Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Odvádět odvody i za dobu, kdy zaměstnanec bude doma, nedává smysl. Česká mutace kurzarbeitu by také primárně neměla podporovat přechod zaměstnance k jinému zaměstnavateli
18.09.2020

Hospodářská komora vládě: Kurzarbeit podnikatelé vítají, sporné body by ale měla vláda přehodnotit
18.09.2020

Africký mor prasat je již ve třech ze čtyř zemí sousedících s ČR
18.09.2020

Ocenění Regionální potravina si převzalo sedm producentů z Pardubického kraje
18.09.2020

Ctpp >

Archiv článků


ARCHIV ČLÁNKŮ
 15.04.2016    Agrární komora ČR 
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) se ve dnech 21. - 24. dubna 2016 zúčastní na olomouckém výstavišti jarní etapy výstavy Flora Olomouc. Stánek SZIF nabídne nejen informace o dotačních titulech, ale také ochutnávku výrobků oceněných značkou Klasa nebo Regionální potravina.


 14.04.2016    SZPI 
Letošní výsledky kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) ukazují, že situace v oblasti hygieny potravinářských provozů u některých provozovatelů zůstává na značně neuspokojivé úrovni. Od 1. 1. do 12. 4. 2016 byli inspektoři SZPI nuceni z důvodů závažného porušení hygienických předpisů uzavřít celkem 76 provozoven. Situace se přitom liší dle druhu činnosti. Dlouhodobě nejnižší výskyt závažných pochybení SZPI zjišťuje v sektoru výroby potravin neživočišného původu, kde letos došlo k uzavření 7 provozoven.


 14.04.2016    SZPI 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nařídila společnosti dm drogerie markt s.r.o. neprodleně stáhnout z celé tržní sítě potravinu Nestlé nemléčná kaše osmizrnná s označením data minimální trvanlivosti 04-2017 , výrobní šarže L53030291, výrobce: Nestlé Espaňa, S.A., 39650-La, Penilla de Cayon (Cantabria), Španělsko.


 14.04.2016    Reflex.cz 
Ve škole nás učili, že sůl je prostě NaCl. Jenže ona to není tak docela pravda. Život je složitější než školní osnovy. Zatímco v historických pramenech je sůl spojována s pojmy jako „životodárná“, moderní civilizace ji zařadila mezi tzv. bílé jedy. I to se ale změnilo, to když v gastronomii nastoupila éra zdravého rozumu.


 14.04.2016    Svět potravin 
Tuzemské vinařské stezky nabízejí více než dvanáct set kilometrů pro aktivní dovolenou. Přečtěte si tipy, kam vyrazit za bílým, růžovým i červeným vínem.


 14.04.2016    SZPI 
Ve dnech 14. - 20. května 2016 se ve městě Novi Sad na severu Srbska koná již 83-tí ročník mezinárodního zemědělského veletrhu, který je tradiční a největší prezentací agrárních a potravinářských technologií a firem v Srbsku a celém regionu Západního Balkánu.


 14.04.2016    SZPI 
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:


 13.04.2016    http://iffa.messefrankfurt.com/frankfurt/en/besucher/willkommen.html 
IFFA is the most important innovation platform for the sector and the leading international trade fair to focus on the subject of meat.


 13.04.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Co nejrychlejší navýšení množstevních stropů u veřejné intervence pro máslo a sušené odtučněné mléko prosazovala česká delegace na zasedání Rady pro zemědělství a rybářství v Lucemburku. Žádala navíc i další balíček finančních kompenzací pro zemědělce v odvětví mléka a vepřového masa z rozpočtu EU


 13.04.2016    SZPI 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) ve spolupráci s Celním úřadem pro Jihomoravský kraj a Českou obchodní inspekcí uskutečnila kontrolu prodejny potravin na adrese Husova 565, 66442 Modřice na Brněnsku.


 13.04.2016    CzechTrade 
Výroba slunečnicového oleje je jedním z nejdůležitějších sektorů agrárního průmyslu Ukrajiny. Jeho podíl na celkovém objemu domácího trhu s rostlinnými oleji stanoví téměř 65 %. Stojí za zmínku, že v roce 2014/2015 vykázala výroba slunečnice na Ukrajině patrný pokles. Úroda v tomto období činila cca 10,1 mil. t, zatímco v loňském roce bylo sklízeno 11,1 mil. t slunečnicových semínek


 13.04.2016    Agrární komora ČR 
Agrární komory zemí Visegradské čtyřky (Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko) jednaly ve dnech 7. – 8. dubna 2016 v Czajowicích u Krakova a hlavním tématem jednání byla současná neutěšená situace na trzích se zemědělskými komoditami a potravinářskými výrobky. Více než rok a půl od vyhlášení ruského embarga na dovoz vybraných zemědělských a potravinářských komodit a rok od ukončení režimu mléčných kvót se řada chovatelů ocitá ve ztrátě a bez pomoci z unijních či národních zdrojů se neobejde.


