Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Konference Potraviny, zdraví a výživa Podtitul: Obohacování potravin – cesta ke zdraví?
26.03.2020

Vyšší omega-3 index je spojený s lepší kontrolou astmatu
18.02.2020

Zvýšení tolerance rýže vůči suchu
17.02.2020

Opravdu nakrmeni!?
17.02.2020

Ctpp >

Archiv článků


ARCHIV ČLÁNKŮ
 18.11.2015    Biotrin 
V týdeníku Nature se objevila informace jihokorejských vědců, že dokázali vytvořit prase s takzvaně zdvojeným osvalením. Podle jejich informací se k němu dostali prostřednictvím úpravy genů - tedy postupem mnohem jednodušším než přenos genů z jednoho živočišného druhu na druhý, kterým obvykle genové inženýrství postupuje.


 18.11.2015    Svět potravin 


 18.11.2015    Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Antibiotika patří k největším objevům 20. století. Využití penicilinu pro terapeutické účely zahájilo zlatou éru antibiotik a v dnešní době je prakticky nemožné představit si moderní medicínu bez těchto léků. Chirurgické zákroky, použití agresivní chemoterapie nebo transplantační výkony – všechny tyto úkony by bez podpory antibiotické léčby nebyly možné. Používání antibiotik je ovšem doprovázeno nepříjemným vedlejším efektem, ziskem odolnosti mikrobů vůči antibiotikům. Nevhodné terapeutické používání antimikrobiálních látek v humánní a veterinární medicíně, používání antimikrobiálních látek i v indikacích mimo terapeutické účely, jakož i znečišťování životního prostředí antibiotiky totiž zrychluje vznik a šíření rezistentních mikroorganismů.


 18.11.2015    Agrární komora ČR 
Semináře pro zemědělce jsou zaměřeny na aktuální témata. Předmětem tohoto semináře je problém sucha, osvětlení současných příčin a dopady a řešení správnou agrotechnikou a hospodařením. Druhým okruhem zájmu bude představení projektu SUI za bezpečné a zodpovědné používání přípravků na ochranu rostlin


 16.11.2015    Fórum zdravé výživy 
Názory na tavené sýry ve výživě člověka jsou nejčastěji prezentovány odborníky na výživu. Názory potravinářských technologů jsou pro posouzení výrobku také velmi důležité. Podívaly jsme se tedy na tavené sýry z obou pohledů a výsledek Vám zde nabízíme.


 16.11.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ve třetím čtení dnes prošla Poslaneckou sněmovnou novela zákona o spotřebních daních. Norma teď zamíří do Senátu. Přijetím zákona by se zvýšila spotřební daň u vysokoprocentních biopaliv a nově by se zavedly daňové sazby u čistých biopaliv, za které se dosud daně neplatí.


 16.11.2015    Potravinářská komora ČR 
Společné vize ke zlepšení situace malého a středního podnikání v oblasti českého maloobchodu i obecně a zároveň zvýšení prodeje českých potravinářských produktů prezentovali na společné tiskové konferenci Vladimír Dlouhý, prezident HK ČR, Zdeněk Juračka, předseda AČTO a Miroslav Toman, prezident PK ČR.


 16.11.2015    SVS ČR 
Státní veterinární správa (SVS) informuje, že se na tuzemském trhu objevil med, který obsahuje chloramfenikol a nitrofurany. Dle informací od distributorů byla většina medu již prodána konečným spotřebitelům. Zakoupený med bude možné vrátit v místě prodeje.


 13.11.2015    PK ČR, NF Healthy Heart, Nefrologická klinika 1. LF Univerzity Karlovy a VFN v Praze, pracoviště preventivní kardiologie Institutu klinické a experimentální medicíny Praha 
26.11.2015, konferenční místnost 1. LF UK, Karlovo náměstí 32


 13.11.2015    Biotrin 
V týdeníku Nature se objevila informace jihokorejských vědců, že dokázali vytvořit prase s takzvaně zdvojeným osvalením. Podle jejich informací se k němu dostali prostřednictvím úpravy genů - tedy postupem mnohem jednodušším než přenos genů z jednoho živočišného druhu na druhý, kterým obvykle genové inženýrství postupuje.


