Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Hlávkový salát jako alternativa léků pro diabetiky
02.04.2020

SVS: Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami situace v roce 2019 – Informační bulletin č. 1/2020
02.04.2020

Jak posilovat imunitu výživou a co jíst v době koronaviru a karantény
02.04.2020

Jsou kuřáci a uživatelé tabáku vystavení vyššímu riziku infekce COVID-19?
02.04.2020

Ctpp >


SZPI zveřejňuje další šarže medu s antibiotiky
Datum: 01.12.2015
SZPI
Informace o zjištění nevyhovujících šaržích medů SZPI již předala dozorovému orgánu s kompetencí ke kontrole výroby medu – Státní veterinární správě.
SZPI aktuálně v tržní síti odebrala šestnáct vzorků medu od zahraničních výrobců. Výsledky analýz jsou dosud známé u pěti z těchto vzorků a ve všech sledovaných parametrech byly vyhovující.
Přehled nevyhovujících vzorků medu od spol. Včelpo, jejichž rozbor byl dokončen po vydání TZ SZPI dne 26. 11. 2015:
Název výrobku
Hmotnost balení v g
Šarže
Deklarovaná země původu
Výsledek laboratorního rozboru
Med květový Včelpo
900
19.8.2018
Směs medů ze zemí ES a ze zemí mimo ES
streptomycin, sulfathiazol
Dědečkův med Med květový
900
20.8.2018
ČR
streptomycin, sulfadimidin, sulfathiazol
Dědečkův med Med květový lesní
450
27.4.2018
ČR
sulfadimidin, sulfathiazol
Dědečkův med Med květový lesní
900
22.7.2018
ČR
streptomycin, sulfadimidin

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633