Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Ruští biologové sekvenovali genom fuzária
23.10.2020

Nová metoda detekce geneticky editovaných plodin!?
23.10.2020

Paušální daň: Návrh Hospodářské komory zjednodušit živnostníkům život se stává realitou
23.10.2020

Komentář prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého k zákazu prodeje a uzavření provozoven
23.10.2020

Ctpp >

Archiv článků


ARCHIV ČLÁNKŮ
 25.05.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Nejlepším středoevropským oráčem je žena, Barbara Klaus z Rakouska. Zvítězila na 1. ročníku Středoevropského mistrovství v orbě v Zábřehu na Moravě, kde se sešli nejlepší oráči z České republiky, Rakouska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska a Polska. Soutěž, kterou vyoráním slavnostní brázdy zahájil ministr zemědělství Marian Jurečka, uspořádala Společnost pro orbu ČR.


 25.05.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
27.5.2016 9:00


 25.05.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Upozornění pro žadatele o zalesnění zemědělské půdy podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů.


 25.05.2016    Biotrin 
Je tu další možnost vyslechnout si novinky ze světa biotechnologií a položit různé dotazy našim předním odborníkům. Na úterý 21. 6. 2016 naplánovalo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) veřejné zasedání České komise pro nakládání s GMO a genetickými produkty (ČK GMO).


 24.05.2016    Ing. Marcela Sluková, Ph. D. 
Proměření glykémie při vývoji nových cereálních výrobků


 24.05.2016    O. Jirsa, K. Vaculová, I. Sedláčková 
Cílem práce bylo posoudit rozdíly v chemickém složení a technologických vlastnostech 14 genotypů jarního ječmene (sklizeň 2015) a vliv máčení na tyto vlastnosti. V souboru byly zahrnuty 2 pluchaté sladovnické odrůdy (Bojos, Vendela), 2 potravinářské odrůdy s bezpluchým zrnem (AF Cesar, AF Lucius), 1 genový zdroj s černým zrnem (Nudimelanocrithon) a 9 nových vlastních šlechtitelských materiálů.


 24.05.2016     
Datum konání: 23. - 25. 5. 2016 Místo konání: Skalský Dvůr, Lísek 52 593 01 Bystřice nad Pernštejnem www.czechfoodchem.cz


 24.05.2016    Blanka Pančíková, Marcela Sluková, Pavel Skřivan 


 23.05.2016    Hana Novotná, Native PR 
Mezinárodní i tuzemské statistiky potvrzují, že celková spotřeba alkoholu v České republice mírně klesá. Stejně tak vykazují klesající trend další negativní jevy spojované s nezodpovědným pitím. Přesto je potřeba rizikové chování nadále monitorovat a pracovat na jeho minimalizaci. A právě to má za cíl osvětová kampaň Alkohol zodpovědně, jejíž druhý ročník dnes zahajuje stejnojmenná pracovní skupina fungující v rámci Potravinářské komory ČR. Letošním hlavním tématem je alkohol a mladiství. Děti a mladí jsou totiž velmi zranitelnou skupinou. Pití alkoholu může poškodit vyvíjející se organismus více než ten dospělý a mladiství konzumenti si také mohou snáze osvojit rizikové vzorce chování ve vztahu k alkoholu, včetně těžké závislosti. V rámci nadcházející osvětové kampaně bude využit i unikátní sociologický výzkum mapující vztah mladistvých a jejich rodičů k alkoholu.


 23.05.2016    ČTPP 
Konzumace alkoholu je celosvětově rozšířeným fenoménem, který s sebou však také přináší výskyt negativních jevů, spojených s jeho nezodpovědným užíváním. Problematika je dlouhodobě monitorována národními i mezinárodními institucemi. Při interpretaci statistik je však nezbytné brát v potaz jejich metodické rozdíly, které mohou výrazně ovlivňovat výsledky. V základních trendech se však klíčové zdroje shodují. Spotřeba alkoholu v České republice mezi lety 2005 – 2013 mírně klesla, stejně jako klesala četnost většiny negativních jevů s konzumací spojených.


 23.05.2016    ČTPP 
Shrnutí závěrů sociologického výzkumu Mladí lidé a alkohol 2016


 23.05.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministr zemědělství Marian Jurečka zve české firmy k účasti na prestižním mezinárodním veletrhu Internationale Grüne Woche, který se uskuteční ve dnech 20. - 29. ledna 2017.


 23.05.2016    Potravinářská komora ČR 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila v posledním období zvýšený výskyt závažného falšování mražených rybích produktů zejména z dovozu. Řada výrobců nahrazuje až 50% rybího masa v potravině vodou nebo jinými složkami, čímž se dopouští klamání spotřebitele. Přehled zjištění falšovaných rybích výrobků za posledních 6 měsíců viz web potravinynapranyri.cz v sekci „ryby, vodní živočichové“.


 23.05.2016    PK ČR 


 19.05.2016    SVS ČR 
Soukromé laboratoře mohou nově jednodušším způsobem podávat Státní veterinární správě (SVS) povinná hlášení o vyšetření masa divočáků na přítomnost parazita svalovce (Trichinella spp.). SVS jim za tímto účelem zpřístupnila na svých internetových stránkách on-line formulář. Ten umožní podávat hlášení pohodlně prostřednictvím internetu v průběhu celého roku, čímž odpadne obsáhlá administrativa v závěru vyšetřovacího období.