 13.11.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
O nejnovějších možnostech exportu diskutovali účastníci semináře, který se konal pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a prezidenta Agrární a Potravinářské komory Miroslava Tomana. Pro zlepšení vývozu českých výrobků Ministerstvo zemědělství nově zřídilo funkci tzv. zemědělských diplomatů, kteří byli zástupcům firem představeni


 13.11.2015    Bezpečnost potravin 
Setkání představitelů evropských státních lesů sdružených v asociaci Eustafor, které v Praze pořádal státní podnik Lesy ČR, ocenil ministr zemědělství Marian Jurečka. Zástupci vlastníků lesů i Ministerstva zemědělství hovořili se zpracovateli dřeva o certifikaci lesů jako nástroji, který prověřuje i podporuje odpovědné hospodaření.


 12.11.2015    VŠCHT 
Řešená témata a oblasti výzkumu (aplikovaného výzkumu): - vývoj a optimalizace tradičních i nových metod zpracování obilovin - sledování vlivu technologie na obsah složek v potravinách - analýza surovin, meziproduktů a výrobků z mlýnské a pekařské oblasti - výživové, senzorické a zdravotní hodnocení nových cereálních výrobků.


 12.11.2015    VŠCHT 
Ing. Marcela Sluková, Ph.D., Ing. Pavel Skřivan, CSc.


 12.11.2015    Bezpečnost potravin 
V následujících dnech se bude řada organizací a institucí v České republice věnovat problematice antibiotik (antimikrobik) a zodpovědného přístupu k jejich používání. Nevhodné či nadměrné užívání antibiotik může vést k tomu, že se vůči nim mohou stát bakterie odolné, což přináší riziko pro lidi i pro zvířata. Státní veterinární správa (SVS) proto osvětu směrem k rozumnému užívání veterinárních antibiotik maximálně podporuje.


 12.11.2015    Svět potravin 
Odborná porota letos vybrala ze vzorků 369 vín ze 113 vinařství, která mohou používat známku Svatomartinské víno


 12.11.2015    Svaz průmyslu a dopravy ČR 
16.11. od 9.30 - Seminář o obchodních a investičních příležitostech v Malajsii a další


 11.11.2015    SVS ČR 
Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že na českém trhu se vyskytla zásilka paštik od firmy Hamé s.r.o., která obsahuje alergen sóju, což však není deklarováno na obale. To je v rozporu s platnou legislativou. Na přítomnost nedeklarovaného alergenu upozornil ČR slovenský veterinární dozor prostřednictvím systému rychlého varování RASFF. Paštika byla distribuována do obchodní sítě v ČR, na Slovensku, ve Velké Británii a Irsku. Výrobce již zahájil stahování produktu od svých odběratelů.


 11.11.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Hospodaříte na vlastní farmě a máte vlastní výrobu s finálními produkty jako maso, sýry, zelenina atd.? Přihlaste svou farmu do projektu a propagujte tak nejen své hospodářství, ale i spotřebu regionálních potravin!


 11.11.2015    Bezpečnost potravin 
Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.


 11.11.2015    Bezpečnost potravin 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) aktualizoval plány grantů (pro organizace spolupracující s EFSA podle čl. 36) a výběrových řízení (otevřené tendry) pro rok 2015.


 10.11.2015    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
Zářijové zpomalení tempa meziročního růstu průmyslové produkce se jeví jako méně příznivá zpráva pro českou ekonomiku. Nižší údaj byl zaznamenán naposledy v listopadu předchozího roku.


 10.11.2015    Výzkum, vývoj a inovace 
Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se na svém dnešním zasedání dne 30. října 2015 seznámila s připomínkami k chystanému věcnému záměru zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. Většina připomínek se týká hodnocení výzkumných organizací a také kompetencí plánovaného ministerstva pro výzkum a vývoj. Pod tento nový úřad by měly spadat například Technologická a Grantová agentura České republiky.


 10.11.2015    Biotrin 
To, co se očekávalo, se také stalo. Evropský parlament (dále jen EP) zamítnul návrh předpisu Evropské komise (dále EK) týkajícího se národních zákazů dovozu a zpracování geneticky modifikovaných (dále jen GM) potravin a krmiv v rámci EU. A to poměrně jednoznačně 619 hlasy (z celkových 751). Jeden z evropských poslanců to dokonce komentoval slovy, že nikdy nezažil takovou shodu mezi poslanci na půdě EP. Za zamítnutím návrhu EK jsou obavy z negativního vlivu na vnitřní jednotný trh EU a nesouladu s pravidly WTO.


