Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Hniloba včelího plodu se ze severu Čech do dalších regionů ČR nerozšířila
02.07.2020

Hlášení v systému RASFF: 25. týden 2020
02.07.2020

Komise v Královéhradeckém kraji navrhla ocenit devět lokálních výrobků značkou Regionální potravina
02.07.2020

Ctpp >

Archiv článků


ARCHIV ČLÁNKŮ
 30.05.2016    Mgr. Pavel Kopřiva  


 30.05.2016    Sekce pro vědu, výzkum a inovace Úřadu vlády ČR 


 30.05.2016    redakce Svět potravin/Granville, s.r.o.  


 30.05.2016    Doc. MVDr. Jiří Ruprich, CSc.  


 27.05.2016    Kameník, J. Fakulta veterinární hygieny a ekologie, VFU Brno 
Hygiena rukou se považuje za základní složku kontroly šíření infekčních chorob. Většina světové populace se spoléhá na mytí rukou jako každodenní metodu k udržování hygieny a prevenci přenosu chorob. Důležitost hygieny rukou však není vždy chápána. Mezi klíčové proměnné, které ovlivňují účinnost mytí rukou, patří četnost mytí použitý mycí přípravek, vhodnost, délka mytí nebo technika mytí. Obecně se považuje za dostatečný čas 20 sekund mytí k účinné redukci počtu mikroorganismů na rukou, z toho 10-15 sekund má představovat důkladné mnutí rukou. Výsledkem je snížení bakteriální populace o 2-3 log KTJ. Sušením rukou se může dále snižovat bakteriální populace z rukou, a to za předpokladu správně zvoleného prostředku. Ochranné rukavice nenahrazují nutnost mytí rukou.


 27.05.2016    Kameník, J. Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 
Technologie výroby konzerv, jmenovitě hermetičnost obalu a intenzita tepelného opracování, jsou předpokladem vysokého stupně bezpečnosti těchto masných výrobků. Rozšíření výroby masných konzerv se datuje do první poloviny minulého století, v našich zemích se za „zlatý věk“ masných konzerv dá považovat období od 50. do 80. let 20. století. Po roce 1990 však význam masných konzerv poklesl. Důvodem byl především rozvoj technologií produkce masných výrobků, který v tomto období nastal. V současnosti lze na trhu nalézt masné konzervy a polokonzervy průmyslových zpracovatelů, ale také malých řemeslných výrobců. Ve výrobě konzerv je referenční teplotou hodnota 121,1 °C. Hlavní biologické nebezpečí v případě masných konzerv představuje bakterie Cl. botulinum. Spolehlivé eliminace tohoto mikroba se docílí dosažením hodnoty F121,1 = 2,52 (min). Termofilní sporogenní bakterie nejsou považovány za patogenní pro člověka, jejich přítomnost za vyšších teplot může ovlivnit údržnost produktů, které se skladují při vysokých teplotách.


 27.05.2016    Kameník, J.a spol., Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 
Česká legislativa rozlišuje 3 kategorie dušených šunek, pro které vymezuje minimální obsah čistých svalových bílkovin – pro kategorii „standardní“ 10 %, „výběrovou“ 13 % a „nejvyšší jakosti“ 16 %. Obsah čistých svalových bílkovin ve výrobku je určený stupněm opracování masa a podílem láku. V rámci studie analýz českých masných výrobků bylo provedeno vyšetření dvou kategorií dušených šunek – standardní a výběrové. Výrobky byly získány od různých zpracovatelů, v každé kategorii v roce 2011 byli zastoupeni 4 výrobci vždy po 5 šaržích, 2014/2015 byly zastoupeni 4 výrobci po 3 šaržích dušených šunek „výběrových“. Celkem bylo analyzováno 52 vzorků dušených šunek. Vyšetření zahrnovalo fyzikálně-chemické rozbory (hodnota pH, obsah sušiny, obsah tuku, obsah čistých svalových bílkovin, obsah kolagenu, obsah NaCl). V kategorii „standardní“ se průměrné hodnoty obsahu čistých svalových bílkovin pohybovaly u jednotlivých výrobců od 9,98 po 12,14 %. Průměrné koncentrace čistých svalových bílkovin „výběrových“ šunek byly u třech výrobců pod limitem 13 % (12,45, 12,53 a 12,30 %).


