Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Doporučení pražských hygieniků k provozu předškolních zařízení vzhledem k nastaveným preventivním opatřením infekce covid-19
29.05.2020

EU plánuje revizi legislativy pro dopravu zvířat
29.05.2020

Dopad pandemie COVID-19 na potravinový systém
29.05.2020

COVID-19 epidemic - Cancellation of BTSF Activities
29.05.2020

Ctpp >


Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2019 - 2021
Datum: 27.09.2018
MZ ČR
Vydáno: 26.9.2018
Autor: MZ ČR

 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vypracovalo „Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2019 - 2021".

 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, sekce hlavního hygienika a náměstka pro ochranu a podporu veřejného zdraví, předkládá v souladu s článkem 30 nařízení (ES) č. 396/2005 dokument "Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2019 - 2021, Česká republika".