 10.11.2015    Agrární komora ČR 
09. 11. 2015 - Resorty životního prostředí a zemědělství spolu s dalšími organizacemi připravují krizový plán boje se suchem. Z programů Ministerstva zemědělství by tak v budoucnosti mělo být možné financovat obecní nádrže, které jsou vodními prvky v krajině. Také se chystá nový dotační program na obnovu, výstavbu a rekonstrukci rybníků či program pro podniky povodí pro to, aby mohly obnovovat malé vodní nádrže. Tyto a další informace zazněly na konferenci „Provoz vodovodů a kanalizací“, která se konala v Čestlicích. Zúčastnily se jí téměř čtyři stovky lidí. Nechyběl ani ministr životního prostředí Richard Brabec, náměstek ministra zemědělství Aleš Kendík, předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl či František Barák, předseda představenstva Sdružení vodovodů a kanalizací ČR, které akci uspořádalo.


 10.11.2015    Mikrobiologický ústav AV ČR v. v. v. i., Praha 4 
Místo konání: Akademie věd České republiky, v. v. i., Národní 3, 117 20 Praha 1, místnost č. 205 a 206


 09.11.2015    CZemp 
V roce 2015 byl zahájen projekt QJ 1510341 Nové technologické postupy s využitím membránových procesů poskytující nové potravinářské produkty se zlepšenými nutričními a uživatelskými vlastnostmi (zkráceně KUSmem). Projekt KUSmem je řešen v rámci programu Komplexní udržitelné systémy na Ministerstvu zemědělství (MZe) a rozhodnutí o jeho podpoře bylo oznámeno dne 20. 1. 2015 na portálu MZe.


 09.11.2015    Bezpečnost potravin 
Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 43. týdnu 2015: 19. 10. – 25. 10. 2015 (v češtině).


 09.11.2015    Svět potravin 
Co jíst, či nejíst? Máslo, sádlo, nebo margarín, co prospěje našemu zdraví a co nikoli? A jak je to třeba s mlékem? Jakým cukrem sladit, aby nám život nezhořkl? Na tyto zcela běžné otázky, které si klade nejeden člověk toužící žít alespoň trochu zdravě, se odpovědi v různých dobách liší, a to nejen s přibývajícími objevy vědeckých kapacit. Pojďme si nyní leckdy protichůdné názory připomenout.


 09.11.2015    Agrární komora ČR 
leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září 2015


 06.11.2015    Svět potravin 
O zdravotní prospěšnosti diety přesvědčili sportovci a celebrity


 06.11.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministr zemědělství Marian Jurečka spolu s delegací českých podnikatelů vede v těchto dnech intenzivní jednání o nových obchodních příležitostech v kazašském hlavním městě Astaně. Jednání probíhají jak se zástupci vlády, parlamentu nebo místní agrotechnické univerzity, tak i s desítkami místních podnikatelů.


 06.11.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
10.11.2015 9:00 – 14:00


 05.11.2015    Bezpečnost potravin 
Informace SZÚ ke Světovému dni diabetu.


 05.11.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Dne 27. října 2015 přivítala náměstkyně ministra zemědělství Jaroslava Beneš Špalková v budově Ministerstva zemědělství zástupce společností a profesních organizací z oboru výroby mléka a mlékárenských výrobků.


 05.11.2015    Bezpečnost potravin 
Státní zdravotní ústav připravil spolu s partnery doprovodné aktivity v rámci Pochodu proti diabetu.


 05.11.2015    Svět potravin 
Dlouhotrvající vedra a sucha se neodrazila na množství a kvalitě révy. Oproti loňské, nepříliš vydařené úrodě, je tedy ta letošní hodnocena mezi vinaři veskrze pozitivně.


 04.11.2015    SČS, ČTPP, ÚZEI 
dne 24.listopadu od 14:30 hod.


 04.11.2015    Svaz průmyslu a dopravy ČR 
dovolujeme si Vás pozvat na Seminář o obchodních a investičních příležitostech v Malajsii, který se uskuteční v sídle Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 16. listopadu 2015 od 09:30 hodin.


 04.11.2015    Bezpečnost potravin 
Ve svých "Vodítcích pro potravinářské enzymy" z roku 2009 doporučil Vědecký panel pro FCM, enzymy, aromatické a pomocné látky (CEF) používat při hodnocení potenciální expozice potravinářským enzymům konzervativní metody (jako např. "metodu rozpočtu" (budget method)). Na základě informací získaných od té doby je zřejmé, že uplatnění těchto metod v praxi je problematické a proto CEF Panel zvažuje používání více realistických scénářů využívajících odstupňovaný přístup.