 26.05.2016    Bezpečnost potravin 
Stání zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v tržní síti zjistila a zakázala další šarži mraženého rybího výrobku z dovozu pro falšování obsahu masa. Jedná se o potravinu Pangasius - filety bez kůže, hmotnost 1000g s přidanou vodou - glazované, hmotnost po odkapání bez glazury: 800g (pozn.: tj. obsah masa 80%), hluboce zmrazené, datum minimální trvanlivosti do 16. 12. 2017, výrobce: DL 183, Vietnam, dovozce do EU: MOLTON s.r.o., Heřmanova 597/61, 170 00 Praha 7.


 26.05.2016    Bezpečnost potravin 
E-kurz určený středním školám a učilištím s potravinářským zaměřením bude spuštěn od 1. 9. 2016.


 26.05.2016    Svět potravin 
Přestože má každá země svůj vlastní kalendář, existují natolik významné svátky, které oslavuje celý svět. Každý měsíc jich má hned několik. Některé jsou určené přesně na den, jiné z nich jsou pohyblivé podobně jako Velikonoce. A právě jedním z nich je i Světový den mléka, který se slaví každé čtvrté úterý v květnu.


 26.05.2016    CzechTrade 
MarcPol je jeden z největších potravinářských řetězců v Polsku, ale jeho polští majitelé jsou v nesnázích. Dodavatele předkládají žádosti o úpadek, pro firmu byl zahájeny soudní dohled, zaměstnanci nevědí, kdo přesně je jejich šéf, pobočky jsou předávány z ruky do ruky a akcionáři jsou ve sporu.


 26.05.2016    Ing. Zdeněk Švec a Ing. David Zima - ZS KOLI 


 26.05.2016    Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. - ČTPP 


 25.05.2016    Fórum zdravé výživy 
19. 5. 2016 dopoledne proběhla tisková konference Fóra zdravé výživy. Věnovali jsme se jednomu z nejdiskutovanějších témat současnosti – palmovému oleji. Názory na něj jsou naprosto protichůdné. Máme se palmového oleje bát a raději se mu vyhýbat? Jak hodnotit jeho přítomnost v potravinách? jde to i bez něj? A co ostatní exotické tuky?


 25.05.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Nejlepším středoevropským oráčem je žena, Barbara Klaus z Rakouska. Zvítězila na 1. ročníku Středoevropského mistrovství v orbě v Zábřehu na Moravě, kde se sešli nejlepší oráči z České republiky, Rakouska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska a Polska. Soutěž, kterou vyoráním slavnostní brázdy zahájil ministr zemědělství Marian Jurečka, uspořádala Společnost pro orbu ČR.


 25.05.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
27.5.2016 9:00


 25.05.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Upozornění pro žadatele o zalesnění zemědělské půdy podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů.


 25.05.2016    Biotrin 
Je tu další možnost vyslechnout si novinky ze světa biotechnologií a položit různé dotazy našim předním odborníkům. Na úterý 21. 6. 2016 naplánovalo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) veřejné zasedání České komise pro nakládání s GMO a genetickými produkty (ČK GMO).


 24.05.2016    Ing. Marcela Sluková, Ph. D. 
Proměření glykémie při vývoji nových cereálních výrobků


 24.05.2016    O. Jirsa, K. Vaculová, I. Sedláčková 
Cílem práce bylo posoudit rozdíly v chemickém složení a technologických vlastnostech 14 genotypů jarního ječmene (sklizeň 2015) a vliv máčení na tyto vlastnosti. V souboru byly zahrnuty 2 pluchaté sladovnické odrůdy (Bojos, Vendela), 2 potravinářské odrůdy s bezpluchým zrnem (AF Cesar, AF Lucius), 1 genový zdroj s černým zrnem (Nudimelanocrithon) a 9 nových vlastních šlechtitelských materiálů.


