Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Odvádět odvody i za dobu, kdy zaměstnanec bude doma, nedává smysl. Česká mutace kurzarbeitu by také primárně neměla podporovat přechod zaměstnance k jinému zaměstnavateli
18.09.2020

Hospodářská komora vládě: Kurzarbeit podnikatelé vítají, sporné body by ale měla vláda přehodnotit
18.09.2020

Africký mor prasat je již ve třech ze čtyř zemí sousedících s ČR
18.09.2020

Ocenění Regionální potravina si převzalo sedm producentů z Pardubického kraje
18.09.2020

Ctpp >


Před 170 lety se narodil podnikatel Fiedor, zakladatel pekárny
Datum: 08.08.2018
CZ Test, Svět potravin

4. 8. 2018 | Podnikatel Theodor Fiedor, zakladatel opavské pekárny (výrobce oplatek Fidorka), se narodil 5. srpna 1848. Jako syn soukeníka a výrobce cukrových oplatků se ale vyučil knihařem a založil si knihvazačskou živnost.

 

Po otcově smrti Fiedor zanechal řemesla, koupil si měšťanský dům a v duchu rodinné tradice založil v Opavě moderní pekařství. Poprvé v něm využil i strojovou výrobu. Podnik však vedl pouze sedm let; zemřel předčasně 25. listopadu 1887 na selhání ledvin.

Firmu poté úspěšně převzala jeho manželka a synové. Zvrat nastal po osvobození republiky v roce 1945. Firma Theodor Fiedor byla na základě dekretů prezidenta republiky znárodněna a Fiedorovi potomci byli jako Němci odsunuti do americké okupační zóny v Německu. Stát zavedl v podniku národní správu.