Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Hlávkový salát jako alternativa léků pro diabetiky
02.04.2020

SVS: Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami situace v roce 2019 – Informační bulletin č. 1/2020
02.04.2020

Jak posilovat imunitu výživou a co jíst v době koronaviru a karantény
02.04.2020

Jsou kuřáci a uživatelé tabáku vystavení vyššímu riziku infekce COVID-19?
02.04.2020

Ctpp >

Archiv článků


ARCHIV ČLÁNKŮ
 26.01.2016    Biotrin 
V USA byly schváleny geneticky modifikované (dále „GM“) brambory, které přinášejí hned několik výhod oproti klasickým bramborám. Jedná se o GM brambory Innate™ 2. generace, které vyprodukovala americká společnost J.R. Simplot Company.


 26.01.2016    SZPI 
Třináctým rokem uskutečňuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) pravidelnou kontrolní akci na potraviny označené národní značkou kvality KLASA. V roce 2015 inspektoři SZPI hodnotili celkem 214 šarží takto označených potravin. Výrobky KLASA musejí splňovat nejen požadavky vyplývající z národní a evropské potravinové legislativy, ale i nadstandardní požadavky vyplývající z podmínek pro používání národní známky kvality.


 26.01.2016    Svět potravin 
Prase bylo jedním z prvních zvířat, které člověk domestikoval, a dnes každý z nás zkonzumuje průměrně 41 kg vepřového za rok. Je nejprodávanějším a nejčastěji konzumovaným masem v České republice. Jeho oblíbenosti nahrává křehkost, chutnost i šťavnatost, cenová přijatelnost i možnost rychlé kulinární úpravy.


 25.01.2016    PK ČR 


 25.01.2016    MZe 


 25.01.2016    PK ČR 


 25.01.2016    Ing. Martin Janča, Ph.D. 
Dovolte prosím, abychom Vás tímto pozvali na Veletrh Věda Výzkum Inovace, který se uskuteční 9. - 11. 3. 2016 v Brně.


 23.01.2016    PK ČR 


 22.01.2016    Potravinářská komora ČR 
Mražené ryby jsou z dlouhodobého hlediska problémovou komoditou. Důvodem zpravidla naštěstí není přítomnost zdraví nebezpečných látek či mikroorganismů. Skutečné složení výrobků však často neodpovídá údajům uvedeným na obale. Potvrdily to výsledky mimořádné kontrolní akce, kterou provedla Státní veterinární správa v loňském roce. Laboratorní vyšetření ukázala, že u téměř čtvrtiny odebraných vzorků mražených ryb neodpovídá údaj o čisté hmotnosti uváděný na obale skutečnosti. Z pohledu obsahu masa byla nevyhovující téměř pětina vzorků.


 22.01.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministr zemědělství Marian Jurečka se dnes zúčastnil zahájení veletrhu Řemesla Praha a Roku řemesel. Projektu, který má atraktivně představit tradiční řemesla a přitáhnout k nim zejména mladé lidi.


 22.01.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
21.2.2016 – 25.2.2016


 22.01.2016    Svět potravin 
Výživa je důležitou součástí našeho života. Přináší tělu potřebnou energii a živiny, ale má i velký podíl na našem zdravotním stavu. Spolu s fyzickou aktivitou hraje obrovskou roli při udržení zdraví a v prevenci celé řady závažných onemocnění.


 22.01.2016    Hospodářská komora ČR 
Minimální mzda, zákoník práce a další instrumenty k „ochraně“ zaměstnanců jsou v ČR politicky zneužívány, proto se zvyšování minimální mzdy musí odpolitizovat. Hospodářská komora ČR nesouhlasí s jejím dalším zvyšováním, tentokrát o dalších 1600 Kč, jak navrhují odbory, aniž by byly vyhodnoceny dopady na zaměstnanost.


