Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Vladimír Dlouhý: Podmínky pro podnikání se zhoršily kvůli odborářům, kterým vláda vyhoví ve všem, o co si řeknou. Doplácí na to zaměstnavatelé i jejich zaměstnanci
23.05.2019

Povinnosti podnikatelů vůči státu ode dneška spravuje Právní elektronický systém
23.05.2019

Projekt SVS pro předškoláky bude pokračovat i v roce 2019
23.05.2019

Dietární zdroje vitaminu D v české populaci (4-90 let)
23.05.2019

Ctpp >


Komentář poradce prezidenta HK ČR Petra Zahradníka - Vývoj maloobchodu odrazem příznivého stavu současné české ekonomiky: po půstu hojnost
Datum: 07.08.2015
HK ČR

Momentálně je tento vývoj až snad přílišně optimistický i při porovnání s průměrem EU, kde zejména v její západní části, ale též třeba v Polsku, registrujeme nyní jistý spotřebitelský útlum. Naopak na Slovensku lze pozorovat obdobný boom jako u nás. Ten se týká celého spektra spotřebitelského trhu, jehož tržby v červnu v České republice vzrostly meziročně o vskutku výrazných 6,9%.

Česká republika představuje i nadále místo s rekordní výší a dynamikou prodeje motorových vozidel. O překonání krize současně svědčí i fakt, že se výrazně vyšším tempům růstu těší zbytné oblasti spotřeby (například výdaje na kulturu, sport a rekreaci) a poptávka po nezbytných součástech spotřebitelského koše, například potravinách, roste v kontextu celého trhu jen velmi mírně, přesto z dlouhodobého pohledu spolehlivě.

Momentálně je otázkou, jak dlouho přechod z půstu do hojnosti vydrží a udrží tuto svou dynamiku. Na jedné straně oživená ekonomika dává reálnou a odůvodněnou šanci na udržení této úrovně alespoň ve střednědobém výhledu, na straně druhé lze předpokládat i jistou saturaci trhu a využití finančních prostředků namísto spotřeby například na investice.

Petr Zahradník,
poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky