Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Ambiciózní plán Ruska v oblasti biotechnologií
21.06.2019

Omezení nekalého přetahování zahraničních zaměstnanců a jednodušší administrativa. Sněmovna posvětila konečnou podobu novely zákona o pobytu cizinců
21.06.2019

Hlášení v systému RASFF: 23. týden 2019
21.06.2019

Eurobarometr: Průzkum přístupu k bezpečnosti potravin napříč EU
21.06.2019

Ctpp >


Nabídka k účasti na incomingové misi z Kazachstánu do ČR zaměřené na oblast živočišné výroby (20. - 23. 11. 2018)
Datum: 10.10.2018
MZe

Ministerstvo zemědělství plánuje ve spolupráci se ZÚ Astana organizaci incomingové mise z Kazachstánu do ČR. Mise bude hrazena z finančních prostředků Ministerstva zemědělství. Incomingová mise proběhne ve dnech 20. - 23. listopadu 2018.

Cílem této mise je propojit kazašské a české partnery v oblasti živočišné výroby. Akce bude zaměřena na technologie a techniku pro živočišnou výrobu, živá zvířata (primárně skot), genetiku, krmiva, apod.

Oblast zemědělství je poslední dobou silně podporována kazašskou vládou (dotační programy, subvence apod.) a vyzdvihována kazašským prezidentem Nursultanem Nazarbajevem, což skýtá velké příležitosti pro české firmy, které mají zájem proniknout na kazašský trh.

Program incomingové mise se bude vytvářet na základě zájmu kazašských firem o konkrétní komodity a technologie/techniku a na základě přihlášených zájemců z české strany. Aktuálně se předpokládá, že mise proběhne formou návštěv ve firmách/farmách z řad českých zájemců. V případě velkého počtu zájemců z ČR by MZe organizovalo B2B setkání na Ministerstvu zemědělství.

Předpokladem pro efektivní jednání s kazašskými partnery na incomingové misi je znalost ruského jazyka, bez které budou obtížná i případná budoucí jednání o spolupráci.

V případě zájmu o účasti či získání bližších informací k dané misi, kontaktujte teritoriální expertku pro Kazachstán Mgr. Ani Hakobjan, tel. 221 812 620, e-mail: ani.hakobjan@mze.cz.

Termín pro zaslání informací o účasti (na výše uvedený e-mail) je 28. října 2018.