 22.01.2016    PK ČR 


 22.01.2016    MZe 


 21.01.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh doplňky stravy, je od 1. ledna 2015 povinen před jejich prvním uvedením na trh zaslat Ministerstvu zemědělství český text označení, včetně povinných informací, který bude uveden na obale výrobku. Tato informační povinnost je v souladu s ustanovením § 3d odst. 1 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 21.01.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Dotační program 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“


 21.01.2016    Bezpečnost potravin 
Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 2. týdnu 2016: 11. 1. – 17. 1. 2016 (v češtině).


 21.01.2016    Agrární komora ČR 
Zpráva z roku 2015


 21.01.2016    Agrární komora ČR 
Znáte lesníka, který v posledních měsících zaujal veřejnost nebo své kolegy výrazným počinem v oboru? Nominujte ho do 15. února na prestižní lesnickou Cenu Jiřího Nováka udělovanou ministrem zemědělství Marianem Jurečkou.


 20.01.2016    Svět potravin 
Naprostá většina spotřebitelů již ví, že není šunka jako šunka. V orientaci zákazníkům pomáhá rozdělení na jakostní třídy, kde královskou pozici zaujímají šunky nejvyšší jakosti. Vedly si ale skutečně v testu tak, aby dostály své pověsti, nebo se ukázalo, že spotřebitel za své peníze vyšší kvalitu nedostává?


 20.01.2016    Agrární komora ČR 
Lov prasete divokého po 1. 1. 2016, nabytím účinnosti vyhlášky č. 343/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o době lovu“).


 20.01.2016    Fórum zdravé výživy 
Přestože je hubnutí tématem především žen, u mužů má ještě výraznější pozitivní efekt na zdravotní stav. Kvůli rozložení tuku, který se hromadí především na břiše (hovoří se o obezitě podobné jablku), má tento typ obezity daleko větší rizika vzniku srdečně cévních onemocnění a cukrovky než typ ženský.


 20.01.2016    Sekce místopředsedy vlády pro výzkum, vývoj a inovace 
Stát začne sbírat informace o výsledcích inovací, o smluvním výzkumu mezi vědci a firmami a o úrovni mezinárodní spolupráce ve vědě. Díky rozšíření stávající evidence se bude moci hodnotit účelnost vynaložených peněz a lépe plánovat rozpočet na vědu. Data se budou sbírat v rámci Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI). Koncepci IS VaVaI na období 2016 až 2020 dnes schválila vláda.


 20.01.2016    Hospodářská komora ČR 
HK ČR společně s autorizovanými společenstvy stanovila pravidla, podmínky a požadavky, za kterých budou prováděny zápisy do Seznamu odborně způsobilých osob oprávněných provádět kontroly technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů podle §17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší a navazujícího Sdělení Ministerstva životního prostředí ČR k provozování a ke kontrole spalovacích zdrojů. Seznam odborně způsobilých osob v současné době HK ČR zpracovává, aby mohl být co nejrychleji zveřejněn pro potřeby obyvatel ČR a podnikatelů.


 20.01.2016    Bezpečnost potravin 
Bezpečné používání kávovaru předpokládá jeho základní údržbu.


 19.01.2016    CZEMP 
May 15 - 19, 2016, Hotel Pyramida, Prague, Czech Republic


 19.01.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb.,o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.


 19.01.2016    SVS ČR 
Podobně jako v předchozích letech, i v závěru loňského roku kontrolovali úřední veterinární lékaři Státní veterinární správy (SVS) prodejce kaprů v ulicích. Zkontrolováno bylo více než 700 prodejních míst. Zhruba v pěti procentech případů byla zjištěna nějaká závada. Nejčastěji se jednalo o nedostatky v dodržování čistoty a pořádku v místě prodeje, nesplnění povinnosti nahlásit předem zahájení prodeje krajské veterinární správě či chybějící doklady o původu zboží. Byly navrženy pokuty v úhrnné výši několika desítek tisíc korun.