 24.05.2016     
Datum konání: 23. - 25. 5. 2016 Místo konání: Skalský Dvůr, Lísek 52 593 01 Bystřice nad Pernštejnem www.czechfoodchem.cz


 24.05.2016    Blanka Pančíková, Marcela Sluková, Pavel Skřivan 


 23.05.2016    Hana Novotná, Native PR 
Mezinárodní i tuzemské statistiky potvrzují, že celková spotřeba alkoholu v České republice mírně klesá. Stejně tak vykazují klesající trend další negativní jevy spojované s nezodpovědným pitím. Přesto je potřeba rizikové chování nadále monitorovat a pracovat na jeho minimalizaci. A právě to má za cíl osvětová kampaň Alkohol zodpovědně, jejíž druhý ročník dnes zahajuje stejnojmenná pracovní skupina fungující v rámci Potravinářské komory ČR. Letošním hlavním tématem je alkohol a mladiství. Děti a mladí jsou totiž velmi zranitelnou skupinou. Pití alkoholu může poškodit vyvíjející se organismus více než ten dospělý a mladiství konzumenti si také mohou snáze osvojit rizikové vzorce chování ve vztahu k alkoholu, včetně těžké závislosti. V rámci nadcházející osvětové kampaně bude využit i unikátní sociologický výzkum mapující vztah mladistvých a jejich rodičů k alkoholu.


 23.05.2016    ČTPP 
Konzumace alkoholu je celosvětově rozšířeným fenoménem, který s sebou však také přináší výskyt negativních jevů, spojených s jeho nezodpovědným užíváním. Problematika je dlouhodobě monitorována národními i mezinárodními institucemi. Při interpretaci statistik je však nezbytné brát v potaz jejich metodické rozdíly, které mohou výrazně ovlivňovat výsledky. V základních trendech se však klíčové zdroje shodují. Spotřeba alkoholu v České republice mezi lety 2005 – 2013 mírně klesla, stejně jako klesala četnost většiny negativních jevů s konzumací spojených.


 23.05.2016    ČTPP 
Shrnutí závěrů sociologického výzkumu Mladí lidé a alkohol 2016


 23.05.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministr zemědělství Marian Jurečka zve české firmy k účasti na prestižním mezinárodním veletrhu Internationale Grüne Woche, který se uskuteční ve dnech 20. - 29. ledna 2017.


 23.05.2016    Potravinářská komora ČR 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila v posledním období zvýšený výskyt závažného falšování mražených rybích produktů zejména z dovozu. Řada výrobců nahrazuje až 50% rybího masa v potravině vodou nebo jinými složkami, čímž se dopouští klamání spotřebitele. Přehled zjištění falšovaných rybích výrobků za posledních 6 měsíců viz web potravinynapranyri.cz v sekci „ryby, vodní živočichové“.


 23.05.2016    PK ČR 


 19.05.2016    SVS ČR 
Soukromé laboratoře mohou nově jednodušším způsobem podávat Státní veterinární správě (SVS) povinná hlášení o vyšetření masa divočáků na přítomnost parazita svalovce (Trichinella spp.). SVS jim za tímto účelem zpřístupnila na svých internetových stránkách on-line formulář. Ten umožní podávat hlášení pohodlně prostřednictvím internetu v průběhu celého roku, čímž odpadne obsáhlá administrativa v závěru vyšetřovacího období.


 19.05.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Podmínky pro poskytování podpory v rámci projektu Společné zemědělské politiky EU nazvaného Ovoce a zelenina do škol upravuje návrh nařízení vlády, který dnes vláda schválila. Projekt má zlepšovat zdravé stravovací návyky dětí a úpravou podporovat prevenci před obezitou. Nově návrh nařízení umožňuje producentům ovoce a zeleniny dodávat produkty přímo školám bez využití distributora ovoce a zeleniny.


