Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Vladimír Dlouhý: Podmínky pro podnikání se zhoršily kvůli odborářům, kterým vláda vyhoví ve všem, o co si řeknou. Doplácí na to zaměstnavatelé i jejich zaměstnanci
23.05.2019

Povinnosti podnikatelů vůči státu ode dneška spravuje Právní elektronický systém
23.05.2019

Projekt SVS pro předškoláky bude pokračovat i v roce 2019
23.05.2019

Dietární zdroje vitaminu D v české populaci (4-90 let)
23.05.2019

Ctpp >


U příležitosti konference ARVe - Ambice - Realita - Vize dne 15. září 2015 představil ministr Ing. Jan Mládek, CSc., Národní iniciativu Průmysl 4.0, nejvýznamnější inovační výzvu nové fáze průmyslové revoluce.
Datum: 21.09.2015
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Dokument seznamuje se samotným pojmem Průmysl 4.0 a dále se zabývá tématy, jako jsou např. technologické předpoklady a vize, požadavky na aplikovaný výzkum, standardizace, bezpečnost, dopady na trh práce, vzdělávací soustavu či regulatorní prostředí.

Na dokumentu se podílel kolektiv autorů pod vedením Prof. Ing. Vladimíra Maříka, DrSc., ředitele Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze a předsedy Výzkumné rady Technologické agentury ČR.

 

Přílohy ke stažení