 19.05.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Podmínky pro poskytování podpory v rámci projektu Společné zemědělské politiky EU nazvaného Ovoce a zelenina do škol upravuje návrh nařízení vlády, který dnes vláda schválila. Projekt má zlepšovat zdravé stravovací návyky dětí a úpravou podporovat prevenci před obezitou. Nově návrh nařízení umožňuje producentům ovoce a zeleniny dodávat produkty přímo školám bez využití distributora ovoce a zeleniny.


 19.05.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministr zemědělství Marian Jurečka zve české firmy, nabízející produkty či suroviny v biokvalitě, k účasti na společné expozici Ministerstva zemědělství na prestižním mezinárodním veletrhu BIOFACH 2017 který se uskuteční ve dnech 15. - 18. února 2017.


 19.05.2016    Svět potravin 
Občerstvení s kebaby se stala v Čechách oblíbenými. Tento pokrm, původem z Íránu, může ale rozdělovat konzumenty na dvě skupiny. Ta první se tohoto exotického jídla ani nedotkne, druhá si pečené jehněčí či hovězí v bílém chlebu vychutná. Jak si stojí jejich bistra z pohledu hygieny? A jak vnímají naopak prodejci českou legislativu určující hygienické normy?


 19.05.2016    SZPI 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) při běžné kontrole v provozovně společnosti BILLA, spol. s r. o. odebrala k analýze vzorek sýra Zott – Zottarella, mozzarella Light 8,5% Fat, měkký sýr v solném nálevu, výrobce: Zott SE&Co.KG, D86690, Mertingen, Německo. Na obalu potraviny výrobce mj. uvedl: tuk 8,5% a min. 30% sušina. Výsledky laboratorního rozboru ale prokázaly, že obsah tuku představuje 7,92% hmotnosti a obsah sušiny představuje 27,44% hmotnosti a tím došlo ke klamání spotřebitele.


 18.05.2016    M. Hrušková, I. Švec 
Trvanlivé pečivo tvoří ve spotřebě cereálních výrobků 5-10 % a je rozděleno do pěti skupin, kde sušenky a oplatky činí cca polovinu. Sušenky jsou podle obsahu tuku a způsobu tvarování vyráběny jako vypichované, lisované, stříkané nebo řezané.


 18.05.2016    Švec I., Hrušková M. Ústav sacharidů a cereálií, VŠCHT v Praze 
Pro výrobek „sušené těstoviny“ v současnosti platná legislativa nedovoluje přídatné látky v receptuře. Jediná možná úpravy složení je přídavek různých, převážně rostlinných, materiálů s cílem zlepšení nutriční hodnoty a/nebo změny barvy produktu.


 18.05.2016    Bezpečnost potravin 
Státní veterinární správa (SVS) nařídila stáhnout z trhu zásilku více než 43 000 kusů konzerv sardinek ve vlastní šťávě z Thajska, prodávaných v Česku pod značkou ESSA. Laboratorní testy zjistily ve výrobku zvýšené množství kadmia. Produkt bude vrácen do země původu, nebo neškodně odstraněn. Dovozci hrozí za uvedení produktu na trh pokuta až do výše jednoho milionu korun.


 18.05.2016    Fórum zdravé výživy 
Na hobby.idnes.cz (10. 5. 2016), byl publikovaný článek, na jehož přípravě spolupracovala Mgr. Tamara Starnovská:


 18.05.2016    VŠCHT 
Sledování barvy těstovin a trvanlivé pečivo- netradiční receptury a nutriční přínos sušenek


 18.05.2016    SČS 
Předkládáme spotřebitelům další publikaci z edice Jak poznáme kvalitu, tentokrát na téma čaj.


 18.05.2016    http://www.bids.cz/ 
Nad hodnotou vody se zamyslíme až ve chvíli, kdy jí máme málo. Přitom se jedná o jeden z nejcennějších přírodních zdrojů, na kterém závisí veškerý život. Její nedostatek nám způsobuje vážné problémy. Po minulém století plném meliorací, vysoušení mokřadů, napřimování říčních koryt a rozorávání mezí ve velké lány, ztratila půda svoji regulační schopnost a nastaly problémy se zadržením vody v krajině. Přitom dostatek čisté vody a správná péče o krajinu jdou spolu ruku v ruce. Z toho důvodu je třeba řešit otázku krajinného plánování, která nám zodpoví jak udržet vodu tam, kde ji potřebujeme mít – v půdě. Je tedy nasnadě začít s půdou zacházet tak, aby co nejdéle zadržovala vodu a nenechala ji odtékat pryč


 17.05.2016    Biotrin 
Zástupci EuropaBio věří, že existuje mnohem lepší cesta, jak zajistit přístup šlechtitelů k patentovaným odrůdám rostlin, než prostřednictvím revize směrnice 98/44/ES o právní ochraně biotechnologických vynálezů. Jednak se domnívají, že revize směrnice by nebyla dobrým řešením - omezila by výměnu nových vědeckých poznatků mezi výzkumníky, a jednak mají obavy z právní nejistoty v přechodné době, tj. než by došlo ke schválení novelizované směrnice. Právní nejistota by pak mohla způsobit zastavení růstu a investic v celém biotechnologickém sektoru, tj. i v průmyslové a lékařské biotechnologii.