 19.01.2016    Bezpečnost potravin 
Ministerstvo zemědělství připravilo novelu zákona o vinohradnictví a vinařství, kterou dnes schválila vláda. Novela mimo jiné zpřísňuje podmínky pro dovoz a prodej sudového vína. Zvyšují se i pokuty za falšování vína, a to až na 50 milionů korun.


 19.01.2016    Agrární komora ČR 
Potravinářské výrobky


 19.01.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh doplňky stravy, je od 1. ledna 2015 povinen před jejich prvním uvedením na trh zaslat Ministerstvu zemědělství český text označení, včetně povinných informací, který bude uveden na obale výrobku. Tato informační povinnost je v souladu s ustanovením § 3d odst. 1 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 18.01.2016    Bezpečnost potravin 
Odborníkům i veřejnosti je určen mezinárodní veletrh potravinářství, zemědělství a zahradnictví Internationale Grüne Woche (IGW) 2016, který dnes začal v Berlíně. Výstavy, která se poprvé konala před 90 lety, se tradičně s národní expozicí účastní i Česká republika. Pro vystavovatele je účast na IGW prestižní záležitostí, často je místem setkávání nejvyšších představitelů agrárního sektoru zemí západní, střední i východní Evropy.


 18.01.2016    Ministerstvo životního prostředí ČR 
Server Týden.cz zveřejnil včera informace o policejním šetření v souvislosti se jmenováním Erika Geusse ředitelem České inspekce životního prostředí koncem roku 2014. Uveřejňujeme reakci ministra životního prostředí Richarda Brabce, který v roce 2014 Erika Geusse do funkce jmenoval, na serverem zveřejněné informace.


 18.01.2016    Agrární komora ČR 
Pšenice jarní - Pokusy pro SDO v režimu ekologického zemědělství ke stažení


 18.01.2016    Sdružení českých spotřebitelů 
Mimosoudní řešení sporů je systém, který při řešení sporů umožňuje alternativní postup, tedy jiný postup než klasickou soudní cestou.


 16.01.2016    CZEMB 
Česká membránová platforma v září 2015 podala žádost o podporu konference PERMEA & MELPRO z Visegradskeho fondu - Stadard Grants. V prosinci 2015 rozhodla rada vyslanců o přidělení podpory celkem 101 projektům a jedním z nich je i konference PERMEA & MELPRO 2016, jejímž pořadatelem je Česká membránová platforma. Konference se bude konat ve dnech 15-19.5.2016 v Praze a více informací o ní získáte na www.permea2016.cz


 15.01.2016    CzechTrade 
Vynálezce oblíbených sladkých žvýkacích bonbónků v podobě fazole Jelly Belly David Klein prohlásil, že udělal největší chybu svého života, když se v roce 1980 vzdal práv jeho největší životní tvorby. Nyní po letech jako velkoobchodní výrobce cukrovinek v Kalifornii znovu přichází na trh s novou kolekcí kofeinových chutí Jelly Belly v naději o velký a rychlý návrat.


 15.01.2016    Bezpečnost potravin 
V České republice byl po více než roce potvrzen případ nebezpečné nákazy Aujeszkyho choroby u psa. Vyšetření provedené ve Státním veterinárním ústavu v Olomouci potvrdilo výskyt viru u uhynulého labradorského retrívra. V tuzemských chovech domácích prasat se nebezpečná nákaza nevyskytuje a ČR si díky tomu udržuje status „země prosté“ této nákazy. U divokých prasat je však onemocnění poměrně rozšířené. Státní veterinární správa (SVS) proto znovu upozorňuje myslivce, aby se snažili zabránit svým psům v přímém kontaktu s divočáky a rozhodně je nekrmili jejich syrovým masem či vnitřnostmi. Pro člověka není nemoc nebezpečná.


 15.01.2016    CzechTrade 
Brněnská firma Destila, dodávající pivovarské komponenty i know-how, utržila loni 126 mil. Kč. Polovina z obratu přitom pochází ze zakázek z Ruska, napsaly Hospodářské noviny.