Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Česká hlava pro rostlinné biotechnologie
14.12.2018

Novinky v oblasti NBT - IX.
14.12.2018

Tři čtvrtiny větších podniků zvažují, že v roce 2019 zavedou další zaměstnanecké benefity
14.12.2018

Hospodářská komora k nejnovější úpravě výše podpory kombinované výroby elektřiny a tepla
14.12.2018

Ctpp >


Úřad EFSA posuzuje použití neonikotinoidů v mimořádných situacích
Datum: 04.07.2018
KM EFSA
Vydáno: 3.7.2018
Autor: KM EFSA

 

Úřad EFSA přezkoumal vědecké podklady nouzového povolení pesticidů ze skupiny neonikotinoidů.

 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zkoumal vědecké podklady pro nouzová povolení pesticidů ze skupiny neonikotinoidů, která byla udělena v sedmi členských státech EU v roce 2017.

Zprávy úřadu EFSA hodnotí podklady jednotlivých zemí o možnosti náhrady přípravků na bázi neonikotinoidů jinými pesticidy a posuzují dostupnost neinsekticidních alternativ.

V roce 2013 zavedla Evropská komise omezení používání neonikotinoidových pesticidních přípravků obsahujících účinné látky clothianidin, thiamethoxam a imidacloprid. Tento krok následoval po posouzení úřadem EFSA, které ukázalo, že tyto látky představují riziko pro zdraví včel.

Vlády členských států mohou zrušit omezení a vydat povolení pro nouzové situace v případech, kdy existují důkazy o tom, že ohrožení konkrétními rostlinnými škůdci nelze zabránit jinými prostředky. Od roku 2013 tato povolení opakovaně udělilo několik členských států.

V roce 2017 vypracoval úřad EFSA metodiku pro hodnocení žádostí o použití insekticidů, jestliže existuje vážné nebezpečí pro zdraví rostlin. Evropská komise následně požádala úřad EFSA, aby využil metodiku pro posouzení výjimečných aplikací pesticidů ze skupiny neonikotinoidů povolených v roce 2017 Bulharskem, Estonskem, Finskem, Maďarskem, Lotyšskem, Litvou a Rumunskem.

Zprávy se zabývají pouze odůvodněním pro vydání nouzových povolení. Metodika nezahrnuje opatření přijatá členskými státy ke zmírnění rizika pro včely a životní prostředí z pesticidů na bázi neonikotinoidů.

Zprávy, které obsahují podrobná hodnocení povolení pro nouzové situace poskytnutá v každé zemi, byly sdíleny s manažery rizik v Evropské komisi.

V květnu roku 2018, po schválení členskými státy, Evropská komise na základě nového hodnocení rizik úřadem EFSA používání neonikotinoidů ještě více omezila.Zdroj: EFSA