 12.04.2016    I. Lékařská fakulta Univerzita Karlova 
14. dubna 2016 (15:00-16:30)


 12.04.2016    Biotrin 
Chcete prodiskutovat téma geneticky modifikovaných organismů (GMO), případně jejich bezpečnost v potravinách s předním představitelem EU?


 12.04.2016    Bezpečnost potravin 
Českou republiku navštívila v minulém týdnu početná skupina běloruských veterinárních lékařů. Jednalo se o hlavní veterináře jednotlivých oblastí Běloruska a veterinární odborníky pracující ve velkých zemědělských podnicích. Exkurze, na jejíž přípravě a realizaci se podílela Státní veterinární správa (SVS) ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou (zejména s děkanem Fakulty veterinárního lékařství Prof. MVDr. Aloisem Nečasem, Ph.D., MBA), se zaměřila především na otázky klinické veterinární medicíny, zdraví a léčení hospodářských zvířat a jejich životní pohodu.


 12.04.2016    Bezpečnost potravin 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) ve spolupráci s Policií ČR zjistila nelegální provozovnu na výrobu tofu v Praze. Kontrolovaná osoba Bich Thuy Nguyen provozovala výrobu na adrese K Hrnčířům 43, 149 00 Praha a inspektoři SZPI zde při kontrole zjistili nepřijatelné hygienické podmínky, které neumožňovaly zajistit bezpečnost při výrobě potravin. Stropy, stěny a podlahy byly v dezolátním stavu, plíseň inspektoři zaznamenali v celé provozovně stejně jako výskyt myšího trusu a provozovna nebyla nijak zajištěna proti pronikání škůdců.


 12.04.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ve dnech 5. – 6. dubna 2016 se v ČR uskutečnila incomingová mise v oblasti plemenářství, jejíž cílem byla prezentace českých zemědělských technologií a know-how. Zástupci Ministerstva zemědělství ČR (MZe) společně se zástupci Českomoravského svazu chovatelů (ČMSCH) přivítali podnikatelskou delegaci z několika zemí, např. z Moldavska, Uzbekistánu a Etiopie.


 12.04.2016    CzechTrade 
Import piva do ČR vloni vzrostl o 7 %, informuje deník E15. Nejvýznamějším dovozcem je Polsko, z něhož dorazilo 180 tis. hektolitrů. Polské značky se dříve dovážely hlavně kvůli nižší ceně, staly se z nich privátní značky obchodních řetězců. Před šesti lety však začal trend upřednostňování tuzemských producentů. V loňském roce se snížil dovoz ze Slovenska, do České republiky zamířilo necelých 5 tis. hektolitrů.


 07.04.2016    SVS ČR 
V kuřecím mase z Polska, prodávaném na českém trhu obchodní společností z Holešova ve Zlínském kraji, se nacházely nepovolené polyfosfáty, které zadržují v mase vodu. Maso tak obsahovalo méně bílkoviny a více vody, než povolují předpisy, což lze označit jako klamání spotřebitele. Vyplývá to výsledků laboratorního vyšetření, které v rámci monitoringu cizorodých látek provedl Státní veterinární ústav v Olomouci. Chlazené maso již bylo prodáno a je po datu spotřeby. Nelze však vyloučit, že ho někteří lidé mohou mít doma zamražené. O pokutě pro prodejce rozhodne správní řízení. Za porušení veterinárního zákona lze uložit pokutu do výše jednoho milionu korun.


 07.04.2016    Ministerstvo životního prostředí ČR 
České inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedla vloni 15 677 kontrol, o víc než tisíc více než v roce 2014 (14 634) a uložila 2941 pokut (o 7 méně než v roce 2014) v celkové výši 135 719 214 korun. Nejvíce pokut padlo za odpady (1060), což je několikaletý trend.


 07.04.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Poslední březnový den proběhla v budově Ministerstva zemědělství první konference věnovaná veřejné podpoře v rezortu zemědělství, kterou pořádal Odbor pro vztahy s EU MZe a která byla úvodem do problematiky veřejné podpory.


 07.04.2016    Bezpečnost potravin 
Veřejná debata s Dr. Vytenisem Andriukaitisem se uskuteční 14. dubna 2016 v Praze na Albertově.


 07.04.2016    Fórum zdravé výživy 
V Deníku Blesk byl 1. dubna 2016 zveřejněn test tavených sýrů. Na odborných komentářích se podílely také členky FZV, prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. a Věra Boháčová, DiS. Výsledky a komentáře si můžete přečíst zde.


