Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Vladimír Dlouhý: Podmínky pro podnikání se zhoršily kvůli odborářům, kterým vláda vyhoví ve všem, o co si řeknou. Doplácí na to zaměstnavatelé i jejich zaměstnanci
23.05.2019

Povinnosti podnikatelů vůči státu ode dneška spravuje Právní elektronický systém
23.05.2019

Projekt SVS pro předškoláky bude pokračovat i v roce 2019
23.05.2019

Dietární zdroje vitaminu D v české populaci (4-90 let)
23.05.2019

Ctpp >


SZPI zjišťuje falšované pokrmy ve stravovacích zařízeních
Datum: 03.07.2015
SZPI
V rámci kontroly označování inspektor SZPI zjistil nevyhovující pokrm pod názvem „smažený sýr“, který nabízel podnik Maroko – uzenářství, řeznictví, bufet, na adrese Kněžská 370/16, České Budějovice. Laboratorní analýza SZPI u odebraného vzorku pokrmu potvrdila, že profil triacylglycerolů neodpovídá mléčnému tuku, tedy že převážná část mléčného tuku byla nahrazena tuky rostlinnými. Legislativa jasně stanovuje, že mléčné výrobky - např. sýr – nesmí obsahovat rostlinné tuky, respektive potraviny obsahující rostlinné tuky nesmí být označeny jako „sýr“. Provozovatel přitom pokrm na informačních tabulích vně i uvnitř provozovny nabízel pod označením „smažený sýr“ a tím se dopustil klamání spotřebitele. Inspektor SZPI uložil prodejci pokrm přeznačit. Inspekce s provozovatelem zahájí správní řízení o uložení sankce.
V kontrolách dodržování zákonných požadavků v označování pokrmů bude SZPI intenzívně pokračovat a o zjištěných pochybeních informovat spotřebitele.

 

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633