Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Rostlinné biotechnologie přinášejí zemědělcům vyšší příjmy a benefity pro životní prostředí
01.10.2020

Zástupci Komory jednali s ministrem zdravotnictví. Čím méně bude společnost disciplinovaná, tím delší budou nouzová opatření. Odborný výcvik musí fungovat i při pandemii
01.10.2020

Aktuální agrotechnická opatření pro potlačení populací hraboše polního
01.10.2020

Světový den boje proti vzteklině
01.10.2020

Ctpp >


Spotřebitelské preference ohledně lokálních produktů: Nová Carnarolli rýže v Lombardii
Datum: 08.01.2018
Ital.J.Food Saf., 2017

Zdroj:

Ital.J.Food Saf., 2017

Itálie s plochou 218 000 ha vede v Evropě v oblasti pěstování rýže. Obzvláště region Lombardie tvoří 40% celkové produkce rýže a tato případová studie představuje 3,2% celkové produkce rýže v Lombardii (2773 ha). Od roku 2012 jsou skrze místní regionální projekt nazvaný Buono, Sano e Vicino (dobré, zdravé a blízko), ve venkovské oblasti Riso e Rane podporováni místní farmáři v rozvoji inovací v produkci rýže a propagaci alternativního dodavatelského řetězce alternativních dodavatelů, který by zvýšil vyjednávací sílu zemědělců a podpořil nové tržní strategie.

Konkrétně se jedná o novou biotechnologickou metodu pro certifikaci odrůdy, nazvanou DNA controllato (testovaná DNA). V první fázi projektu byla pozornost zaměřena na italskou tradiční odrůdu rýže: Carnaroli. Díky obchodní dohodě s jedním z nejvýznamnějších obchodníků v Lombardii je rýže Riso e Rane nabízena k prodeji jak v tradiční, tak v celozrnné verzi.

V této souvislosti je cílem této práce vyhodnotit determinanty vnímání kvality tohoto produktu spotřebitelem prostřednictvím preferenční studie balení rýže. Předběžné výsledky odhalují, že spotřebitelé vnímají informace o původu, místním potravinářském systému a tradici mnohem lépe než certifikace testované DNA.

Tato práce přispívá k hodnocení role uvedení biohospodářství v potravinářském odvětví a nabízí nový pohled na diskusi o vztazích mezi tradicí a inovacemi.

Odkaz na původní článek (v angličtině) zde: