Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Konference Potraviny, zdraví a výživa Podtitul: Obohacování potravin – cesta ke zdraví?
26.03.2020

Vyšší omega-3 index je spojený s lepší kontrolou astmatu
18.02.2020

Zvýšení tolerance rýže vůči suchu
17.02.2020

Opravdu nakrmeni!?
17.02.2020

Ctpp >

Archiv článků


ARCHIV ČLÁNKŮ
 22.03.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministerstvo zemědělství nově připravilo krátký seznam jednoduchých doporučení, jak zabránit šíření kůrovce. Materiál například uvádí termíny, do kdy je nutné kůrovcem napadené dříví ošetřit nebo odvézt z lesa ke zpracování, aby se škůdce dále nešířil. Celý materiál je v příloze tiskové zprávy. Ministerstvo zároveň ze svého rozpočtu financuje odborné lesní hospodáře, kteří majitelům lesů do 50 hektarů zdarma radí i s postupem proti kůrovci.


 22.03.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
22.3.2016 10:00 – 14:00


 22.03.2016    Svět potravin 
Lovecký salám, Spišské párky, Špekáčky a Liptovský salám z České republiky a ze Slovenska jsou nositeli evropského označení. Evropská komise schválila před pěti lety jejich zápis na seznam Zaručených tradičních specialit


 21.03.2016    SZPI 
Tisková zpráva SZPI ze dne 18. 3. 2016


 21.03.2016    Ministerstvo životního prostředí ČR 
Nová zeleň pro město i ozdravné pobyty pro děti. To jsou jen dva ze šestnácti závazků Dobrovolné dohody mezi Třineckými železárnami a Ministerstvem životního prostředí. Za rok 2015 byly splněny všechny.


 21.03.2016    Bezpečnost potravin 
Přednáška s názvem Nové trendy v pojetí garance biopotravin proběhla u příležitosti zahájení přehlídky Biostyl.


 21.03.2016    Svaz průmyslu a dopravy ČR 
CZECH GULF BUSINESS COUNCIL ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy České republiky vás srdečně zvou na odborný seminář na téma Právní podmínky podnikání ve Spojených arabských emirátech a v Saúdské Arábii.


 21.03.2016    Svět potravin 
Původní léčivá bylina černý kořen zpestří zimní výběr zeleniny z regionu. V českých záhonech ale roste jen zřídka.Belgie.


 18.03.2016    Biotrin 
Vědci na Floridě vytvořili geneticky modifikované (dále GM) citrony, které jsou zdravější – mají antioxidační účinky podobně jako červené víno. S vínem mají společnou i červenou barvu. To vše díky nově obsaženým antokyanům.


 18.03.2016    Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Ve středu 9. března 2016 navštívila náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová Zlínský kraj, kde za přítomnosti poradkyně předsedy Vlády ČR Aleny Gajdůškové, hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka, Pavla Calábka, předsedy představenstva a ředitele Krajské nemocnice T. Bati, a.s., a dalších významných hostů otevřela v Krajské nemocnici T. Bati nové pracoviště s hybridním přístrojem PET/CT, jediným ve Zlínském kraji.


 18.03.2016    SVS ČR 
Státní veterinární správa (SVS) uložila loni prodejcům živočišných produktů, zpracovatelům či chovatelům zvířat pokuty v souhrnné výši 25,6 milionu korun. Výše pokut meziročně vzrostla zhruba o tři procenta. Příčinou růstu byl zejména zvýšený počet zjištěných závad v oblasti veterinární hygieny v důsledku nové kompetence – kontrol zařízení stravovacích služeb. Kontroly se také více zaměřily na „v minulosti problémové“ provozy. Naopak byla snížena jejich frekvence v dlouhodobě bezproblémových provozech. I přes rostoucí výši pokut je nutné zdůraznit, že hlavním smyslem veterinárního dozoru nejsou represe a sankce, nýbrž zejména dlouhodobá preventivní činnost, která má zabránit tomu, aby docházelo k ohrožování zdraví lidí a zvířat.


 18.03.2016    Svět potravin 
Již několik let vám měsíc co měsíc přinášíme odborné a nezávislé testy vybraných skupin potravin, které běžně končí v nákupních košících českých spotřebitelů. Na paškál jsme si v poslední době vzali prémiové šunky i drůbeží párky, dětské jahodové sirupy i „dospělácké" cidery, letní grilovací klobásy či kakaové nápoje pro mrazivé dny. A co nám všechny tyto testy ukázaly? Vyvrátily řadu mýtů, přinesly mnoho milých i velmi nepříjemných překvapení a potvrdily, že cena o kvalitě potravin v některých případech nevypovídá zhola nic.