 19.05.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministr zemědělství Marian Jurečka zve české firmy, nabízející produkty či suroviny v biokvalitě, k účasti na společné expozici Ministerstva zemědělství na prestižním mezinárodním veletrhu BIOFACH 2017 který se uskuteční ve dnech 15. - 18. února 2017.


 19.05.2016    Svět potravin 
Občerstvení s kebaby se stala v Čechách oblíbenými. Tento pokrm, původem z Íránu, může ale rozdělovat konzumenty na dvě skupiny. Ta první se tohoto exotického jídla ani nedotkne, druhá si pečené jehněčí či hovězí v bílém chlebu vychutná. Jak si stojí jejich bistra z pohledu hygieny? A jak vnímají naopak prodejci českou legislativu určující hygienické normy?


 19.05.2016    SZPI 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) při běžné kontrole v provozovně společnosti BILLA, spol. s r. o. odebrala k analýze vzorek sýra Zott – Zottarella, mozzarella Light 8,5% Fat, měkký sýr v solném nálevu, výrobce: Zott SE&Co.KG, D86690, Mertingen, Německo. Na obalu potraviny výrobce mj. uvedl: tuk 8,5% a min. 30% sušina. Výsledky laboratorního rozboru ale prokázaly, že obsah tuku představuje 7,92% hmotnosti a obsah sušiny představuje 27,44% hmotnosti a tím došlo ke klamání spotřebitele.


 18.05.2016    M. Hrušková, I. Švec 
Trvanlivé pečivo tvoří ve spotřebě cereálních výrobků 5-10 % a je rozděleno do pěti skupin, kde sušenky a oplatky činí cca polovinu. Sušenky jsou podle obsahu tuku a způsobu tvarování vyráběny jako vypichované, lisované, stříkané nebo řezané.


 18.05.2016    Švec I., Hrušková M. Ústav sacharidů a cereálií, VŠCHT v Praze 
Pro výrobek „sušené těstoviny“ v současnosti platná legislativa nedovoluje přídatné látky v receptuře. Jediná možná úpravy složení je přídavek různých, převážně rostlinných, materiálů s cílem zlepšení nutriční hodnoty a/nebo změny barvy produktu.


 18.05.2016    Bezpečnost potravin 
Státní veterinární správa (SVS) nařídila stáhnout z trhu zásilku více než 43 000 kusů konzerv sardinek ve vlastní šťávě z Thajska, prodávaných v Česku pod značkou ESSA. Laboratorní testy zjistily ve výrobku zvýšené množství kadmia. Produkt bude vrácen do země původu, nebo neškodně odstraněn. Dovozci hrozí za uvedení produktu na trh pokuta až do výše jednoho milionu korun.


 18.05.2016    Fórum zdravé výživy 
Na hobby.idnes.cz (10. 5. 2016), byl publikovaný článek, na jehož přípravě spolupracovala Mgr. Tamara Starnovská:


 18.05.2016    VŠCHT 
Sledování barvy těstovin a trvanlivé pečivo- netradiční receptury a nutriční přínos sušenek


 18.05.2016    SČS 
Předkládáme spotřebitelům další publikaci z edice Jak poznáme kvalitu, tentokrát na téma čaj.


 18.05.2016    http://www.bids.cz/ 
Nad hodnotou vody se zamyslíme až ve chvíli, kdy jí máme málo. Přitom se jedná o jeden z nejcennějších přírodních zdrojů, na kterém závisí veškerý život. Její nedostatek nám způsobuje vážné problémy. Po minulém století plném meliorací, vysoušení mokřadů, napřimování říčních koryt a rozorávání mezí ve velké lány, ztratila půda svoji regulační schopnost a nastaly problémy se zadržením vody v krajině. Přitom dostatek čisté vody a správná péče o krajinu jdou spolu ruku v ruce. Z toho důvodu je třeba řešit otázku krajinného plánování, která nám zodpoví jak udržet vodu tam, kde ji potřebujeme mít – v půdě. Je tedy nasnadě začít s půdou zacházet tak, aby co nejdéle zadržovala vodu a nenechala ji odtékat pryč