Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Minipivovary táhnou: Každý týden vznikne jeden nový
14.03.2019

Čas na očistu! 6 druhů zeleniny, díky kterým se budete cítit fit
14.03.2019

Pozvánka na odborný seminář "POHLED PŘES HRANICE" - 10. 11. 4. 2019
14.03.2019

Pozvánka na odborný seminář "POHLED PŘES HRANICE" - 10. 11. 4. 2019
14.03.2019

Ctpp >


Úřad EFSA posuzuje použití neonikotinoidů v mimořádných situacích
Datum: 04.07.2018
KM EFSA
Vydáno: 3.7.2018
Autor: KM EFSA

 

Úřad EFSA přezkoumal vědecké podklady nouzového povolení pesticidů ze skupiny neonikotinoidů.

 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zkoumal vědecké podklady pro nouzová povolení pesticidů ze skupiny neonikotinoidů, která byla udělena v sedmi členských státech EU v roce 2017.

Zprávy úřadu EFSA hodnotí podklady jednotlivých zemí o možnosti náhrady přípravků na bázi neonikotinoidů jinými pesticidy a posuzují dostupnost neinsekticidních alternativ.

V roce 2013 zavedla Evropská komise omezení používání neonikotinoidových pesticidních přípravků obsahujících účinné látky clothianidin, thiamethoxam a imidacloprid. Tento krok následoval po posouzení úřadem EFSA, které ukázalo, že tyto látky představují riziko pro zdraví včel.

Vlády členských států mohou zrušit omezení a vydat povolení pro nouzové situace v případech, kdy existují důkazy o tom, že ohrožení konkrétními rostlinnými škůdci nelze zabránit jinými prostředky. Od roku 2013 tato povolení opakovaně udělilo několik členských států.

V roce 2017 vypracoval úřad EFSA metodiku pro hodnocení žádostí o použití insekticidů, jestliže existuje vážné nebezpečí pro zdraví rostlin. Evropská komise následně požádala úřad EFSA, aby využil metodiku pro posouzení výjimečných aplikací pesticidů ze skupiny neonikotinoidů povolených v roce 2017 Bulharskem, Estonskem, Finskem, Maďarskem, Lotyšskem, Litvou a Rumunskem.

Zprávy se zabývají pouze odůvodněním pro vydání nouzových povolení. Metodika nezahrnuje opatření přijatá členskými státy ke zmírnění rizika pro včely a životní prostředí z pesticidů na bázi neonikotinoidů.

Zprávy, které obsahují podrobná hodnocení povolení pro nouzové situace poskytnutá v každé zemi, byly sdíleny s manažery rizik v Evropské komisi.

V květnu roku 2018, po schválení členskými státy, Evropská komise na základě nového hodnocení rizik úřadem EFSA používání neonikotinoidů ještě více omezila.Zdroj: EFSA