 06.04.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Za prestižní akci České republiky, českého zemědělství a potravinářství považuje ministr zemědělství Marian Jurečka veletrh Techagro. Ten se spolu s veletrhy lesnictví a myslivosti Silva Regina, o výživě a chovu zvířat Animal Vetex a výstavou Biomasa, do 7. dubna koná na brněnském výstavišti. Jde o letošní největší veletrh zemědělské techniky v Evropě.


 06.04.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Zástupci pěstitelů cukrové řepy a cukrovarů spolu dnes podepsali za přítomnosti ministra Mariana Jurečky historicky první mezioborovou dohodu.


 06.04.2016    Potravinářská komora ČR 
V kuřecím mase z Polska, prodávaném na českém trhu obchodní společností z Holešova ve Zlínském kraji, se nacházely nepovolené polyfosfáty, které zadržují v mase vodu. Maso tak obsahovalo méně bílkoviny a více vody, než povolují předpisy, což lze označit jako klamání spotřebitele. Vyplývá to výsledků laboratorního vyšetření, které v rámci monitoringu cizorodých látek provedl Státní veterinární ústav v Olomouci. Chlazené maso již bylo prodáno a je po datu spotřeby. Nelze však vyloučit, že ho někteří lidé mohou mít doma zamražené. O pokutě pro prodejce rozhodne správní řízení. Za porušení veterinárního zákona lze uložit pokutu do výše jednoho milionu korun.


 06.04.2016    Bezpečnost potravin 
V Letňanském klubu Seniorů proběhla přednáška na téma zdravé stravování pro seniory a bezpečnost potravin


 06.04.2016    Agrární komora ČR 
duben 2016 únor 2016


 06.04.2016    CzechTrade 
CzechTrade publikuje více než 5 000 poptávek ročně, tzn. každý týden téměř 100 nových poptávek. Jedná se o poptávky získané z naší originální online služby Your Czech Supplier, zahraničních kanceláří či zastupitelských úřadů ČR.


 05.04.2016    SVS ČR 
Státní veterinární správa (SVS) se letos poprvé představí na odborném veletrhu zaměřeném na veterinářství a problematiku živočišné produkce v ČR – Animal Vetex. Veletrh se uskuteční od 3. do 7. dubna 2016 na brněnském výstavišti coby součást největšího zemědělského veletrhu ve východní a střední Evropě s očekávanou návštěvností okolo 100 000 lidí. V rámci veletrhu proběhne i Středoevropský veterinární kongres CEVC za účasti špiček z oboru veterinární medicíny včetně vedoucích představitelů SVS.


 05.04.2016    Společnost pro výživu 
Pořadatel: SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU ve spolupráci s NADACÍ VÝŽIVA PRO ZDRAVÍ


 05.04.2016    Biotrin 
V EU existuje nový projekt, který se zaměřuje na plodiny a jejich reakci na změny v životním prostředí. Projekt se ve zkratce jmenuje EMPHASIS - The European Multi-Environment Plant Phenomics and Simulation Infrastructure - a je součástí širší platformy, která koordinuje výzkumné strategie v EU.


 05.04.2016    Svět potravin 
Řecký lékař Askepiades kdysi pronesl: „ Med je příjemná pochutina vyjasňující mysl a prodlužující život“. Pohádky a legendy přisuzují tomuto tekutému zlatu jedinečné výživné vlastnosti a léčivé účinky. Odpradávna byl opěvován jako afrodiziakum a elixír mládí. V Evropě byl cukr dříve vyhrazen jen pro šlechtu. Na konci 17. století se pak cukr stal univerzálním sladidlem a med lahůdkou.


 05.04.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Práci lesníků s veřejností – lesní pedagogiku podpořili zástupci významných lesnických organizací. Na veletrhu Silva Regina v Brně podepsali Akční plán na období 20162018 k Jednotnému postupu pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů ČR.


 31.03.2016    Svět potravin 
Ministerstva zemědělství a financí se dohodla na kompromisním návrhu odškodného za úrodu poničenou loňským suchem. Tři sta milionů korun poskytne zemědělcům vládní rozpočtová rezerva, druhých tři sta milionů Ministerstvo zemědělství ze svých úspor. Ministr Marian Jurečka dohodu vyjednal s ministerstvem financí.


 31.03.2016    Bezpečnost potravin 
Společnost pro výživu uvádí informace důležité pro těhotné ženy.


 31.03.2016    Bezpečnost potravin 
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 24. 3. 2016.


 31.03.2016    Agrární komora ČR 
Od 3. dubna do 7. dubna proběhne v České republice na výstavišti v Brně komplex veletrhů v čele s veletrhem zemědělské techniky TECHAGRO. Tento celek patří mezi tři největší svého druhu v Evropě a jeho návštěva je dobrou příležitostí nejen ke zmapování novinek v zemědělské a lesnické technice, ale i k setkání zemědělců, lesníků a myslivců.


 31.03.2016    PK ČR/ČTPP 


 30.03.2016    Agentura NKL Žofín 
21.3.2016