Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Rostlinné biotechnologie přinášejí zemědělcům vyšší příjmy a benefity pro životní prostředí
01.10.2020

Zástupci Komory jednali s ministrem zdravotnictví. Čím méně bude společnost disciplinovaná, tím delší budou nouzová opatření. Odborný výcvik musí fungovat i při pandemii
01.10.2020

Aktuální agrotechnická opatření pro potlačení populací hraboše polního
01.10.2020

Světový den boje proti vzteklině
01.10.2020

Ctpp >

Archiv článků


ARCHIV ČLÁNKŮ
 25.09.2020    Mgr. Dana Koubová 


 25.09.2020    MZe 


 25.09.2020    MZe 


 25.09.2020     


 25.09.2020     


 25.09.2020     


 25.09.2020     


 25.09.2020     


 25.09.2020     


 25.09.2020     


 25.09.2020     


 25.09.2020     


 25.09.2020     


 25.09.2020     


 25.09.2020    TA ČR 


 24.09.2020    ÚKZÚZ  


 24.09.2020    MZe 


 24.09.2020    UKZÚZ  


 24.09.2020     


 22.09.2020    MZe 


 22.09.2020    MZe 


 18.09.2020    HK ČR 


 18.09.2020    HK ČR 


 18.09.2020    Informační centrum bezpečnosti potravin  


 18.09.2020    SZIF 


 18.09.2020    SZÚ 


 18.09.2020    Mgr. Dana Koubová 


 18.09.2020    SZPI  


 18.09.2020    SVS  


 18.09.2020    SZIF  


 18.09.2020    Informační centrum bezpečnosti potravin  


 18.09.2020    Eagri.cz 


 18.09.2020    Eagri.cz 


 18.09.2020    Eagri.cz 


 18.09.2020    Eagri.cz 


 18.09.2020    SZPI  


 18.09.2020     


 18.09.2020     


 18.09.2020     


 18.09.2020