči nebyla udržována v čistotě. Lednice byla umístěna v těsné blízkosti grilu a byla ve spodní části rezavá a znečištěná. V kuchyni byly skladovány předměty nesouvisející s předmětem činnosti (lyže, kolo, postel, čisticí prostředky, atd.) a uspořádání kuchyně neumožňovalo údržbu, čištění a dezinfekci.

 

Sport Bar (kontrolovaná osoba Radovan Drtil), Havlíčkovo náměstí 166, Jedovnice. V době kontroly nebyla provozovna  vybavena přívodem teplé tekoucí vody.

Česká hospoda (kontrolovaná osoba Milan Kolman), Domašín 42, Vlašim.  Prostory pod barem byly znečištěny smetím (papírky, použité PET lahve), zašlou špínou a prachem. Větrací otvor na dveřích do skladu nebyl vybaven sítí, čímž nebyla provedena opatření proti vniknutí hmyzu. Podlaha ve skladu potravin vykazovala nečistoty, například cigaretový nedopalek. Za chladícími lednicemi v prostorách skladu byla dvě mrtvá těla hlodavců a množství trusu.

Hospoda U PLÍŠKŮ (kontrolované osoby Miroslav Frej a Martina Štěpničková), Náměstí Svobody 5, Vlachovo Březí. Jak v prostorách kuchyně provozované panem Frejem, tak v baru-pivnici provozované paní Štěpničkovou, se vyskytoval myší trus. V kuchyni na podlaze byly zjištěny nečistoty ve formě myšího trusu, drobků, prachu a pavučin. Myší trus se vyskytoval jak v konzumní části provozovny, tak v manipulační chodbě nebo na WC pro personál. Prostory konzumní části nebyly dostatečně ochráněny před vniknutím hlodavců z prostoru skladu.

 

Večerka Van Phi Vo (kontrolovaná osoba Van Phi Vo), Mikulčická, Brno – Slatina. V provozovně nebyly zajištěny přístupy k teplé vodě pro omývání nádobí nebo výčepního skla, ani pro omytí rukou. Inspektoři na místě zjistili, že zde není funkční záchod a využívá se takzvaný „suchý“ – chemický záchod, který je umístěný přímo v prostorách, kde jsou skladovány balené potraviny. Odpad z dřezu nebyl napojený na kanalizaci, ale vyvedený trubkou ven.

 

Restaurace Formanka (kontrolovaná osoba Ondřej Lemon), Na Návsi 103, Vejprnice. V prostoru kuchyně pod pracovními stoly a na hůře dostupných místech byly nečistoty, části potravin a zelenina. Prostory skladu byly v době kontroly silně znečištěny pavučinami a ze stěny naproti vstupním dveřím opadávala omítka. Ve skladu byly taktéž umístěny předměty nesouvisející s předmětem činnosti, jako například pračka, hadice, použité pytle a nářadí.

 

Chinese restaurant Cai Shen (kontrolovaná osoba CAI SHEN, s.r.o.), Jugoslávských partyzánů 7, Praha – Dejvice. Při kontrole inspektoři zjistili v kuchyni mastnotu na podlahách včetně nečistot a zbytků potravin v hůře přístupných místech. Ze stropu v kuchyni se odlupovala malba a nebylo tak zabráněno kontaminaci připravovaných pokrmů. Zařízení v kuchyni nebylo v dobrém technickém stavu, vykazovalo známky nečistoty a nebylo tak ani zde eliminováno riziko kontaminace potravin. Na podlaze ve skladu inspektoři zjistili množství myšího trusu.

 

Vinotéka SOREKA s.r.o. (kontrolovaná osoba SOREKA s.r.o.), Masarykova 131, Zbýšov. V prodejní části provozovny i ve skladovacích prostorech byl v době kontroly zjištěn výskyt myšího trusu. Provozovatel dostatečně nezabránil průniku škůdců a nezajistil adekvátní opatření pro jejich regulaci.

 

Potraviny Dobromila Hornová (kontrolovaná osoba Dobromila Hornová), Masarykova 131, Zbýšov. V prodejní části v regálech s čokoládou a cukrovinkami se vyskytoval myší trus. Ve skladu byly sledovatelné známky myšího okusu i trusu na několika místech, například mezi regály s balenými potravinami či balenými nealkoholickými nápoji. V provozovně nebyly zavedeny odpovídající postupy pro regulaci škůdců.

Bich Thuy Nguyen - Večerka Na Špici (kontrolovaná osoba Bich Thuy Nguyen), Úpická 7, Rtyně v Podkrkonoší. Na prodejní ploše i v zázemí zjistili inspektoři SZPI stopy znečištění a myší trus na mnoha místech. Provozovna nebyla vybavena dostatečnými prostředky pro hygienické osušení rukou a chyběl i přívod teplé vody.

DOMITA - OBCHOD, a. s. (kontrolovaná osoba DOMITA – Obchod, a. s.), Náměstí E. Beneše 127, Milevsko. U transportního výtahu, kde probíhá příjem potravin, bylo na stěně velké množství kolonií černé plísně a uvolněné omítky. Taktéž ve sklepních prostorách skladu inspektoři zjistili masivní výskyt kolonií černých plísní na všech stěnách a stropě, včetně opadané omítky. Ve skladu dále zjistili značné množství odpadu a předmětů nesouvisejících s předmětem činnosti.

 

Ve všech uvedených případech, kdy byly zjištěny nepřijatelné hygienické podmínky inspekce přikročila ke kompletnímu či částečnému zákazu užívání prostor do doby sjednání nápravy a naplnění nařízených opatření. S kontrolovanými subjekty, které se vážně provinily proti předpisům, inspekce zahájí správní řízení o uložení sankce.  Přehled provozoven, kde byl uložen zákaz užívání prostor, inspekce průběžně zpřístupňuje spotřebitelům prostřednictvím sekce Provozovny na portálu Potraviny na pranýři.