Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Doporučení pražských hygieniků k provozu předškolních zařízení vzhledem k nastaveným preventivním opatřením infekce covid-19
29.05.2020

EU plánuje revizi legislativy pro dopravu zvířat
29.05.2020

Dopad pandemie COVID-19 na potravinový systém
29.05.2020

COVID-19 epidemic - Cancellation of BTSF Activities
29.05.2020

Ctpp >


TA ČR V OLOMOUCKÉM KRAJI
Datum: 05.04.2019
Technologická agentura ČR

V pořadí již pátá událost ze série kulatých stolů se uskutečnila 3. dubna 2019 na půdě Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem této řady akcí je podpořit širší zapojení výzkumných institucí a firem v regionech do aplikovaného výzkumu. Akci zorganizovala Technologická agentura ČR (TA ČR) v rámci projektu Otevřený úřad.

Po tradičním úvodním přivítání všech přítomných se ujal slova Martin Duda, člen předsednictva TA ČRkterý představil aktuální veřejné soutěže v rámci programů TA ČR včetně nových, které budou administrovány pro Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo dopravy. Na jeho prezentaci navázal Petr Matolín, ředitel sekce rozvoje a řízení programů. Mimo jiné vysvětlil praktický význam webových aplikací, kterými jsou fulltextový vyhledávač projektů STARFOS a online prezentace informací TAČRvDATECH.

Eva Šviráková, regionální koordinátorka TA ČR pro Olomoucký kraj, představila možnosti a potenciál kraje pro aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace. Ukázala na statistických datech silné stránky ekonomiky Olomouckého kraje i jeho výzvy pro budoucí období. Zároveň prostřednictvím platformy STARFOS vysvětlila zapojení organizací podnikatelského sektoru a výzkumných organizací Olomouckého kraje do programů TA ČR. V závěru bloku prezentací Rut Bízková zdůraznila význam orientace na ekonomické činnosti s vyšší přidanou hodnotou.

Během moderované diskuse bylo poukázáno na zásadní potřebu podpory pro začínající firmy. Diskutovalo se také o výši podílu firmy na financování projektů a byly pojmenovány překážky v komunikaci mezi podnikatelským sektorem a veřejnými vysokými školami. V závěru účastníci Kulatého stolu pozitivně zhodnotili cíl projektu Otevřený úřad, kterým je mimo jiné usnadnění komunikacemezi klienty programů, zaměřených na výzkum, vývoj a inovace a zástupci TA ČR v Olomouckém kraji.

 

IMG 4191