 18.03.2016    Agrární komora ČR 
Zemědělský resort loni pomohl rozpracovat 271 pozemkových úprav, což je téměř o 320 % více než v roce 2013, kdy vznikl jejich realizátor Státní pozemkový úřad. Pozemkové úpravy významně pomáhají zlepšovat stav krajiny a zadržování vody, čímž význačně přispívají k boji proti suchu a erozi. Při pozemkových úpravách se například obnovují mokřady, meze, budují polní cesty, krajinné prvky a protierozní a protipovodňová opatření. Zemědělský rozpočet podpořil pozemkové úpravy téměř 1,5 miliardou korun a to včetně staveb, návrhů a projektů.


 17.03.2016    Svaz průmyslu a dopravy ČR 
ve středu 13. dubna 2016 od 14:00 do 16:00 h v sídle Svazu průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, Praha 9


 17.03.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Zemědělci, zpracovatelé a lesní hospodáři si budou moci půjčovat částky v řádu statisíců či milionů korun na investice do strojů i samotný provoz svého podnikání. Vláda dnes schválila návrh ministra zemědělství, který stanovuje nové úvěrové programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF).


 17.03.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Zemědělský resort loni pomohl rozpracovat 271 pozemkových úprav, což je téměř o 320 % více než v roce 2013, kdy vznikl jejich realizátor Státní pozemkový úřad. Pozemkové úpravy významně pomáhají zlepšovat stav krajiny a zadržování vody, čímž význačně přispívají k boji proti suchu a erozi. Při pozemkových úpravách se například obnovují mokřady, meze, budují polní cesty, krajinné prvky a protierozní a protipovodňová opatření. Zemědělský rozpočet podpořil pozemkové úpravy téměř 1,5 miliardou korun a to včetně staveb, návrhů a projektů.


 17.03.2016    ČOI 
Cítili jste se někdy diskriminováni kvůli své národnosti nebo místu trvalého pobytu při nákupu online? Nebo se v průběhu rezervace zvýšila původně uváděná cena letenek, ubytování nebo pronájmu vozu?


 17.03.2016    Agrární komora ČR 
Datum: 22.3.2016


 16.03.2016    Bridge2Food 
6th Sports & Performance Nutrition programme announcement!


 16.03.2016    Bezpečnost potravin 
Konference se bude konat dne 19. května 2016 na Ministerstvu zemědělství.


 16.03.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministr zemědělství Marian Jurečka jednal v Bruselu s dalšími představiteli evropského zemědělství o tíživé situaci na trhu s vepřovým masem a mlékem. Ministři zemědělství EU se shodli, že jako jedno z opatření by evropští farmáři mohli dodávat mléko uprchlíkům v zemích zasažených migrační krizí. Na nákup mléka by mělo jít z evropského rozpočtu asi 800 milionů korun.


 16.03.2016    Agrární komora ČR 
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) se zúčastní 44. ročníku výstavy Zemědělec, která se koná ve dnech 16. až 20. března 2016 na výstavišti v Lysé nad Labem.


 16.03.2016    http://www.worldbeerchallenge.org.uk/ 
The organization of the "World Beer Challenge - VI International Brewery Awards 2016" to be held in Estoril , 23.24.25.26, June , announces that the registrations are open.


 15.03.2016    Agentura NKL 
Velký sál paláce Žofín, 21. března 2016 od 13,00 hod.


 15.03.2016    Svět potravin 
V předhůří Beskyd, na svazích Zámeckého kopce, Kotouče, Bílé hory, Libotínských vrchů a Červeného kamene leží městečko Štramberk, kterému se pro jeho malebnost říká Moravský Betlém. Ve Štramberku můžete zakoupit chutnou místní specialitu – Štramberské uši.


 15.03.2016    Bezpečnost potravin 
Informace o kokosovém tuku z vědeckého pohledu.


 15.03.2016    Bezpečnost potravin 
Poradenské centrum Výživa dětí objasňuje některé mýty v dětské výživě.


 15.03.2016    CzechTrade 
Brazílie je 7. největším trhem světa v průmyslové výrobě chleba, i přestože se v této zemi upeče 90 % chleba v tradičních pekařstvích. V loňském roce bylo takto vyrobeno 463,3 tun chleba. Segment dlouhodobě roste nejen v tržbách, ale také ve spotřebě. Brazilci v roce 2015 v průměru zkonzumovali 2,27 kg chleba vyrobeného v průmyslových pekárnách, v roce 2010 to bylo 2,09 kg. Co se týče průmyslově vyrobených koláčů, dosáhl obrat v roce 851 miliónů BRL. Vyrobeno bylo 37,3 tisíce tun koláčů, což představuje ročně v průměru 0,18 kg na každého Brazilce


 15.03.2016    http://www.konference.org/potraviny2016 
která se koná dne 6. 4. 2016 v Brně hotelu Holiday Inn.


 14.03.2016    ČESKÁ POTRAVINÁŘSKÁ SPOLEČNOST O. S., PRAHA Odborná skupina pro nové směry v potravinářském průmyslu ČPS a ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ ve spolupráci se společností BIOTRIN, Z.S., PRAHA 
na odbornou akci pořádanou v rámci potravinářských úterků, která se koná dne 29. března 2016 od 14:30 hod.


 14.03.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
K většímu snížení stavů spárkaté zvěře a s tím souvisejících škod na zemědělských a lesních pozemcích má přispět novela zákona o myslivosti, kterou připravilo Ministerstvo zemědělství. Novela je nyní v meziresortním řízení.


 14.03.2016    Agrární komora ČR 
Program a propozice pro rok 2016 45. ročník – „Království květin a Karel IV., Otec vlasti, řemesel, obchodu a zahradnictví”


 14.03.2016    Agrární komora ČR 
Bude-li letošní léto stejné jako loňské, tedy horké s minimem srážek, připravují jihomoravští lesníci ze státního podniku Lesy ČR opatření, která by měla vrátit vodu do krajiny a udržet ji v lesích. Staví a opravují malé vodní nádrže a mění druhovou skladbu lesů.


 14.03.2016    Ministerstvo životního prostředí ČR 
Ministerstvo životního prostředí zahájilo informační kampaň k programu LIFE [1] svojí účastí na veletrhu Věda, Výzkum, Inovace na Výstavišti v Brně. Na veletrhu se prezentují především vědecké týmy, inovační firmy, samostatní výzkumníci, vysoké školy, vědecké parky, průmyslové asociace a další instituce. Veletrh bude pokračovat až do pátku 11. března


 14.03.2016    Výživa dětí 
Při poradenské činnosti se často setkáváme s řadou názorů a pohledů na to, jak děti stravovat. V mnoha případech jsou představy rodičů nebo i samotných dětí zcela mylné a se zásadami zdravé výživy nemají mnoho společného. Na jednu stranu se jedná o jasná výživová pochybení, například o přehnanou konzumaci sladkostí a slazených limonád, časté návštěvy fast foodových restaurací a stánků, zásadní nedostatek ovoce a zeleniny v jídelníčku, anebo nepravidelnost ve stravování dětí. Na straně druhé se setkáváme s řadou rodičů, kteří při stravování svých dětí uplatňují zásady sice správné, ale určené dospělým, nikoli dětem – i ty mohou mít na zdraví dětí neblahý dopad.


 14.03.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministr zemědělství Marian Jurečka předloží ve středu vládě návrh kompenzací za škody, které loni v létě utrpěli zemědělci kvůli dlouhotrvajícímu suchu. Za slabší a kvalitativně horší úrodu by měli získat 1,24 miliardy korun z vládní rozpočtové rezervy. Nárok na odškodné by měli pěstitelé, u nichž došlo vlivem extrémního počasí k poškození plodin o více než 30 % v porovnání s průměrnými tržbami za poslední tři roky.


 14.03.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Dne 1. března 2016 nabyla účinnosti novela č. 61/2016 Sb. týkající se vybraných ustanovení nařízení vlády, kterou se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., č. 307/2014 Sb. a č. 309/2014 Sb.. Dne 17. února 2016 byla schválena vládou a ve Sbírce zákonů vyšla 25. února 2016. Úpravy dotačních podmínek vycházejí ze zkušeností z letošního příjmu žádostí, podnětů zemědělské veřejnosti a prováděných kontrol. Novelizací nařízení vlády chce Ministerstvo zemědělství přispět k vyjasnění podmínek, některé změny pak směřují k účelnějšímu nastavení dotačních pravidel.


 11.03.2016    SZPI 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nařídila prodejci – společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. -, aby neprodleně stáhnul ze všech svých poboček potravinu losos norský uzený, plátky v balení 100g, číslo šarže 08021 s označením doby použitelnosti do 11. 3. 2016, výrobce Almar Sp.z o o . Koscierska 2, Kartuzy, Polsko. Dodavatelem potraviny je společnost Procházka, a.s., Chelčického 627, Roudnice nad Labem.


 11.03.2016    SVS ČR 
Státní veterinární správa (SVS) řeší v poměrně krátkém odstupu už druhý podnět od zákazníka, který našel v masném výrobku úlomek injekční jehly. Výrobek s názvem Čertíci pochází z Kosteleckých uzenin. Na rozdíl od prvního případu z počátku ledna 2016 neprokázala kontrola zavinění ze strany výrobce. Inkriminovaná šarže uzeniny je již po datu spotřeby, nelze však vyloučit, že někteří zákazníci mohou mít produkt v mrazáku.


 11.03.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Na svoji letošní první cestu vyrazí o nadcházejících víkendech většina vodáků. Odemykáním řeky začne například 26. března vodácká sezona na Lužnici, Vltava se bude odemykat 9. dubna. Pracovníci Povodí jako každoročně zajišťují údržbu záchranných prvků na jezech, stejně jako likvidaci odpadu při čištění řek. Začátek letošní vodácké sezony je doprovázen i úpravou vyhlášky, podle dosavadního znění vodákům za sjetí jezů bez povolení jejich správců totiž hrozí pokuta.