 17.05.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Přibližně 600 milionů korun mimořádné podpory již letos stihlo vyplatit Ministerstvo zemědělství chovatelům dojnic a prasat. Mimořádná podpora z národních i unijních zdrojů má povzbudit živočišnou výrobu, která je v celoevropské krizi. Ministerstvo zemědělství se snaží podpořit chovatele také novými podporami z národních zdrojů.


 17.05.2016    Agrární komora ČR 
Nedostatek srážek a nadprůměrné zimní teploty způsobily, že se po loňském horkém létě nedoplnila v půdě zásoba vody, a to zejména na severní Moravě. Chřadnou tam stromy, které napadá houba václavka, množí se hmyzí škůdci včetně kůrovců. Jejich rojení začalo v květnu, vrcholit bude v létě. Lesy ČR připravily 236 tisíc lapáků a lapačů. Nejde o typickou kůrovcovou kalamitu.


 17.05.2016    Agrární komora ČR 
Česká republika aktuálně předsedá tzv. Visegrádské skupině, jejíž zástupci za rezorty životního prostředí se ve dnech 12. a 13. května setkali v Lednici na společném oficiálním jednání. ČR na 23. setkání ministrů ŽP států V4, Bulharska a Rumunska reprezentoval ministr životního prostředí Richard Brabec. Na programu jednání zástupců 6 států a přizvaných zástupců Evropské komise byla mj. politika využívání odpadů jako zdrojů či téma ochrany biologické rozmanitosti v celé Evropě. Ministři diskutovali např. o zkušenostech s rozšiřováním národních seznamů evropsky významných lokalit a ptačích oblastí chráněných v rámci evropské soustavy Natura 2000. Posledním klíčovým tématem společného jednání bylo sucho, které v posledních letech sužuje nejen Evropu a stává se tak novým světovým strašákem pro národní ekonomiky i bezpečnost občanů.


 17.05.2016    SČS 
Oblast potravin a výživy je provázena mnoha fámami a bludy. Dnešní doba je „díky“ elektronickým médiím pro jejich šíření ideální.


 17.05.2016    SČS, ČTPP 
Sdružení českých spotřebitelů (SČS) pod záštitou a ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro potraviny (Zde) vydává tiskoviny se zaměřením na kvalitu potravin.


 17.05.2016    SČS, ČTPP 
Pracovní skupina Potraviny a spotřebitel při České technologické platformě pro potraviny (Zde) vedená Sdružením českých spotřebitelů pokládá ve své strategii za velmi důležité, aby měl spotřebitel k dispozici výsledky srovnávacích testů kvality potravin. Je to jeden z účinných prostředků pro orientaci v kvalitě na trhu a pro rozhodování. Ještě více ale přispívá k chování konkurence na trhu a vede subjekty na trhu - výrobu i obchod, k chováním které kvalitu podporuje. SČS, bohužel, nedisponuje takovými finančními prostředky, které by umožnily produkci vlastních srovnávacích spotřebitelských testů.


 17.05.2016    SČS, ČTPP 


 16.05.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Český statistický úřad zveřejnil 9. května první předběžná data o zahraničním obchodě za březen 2016.


 16.05.2016    Svět potravin 
Kolik času tráví Češi při snídani nebo obědem v porovnání s Francouzi nebo Američany? Jak vnímají lidé z různých kontinentů přestávku na oběd? Kde zaměstnanci nejčastěji jedí? Je pro ně jídlo otázkou zdraví, nebo potěšení?


 16.05.2016    CzechTrade 
Od 30. dubna 2016 jsou v japonském maloobchodním řetězci Don Kihote prodávány vietnamské banány.


 16.05.2016    Agrární komora ČR 
Pod záštitou ministra zemědělsví Mariana Jurečky a hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka se konal již 45. Mistrovství floristů ČR - Děčínská kotva. SKF ČR děkuje touto cestou i všem sponzorům.


 16.05.2016    CzechTrade 
Tradiční chorvatský výrobce alkoholických nápojů, akciová společnost Badel 1862 d.d., Záhřeb, (www.badel1862.hr), včera zveřejnil novou veřejnou výzvu potenciálním strategickým investorům ke vstupu do realizace opatření finanční a operativní restrukturalizace společnosti v rámci předkonkurzního řízení. Cílem je společně s vedením firmy stanovit potřebná opatření, která zajistí dlouhodobě udržitelnou činnost podniku.


 16.05.2016    TA ČR 
Technologická agentura České republiky Vás tímto zve na workshop v rámci realizace projektů v programu BETA s názvem "Financování datového fondu klíčových prostorových informací", který pořádá České centrum pro vědu a společnost pro ty zájemce, kteří mohou svým příspěvkem k řešení dané problematiky přispět.