Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Hlávkový salát jako alternativa léků pro diabetiky
02.04.2020

SVS: Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami situace v roce 2019 – Informační bulletin č. 1/2020
02.04.2020

Jak posilovat imunitu výživou a co jíst v době koronaviru a karantény
02.04.2020

Jsou kuřáci a uživatelé tabáku vystavení vyššímu riziku infekce COVID-19?
02.04.2020

Ctpp >


Učíme se spolupracovat
Datum: 01.12.2015
Ministerstvo zemědělství ČR
Datum: 2.12.2015  9:30 – 15:15
Místo konání: Brno, Kotlářská 902/53, 602 00 Brno; zasedací místnost SZIF (v přízemí)
Kontakt: Dagmar Adámková, T: 724 619 132, email:dagmar.adamkova@szif.cz
Tématické zaměření akce: nastavení CLLD v rámci PRV, nastavení procesů v rámci realizace Programového rámce, Metodiky pro tvorbu fichí, Programového rámce IROP, Finančního plánu Programového rámce IROP i Strategie CLLD jako celku
Cílová skupina: zástupci MAS z NUTS II Jihovýchod
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov dovolují pozvat na workshop Učíme se spolupracovat.

Přihlášení na workshop a zaslání otázek a podnětů probíhá přes webové stránky.

Přílohy