Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Hlávkový salát jako alternativa léků pro diabetiky
02.04.2020

SVS: Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami situace v roce 2019 – Informační bulletin č. 1/2020
02.04.2020

Jak posilovat imunitu výživou a co jíst v době koronaviru a karantény
02.04.2020

Jsou kuřáci a uživatelé tabáku vystavení vyššímu riziku infekce COVID-19?
02.04.2020

Ctpp >


Cesta paní náměstkyně Jaroslavy Beneš Špalkové s podnikatelskou misí do Ruské federace
Datum: 03.12.2015
Ministerstvo zemědělství ČR

V průběhu těchto jednání byly diskutovány možnosti posílení vzájemného agrárního obchodu a obecně možnosti rozšíření spolupráce v zemědělském sektoru. V této souvislosti došly obě strany ke vzájemné shodě o potřebě uspořádat po více než 3 letech opět zasedání Pracovní skupiny pro zemědělství a potravinářský průmysl při Mezivládní komisi mezi ČR a RF. Termín zasedání byl předběžně stanoven na první pololetí roku 2016 v České republice. V rámci jednotlivých byla představena nová zemědělská diplomatka paní Nikola Hrušková, která bude od začátku roku působit na zastupitelském úřadu v Moskvě. Během všech jednání bylo zdůrazněno, že bez ohledu na to, v jak komplikované situaci se aktuálně nacházíme, existuje na obou stranách zájem a vůle k dalšímu prohlubování vzájemné spolupráce v agrární oblasti a obchodní výměny.

Paní náměstkyně s delegací a podnikatelskou misí navštívila v Krasnodaru mimo jiné veletrh Jugagro, který se letos poprvé uskutečnil v nových prostorách výstavního centra Expograd Jug a prezentovaly se zde nejen ruské, ale především zahraniční společnosti zabývající se zemědělskými a potravinářskými technologiemi. Mezi vystavovateli byly i české firmy Farmet a SMS CZ, které už na ruském trhu působí.

V rámci business fóra českých podnikatelů se svými ruskými protějšky, které organizovala Komora pro hospodářské styky se zeměmi SNS spolu se svým krasnodarským partnerem, byly prověřovány možnosti spolupráce v privátní sféře, které budou nadále rozvíjeny. Na business fóru byly zastoupeny české firmy, které se účastnily podnikatelské mise -  Agro Boskovštejn, Krodes, Agra Group, ČEB, EGAP.