Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Vladimír Dlouhý: Podmínky pro podnikání se zhoršily kvůli odborářům, kterým vláda vyhoví ve všem, o co si řeknou. Doplácí na to zaměstnavatelé i jejich zaměstnanci
23.05.2019

Povinnosti podnikatelů vůči státu ode dneška spravuje Právní elektronický systém
23.05.2019

Projekt SVS pro předškoláky bude pokračovat i v roce 2019
23.05.2019

Dietární zdroje vitaminu D v české populaci (4-90 let)
23.05.2019

Ctpp >


KONTROLY ČOI NA ÚSTECKU A LIBERECKU
Datum: 07.09.2015
ČOI

Nevyřízení reklamace v prodejně obuvi v Liberci

V minulém týdnu byla provedena kontrola v provozovně prodávající zdravotní obuv. Kontrola byla provedena na základě podnětu spotřebitelky, která v červnu 2015 v záruční době reklamovala zakoupenou zdravotní obuv u prodávajícího. Byl vystaven reklamační list a po dobu 6 týdnů se nikdo neozval, proto se spotřebitelka snažila s prodávajícím spojit telefonicky, což se jí nepodařilo. Dne 31. 7. 2015 se dostavila do prodejny, kde ji přítomná osoba sdělila, že reklamace je zamítnuta a předala jí posouzení od výrobce.

Kontrola této provozovny byla provedena dle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, se zaměřením na podnět spotřebitelky – vyřízení reklamace v zákonem stanovené lhůtě, seznámení spotřebitele s cenou, správnost účtování, vystavení dokladu o zaplacení na vyžádání, se zákonem stanovenými náležitostmi. Informační povinnosti.

Během kontroly bylo zjištěno porušení ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, kdy 49 druhů obuvi nebylo označeno platnou cenou. Dále bylo zjištěno porušení ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, kdy kontrolované zboží nebylo opatřeno informací o způsobu údržby a dále nebyl nikde vysvětlen význam uváděných piktogramů.

Dalším nedostatkem byla absence českého textu, několik druhů obuvi bylo označeno informací o údržbě pouze v cizím jazyce, což bylo vyhodnoceno jako porušení ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. V rámci šetření podnětu spotřebitelky bylo zjištěno, že reklamace nebyla vyřízena v zákonem stanoveném termínu do 30 dnů, což bylo vyhodnoceno jako porušení ustanovení
§ 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Za výše uvedená porušení zákona byla společnosti uložena pokuta ve výši 2000 korun a náklady řízení ve výši 1000 Kč.

 

 

Inspektoři Ústeckého kraje provedli kontrolu v Doksech.

Doksy jsou lokalitou, která lákala k návštěvě během letošního slunečného léta. Proto se inspektoři vypravili na kontrolu služeb. Ke kontrole bylo vybráno ubytovací zařízení a zde kontrola proběhla bez nedostatků. Šlo o Poslův Mlýn v Doksech.

Za to, předražení nákupu o 15 korun se prodávajícímu u stánku prodražilo. Prodejce u stánku ovoce a zelenina v Doksech při kontrolním nákupu účtoval o +15 Kč v neprospěch spotřebitele. K chybě došlo špatným součtem jednotlivých položek kontrolního nákupu. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou ve výši 5000 Kč a 1000 Kč správním poplatkem.  Kontrolní nákup účtoval brigádník na stánku.

Vzhledem k zjištěným nedostatkům budou kontroly tohoto typu i nadále patřit k často zastoupeným i během zbytku letošního roku.