Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Vladimír Dlouhý: Podmínky pro podnikání se zhoršily kvůli odborářům, kterým vláda vyhoví ve všem, o co si řeknou. Doplácí na to zaměstnavatelé i jejich zaměstnanci
23.05.2019

Povinnosti podnikatelů vůči státu ode dneška spravuje Právní elektronický systém
23.05.2019

Projekt SVS pro předškoláky bude pokračovat i v roce 2019
23.05.2019

Dietární zdroje vitaminu D v české populaci (4-90 let)
23.05.2019

Ctpp >


Projekt COMPETE (celým názvem „Mezinárodní srovnání hodnotových řetězců v zemědělsko-potravinářských sektorech: Determinanty jejich konkurenceschopnosti a výkonnosti na EU a mezinárodních trzích“,
Datum: 09.09.2015
ČZU

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v zastoupení řešitelského kolektivu výzkumného projektu COMPETE, který byl realizován v rámci Seventh Framework Programme EU a řešen konsorciem šestnácti evropských partnerů, si Vás dovoluji pozvat na závěrečný otevřený workshop, jehož hlavním cílem je seznámit odbornou veřejnost s dosaženými výstupy.

Projekt COMPETE (celým názvemMezinárodní srovnání hodnotových řetězců v zemědělsko-potravinářských sektorech: Determinanty jejich konkurenceschopnosti a výkonnosti na EU a mezinárodních trzích“, blíže viz http://www.compete-project.eu/) si klade za cíl poskytnout komplexnější pohled na hlavní faktory determinující konkurenceschopnost evropských zemědělsko-potravinářských hodnotových řetězců, přičemž jeho výsledky reflektují úvodem nastavené primární řešitelské okruhy:

          Jak by měla být konkurenceschopnost definována a měřena?

          Jaké jsou hlavní determinanty konkurenceschopnosti?

          Jak mohou tvůrci politiky nejlépe posílit konkurenceschopnost a prosadit znalostní bio-ekonomiku v Evropě?

 

Na základě dosavadního řešení dosáhl mezinárodní kolektiv řady parciálních i globálních výsledků reflektovaných Evropskou komisí, které jsou velmi významné na evropské i celosvětové úrovni, a proto pevně věřím, že prezentace dosažených výstupů je velmi cennou informací i pro odbornou veřejnost v ČR.

 

Zmíněný COMPETE Workshop se uskuteční 17.9. 2015 v rámci Agrárních perspektiv XXIV pořádaných na půdě ČZU Praha (budova PEF, místnost EIV) a je koncipován jako otevřený pro odbornou veřejnost.

 

Program:

9:00 – 10:30 – Úvodní slovo. Představení projektu COMPETE a jeho hlavních výsledků.

10:30 – 11:00 – Přestávka

11:00 – 12:00 – Produktivita a efektivnost v zemědělsko-potravinářské vertikále (komparace mezi členskými zeměmi EU; vztah mezi úrovní produktivity v zemědělském a potravinářském sektoru).

12:00 – 13:00 – Přestávka – občerstvení

13:00 – 14:00 – Efektivnost domácích a mezinárodních trhů (fungování trhů ve vybraných zemědělsko-potravinářských vertikálách; identifikace tržních selhání (tržní síly); identifikace faktorů narušujících tržní efektivnost).

14:00 – 14:30 – Přestávka

14:30 – 15:30 – Diskuse. Vliv EU a národních vlád na zemědělsko-potravinářskou vertikálu. Ohodnocení konkurenceschopnosti EU a vyvozená doporučení.

 

Účast na připravovaném workshopu je pouze nutné potvrdit na odesilatelský email (maly@pef.czu.cz).

 

Na odbornou diskusi se těší především odborný garant a hlavní řešitel projektu COMPETE za ČZU Praha - Doc. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.

 

V případě jakýchkoli dotazů mne prosím neváhejte kontaktovat, s pozdravem, v zastoupení řešitelského kolektivu,

 

 

 

Ing. Michal Malý, Ph.D.
Katedra ekonomiky
Provozně ekonomická fakulta ČZU
Kamýcká 129, Praha 6, 16521
Tel.: +420 224 382 202
E-mail: maly@pef.czu.cz 
-----------------------------------------------------
Department of Economics
Faculty of Economics and Management
Czech University of Life Sciences
Kamycka 129, Prague, 16521

Czech Republic


--------------
Obsah tohoto e-mailu a všechny připojené soubory jsou důvěrné a mohou být chráněny zákonem. Tento e-mail je určen výhradně jeho adresátovi a jiné osoby do něj nejsou oprávněny nahlížet či s ním jakkoliv nakládat, jinak se dopustí protiprávního jednání. V případě, že nejste adresátem tohoto e-mailu, prosíme o jeho vymazání a o podání e-mailové zprávy.

The content of this e-mail and any attached files are confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee. Access to this e-mail by anyone else is unauthorized. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. In this case be so kind and delete this e-mail and inform us about it.