Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Doporučení pražských hygieniků k provozu předškolních zařízení vzhledem k nastaveným preventivním opatřením infekce covid-19
29.05.2020

EU plánuje revizi legislativy pro dopravu zvířat
29.05.2020

Dopad pandemie COVID-19 na potravinový systém
29.05.2020

COVID-19 epidemic - Cancellation of BTSF Activities
29.05.2020

Ctpp >


Zemědělské sucho, hospodaření v suchých oblastech a bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin
Datum: 18.11.2015
Agrární komora ČR

Termín semináře: 19.listopadu 2015 
Místo konání: Hustopeče u Brna, sál Kulturního domu, Herbenova č. 4  

Program:

8.30 – 9.00 prezence účastníků 
 
9.00 – Zahájení

Zemědělské sucho v ČR - trend, monitoring a dopady
Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., a spolupracovníci Mendelova univerzita v Brně a Centrum výzkumu globální změny v.v.i AV ČR

Význam agrotechnických faktorů při pěstování obilnin v suchých oblastech 
Doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D., a spolupracovníci, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita Brno

Vybrané pedopatologické aspekty současného zemědělství
Doc. Ing. Eduard Pokorný, CSc., Kroměříž

Představení projektu pro bezpečné a zodpovědné používání přípravků na ochranu rostlin
Ing. Eliška Princová, Česká asociace ochrany rostlin CCPA

Zásady ochrany zdraví při práci s přípravky na ochranu rostlin
MUDr. Barbara Gazdíková, Krajská hygienická stanice Brno

Na závěr semináře bude provedena beseda s přednášejícími formou diskuse a zodpovězení dotazů účastníků semináře.

Pozvánka s přihláškou ke stažení