Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

SAVE-THE-DATE SCIPO 2021
30.09.2021

BROKERAGE EVENT KLASTRU 6 - "Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí"
09.07.2021

Seminář FUTURE-PRO: Megatrendy a velké společenské výzvy
23.06.2021

SEMINÁŘ PRO INSTITUCE K PODPOŘE ŽADATELŮ VE VÝZVÁCH ERC
17.06.2021

Ctpp >

Archiv článků


ARCHIV ČLÁNKŮ
 30.09.2021    TC AV ČR, https://www.tc.cz/cs/akce/save-the-date-scipo-2021 


 09.07.2021    TC AV ČR, https://www.tc.cz/cs/akce/brokerage-event-klastru-6 


 23.06.2021    TA ČR, https://www.tacr.cz/kalendar/seminar-future-pro-megatrendy-a-velke-spolecenske-vyzvy/ 


 17.06.2021    TC AV ČR, https://www.tc.cz/cs/akce/seminar-pro-instituce-k-podpore-zadatelu-ve-vyzvach-erc 


 17.06.2021    MZe, http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/pozvanka-na-webinar-prilezitosti-exportu-1.html 


 17.06.2021    TC AV ČR, https://www.tc.cz/cs/akce/seminar-pro-instituce-k-podpore-zadatelu-ve-vyzvach-erc 


 17.06.2021    MZe, http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/pozvanka-na-webinar-proexportni-nastroje.html 


 14.06.2021    TC AV ČR, https://www.tc.cz/cs/akce/call-for-abstracts-5-evropska-ta-konference 


 11.06.2021    MZe, Pátý farmářský trh v Národním zemědělském muzeu 


 10.06.2021    PK ČR 


 10.06.2021    MZe, https://www.bezpecnostpotravin.cz/novela-narizeni-vlady-o-stanoveni-nekterych-podminek-pro-poskytovani-podpory-na-dodavky-ovoce-zeleniny-mleka-a-vyrobku-z-nich-do-skol.aspx 


 10.06.2021    KM EFSA, https://www.bezpecnostpotravin.cz/nove-pracovni-prilezitosti-pro-vedce-v-efsa.aspx 


 10.06.2021    ČTK, https://www.svet-potravin.cz/clanek/nutriscore-radeji-ne-jednoduchost-znaceni-je-jeho-nejvetsi-slabinou 


 10.06.2021    TC AV ČR, https://www.tc.cz/cs/novinky/serie-info-dni-evropske-komise-k-jednotlivym-castem-horizontu 


 10.06.2021    TC AV ČR, https://www.tc.cz/cs/publikace/publikace/seznam-publikaci/program-horizont-2020-pribehy-a-vysledky-stopy-cr-v-programu?type=1 


 09.06.2021    ÚKZÚZ, https://www.bezpecnostpotravin.cz/vyskyt-hrabose-polniho-v-kvetnu-2021.aspx 


 09.06.2021    CZVP SZÚ, https://www.bezpecnostpotravin.cz/letni-ovoce-a-zelenina-osvezi-nasyti-a-podpori-zdravi.aspx 


 09.06.2021    KM EFSA, https://www.bezpecnostpotravin.cz/africky-mor-prasat-rizika-z-venkovnich-chovu-prasat.aspx 


 09.06.2021    SVS, https://www.bezpecnostpotravin.cz/svs-naridila-stazeni-masneho-vyrobku-ktery-muze-obsahovat-cizi-telesa.aspx 


 09.06.2021    SVS, https://www.bezpecnostpotravin.cz/svs-naridila-stazeni-masneho-vyrobku-ktery-muze-obsahovat-cizi-telesa.aspx 


 09.06.2021    Lea Raif, https://www.svet-potravin.cz/clanek/nejen-ustrice-libido-v-minulosti-podporovala-i-paviani-moc 


 08.06.2021    Společnost pro výživu, https://www.bezpecnostpotravin.cz/lecebna-a-lazenska-vyziva-deti.aspx 


 08.06.2021    Gate2Biotech, https://www.bezpecnostpotravin.cz/mikrocastice-inspirovane-pylem-chrani-vcely-pred-insekticidy.aspx 


 08.06.2021    PK ČR, https://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-komora-cr-nepodporuje-prilisne-zjednodusovani-v-oznacovani-vyzivovych-udaju.aspx 


 08.06.2021    SZPI, https://www.bezpecnostpotravin.cz/upozorneni-spotrebitelum-a-prodejcum-nebalenych-boruvek-prodej-pouze-v-hmotnostnich-jednotkach.aspx 


 08.06.2021    Jana Tobrmanová Čiháková, https://www.svet-potravin.cz/clanek/palmovy-olej-je-zlo-opravdu-tak-najdete-lepsi 


 07.06.2021    MZe, Odbor bezpečnosti potravin, https://www.bezpecnostpotravin.cz/vytvarna-soutez-pro-deti-pri-prilezitosti-oslav-mezinarodniho-dne-bezpecnosti-potravin.aspx 


 07.06.2021    KM EFSA, https://www.bezpecnostpotravin.cz/efsa-zahajuje-kampan-eu-choose-safe-food.aspx 


 07.06.2021    CZVP SZÚ, https://www.bezpecnostpotravin.cz/chcete-deti-s-lepsim-myslenim-experiment-s-omega-3-mel-pozitivni-vysledky.aspx 


 07.06.2021    FAO, WHO, https://www.bezpecnostpotravin.cz/webinar-safe-food-now-for-a-healthy-tomorrow.aspx 


 07.06.2021    MZe, Odbor bezpečnosti potravin, https://www.bezpecnostpotravin.cz/mezinarodni-den-bezpecnosti-potravin-2021.aspx 


 07.06.2021    Petr Havel, https://www.svet-potravin.cz/clanek/sedmikrasky-nejsou-jen-na-paradu-tipy-co-si-venku-jeste-nasbirat 


 04.06.2021    Mgr. Dana Koubová, https://www.bezpecnostpotravin.cz/hlaseni-v-systemu-rasff-21-tyden-2021.aspx 


 04.06.2021    MENDELU, https://www.bezpecnostpotravin.cz/bioenergeticke-napoje-pro-rostliny-pomohou-celit-dopadum-zpusobenym-suchem.aspx 


 04.06.2021    Jana Tobrmanová Čiháková, https://www.svet-potravin.cz/clanek/neni-vam-dobre-po-jidle-na-vine-muze-byt-jedna-z-techto-veci 


 03.06.2021    BIOTRIN nezisková organizace 


 03.06.2021    SZPI, https://www.bezpecnostpotravin.cz/prirucka-pro-tabakove-vyrobky.aspx 


 02.06.2021    MZe, https://www.bezpecnostpotravin.cz/serie-miniporadu-vsezralovo-bistro-ke-zhlednuti.aspx 


 02.06.2021    Biotrin, a.s., https://www.bezpecnostpotravin.cz/nove-cislo-bulletinu-svet-biotechnologii-jedle-vakciny.aspx 


 02.06.2021    PK ČR, https://www.bezpecnostpotravin.cz/mezinarodni-konference-v-ramci-partnerskeho-projektu-pk-cr-foodsafety4eu.aspx