Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Světový den hepatitidy: pražská Nemocnice Na Bulovce spouští on-line poradnu pro dotazy veřejnosti na téma žloutenek
06.08.2020

Zelená zpráva 2019: Výdaje na podporu agrárního sektoru se zvýšily o 6,3 procenta na 69,7 miliardy korun
06.08.2020

FAO spustilo novou geoinformační platformu
06.08.2020

Realizace faremního odbytu masa a masných výrobků
06.08.2020

Ctpp >

Archiv článků


ARCHIV ČLÁNKŮ
 05.02.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
12.2.2016 10:00


 05.02.2016    Bezpečnost potravin 
Zpráva SZÚ o fungování systému Nutrivigilance v roce 2015.


 05.02.2016    Bezpečnost potravin 
Informace Hygienické stanice hlavního města Prahy


 05.02.2016    Bezpečnost potravin 
Informace k výskytu Legionelly v ulici Anderleho 839/10, Praha 14 – Černý Most + mapka dotčených objektů


 05.02.2016    Hospodářská komora ČR 
V pondělí pořádá nizozemské předsednictví konferenci na téma „podpora zlepšení evropského trhu práce“. Konference, která se koná v Amsterdamu, poskytne platformu pro diskuzi mezi inspektoráty práce, zákonodárci a dalšími odborníky z celé Evropské unie.


 04.02.2016    SZPI 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) důrazně upozorňuje spotřebitele, že níže uvedené šarže potravin, jejichž složkou je čirok, dle laboratorního rozboru obsahují nebezpečné tropanové alkaloidy atropin a skopolamin. Tyto látky nesmějí být v potravinách přítomny v jakémkoli množství. Analýza SZPI potvrdila u předmětných šarží přítomnost atropinu v množství až 1700 mikrogramů na kilogram a skopolaminu v množství až 300 mikrogramů na kilogram.


 04.02.2016    Výživa dětí 
Spotřeba cukru je v ČR v posledních desetiletích v porovnání s odbornými doporučeními téměř dvojnásobná. Jedním z viníků tohoto stavu je i vysoká spotřeba potravin, do kterých se cukr přidává – vedou sladkosti, cukrářské i pekárenské výrobky a slazené nápoje. Lidé často, ve víře ve zdravotní prospěšnost, používají různé alternativy slazení a místo cukru volí med, sirupy, aj. V mnoha případech je to ale jen řešení „z bláta do louže“. Navíc, další strůjci našich zdravotních problémů (např. nasycené nebo transmastné kyseliny) nepřestali škodit jen proto, že se o nich tolik nemluví. I když možná právě snaha o jejich omezení bez většího rozmyslu přispívá ke zvyšování cukru v naší stravě.


 04.02.2016    Výživa dětí 
Třetina chlapců a čtvrtina žáků základních škol má v těle více tuku, než je doporučováno, odpovídají tomu i počty žáků s vyšším BMI (indexem tělesné hmotnosti). To a mnohé další skutečnosti ukázal projekt Prevence a včasný záchyt dětské obezity, probíhající koncem loňského roku. Až z 80 % si přitom děti trpící nadváhou a obezitou přináší svá nadměrná kila do dospělosti. K ní se pak velmi často přidružují další onemocnění, která nejen život znepříjemňují, ale také zkracují. Obezita dětí je přitom v České republice stále na vzestupu. Odborníci se shodují na tom, že velký podíl viny na tomto stavu má nedostatečná pohybová aktivita, neaktivní trávení volného času a tomu nepřizpůsobený jídelníček.


 04.02.2016    www.eu-fusions.org 
Topic: A framework for social innovations to reduce food waste


 04.02.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
18.2.2016 13:00 – 15:00


 03.02.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministerstvo zemědělství Vás zve na 6. mezinárodní konferenci „FOOD FORUM 2016“ na téma „Konkurenceschopnost evropského trhu s potravinami“, která se koná dne 17. února 2016 od 14.30 hodin v kongresovém sále brněnského hotelu Holiday Inn, Křížkovského 20, Brno za účasti ministra zemědělství České republiky pana Mariana Jurečky a prezidenta Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR pana Miroslava Tomana.


 03.02.2016    Hospodářská komora ČR 
Dobrý den, zasíláme Vám informace o semináři realizovaném pro Hospodářské komory „Podniková kriminalita – prevence a řešení“.


 03.02.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministr zemědělství Marian Jurečka dnes představil nového náměstka pro komodity, výzkum a poradenství Jiřího Šíra a ředitele Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu Zdeňka Nekulu. Podle ministra Jurečky mají oba odborné předpoklady a zkušenosti v daném oboru, a proto od nich očekává profesionalitu a schopnost komunikovat s odbornou i laickou veřejností.


 03.02.2016    Svět potravin 
Spotřebitelé mají stále větší zájem jak o biopotraviny, tak o sortiment zdravé výživy. Vyplývá to z meziročního srovnání hypermarketů Globus. Rozdíl mezi cenou konvenčních potravin a biopotravin rok od roku klesá.


 03.02.2016    PK ČR/ČTPP 
Dobrý den, zveme Vás na únorové setkání se zástupci Potravinárské komory CR, pri kterém Vám predstavíme, projekt Ceské cechovní normy v potravinárství. 15. února 2016 od 09:30 hodin, KINO MAT, Privátní klub (2. patro) KINO MAT, Karlovo námestí 19, 120 00 Praha 2


 03.02.2016    Výživa dětí 
Jak to, že některé děti jsou celý podzim a zimu zdravé, maximálně mají občas nudli u nosu, zatímco u jiných kašel střídá angínu, rýma se hned mění v žlutozelenou a tak stále dokola? Možná je to smůla, možná problém s imunitou, ale možná alespoň do určité míry rozhoduje přístup rodičů.


 02.02.2016    ČTPP a PK ČR 
dovolujeme si Vás pozvat ke kulatému stolu, který pořádá Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny


 02.02.2016    Bezpečnost potravin 
Pokud spotřebitel zjistí v obchodní síti nedostatek např. výrobek zdravotně závadný (třeba plesnivý), výrobek s prošlou dobou použitelnosti, klamavě označený, neoznačený českou přelepkou, popř. neoznačený vůbec atd., jak se má zachovat? A jak se má bránit? -


 02.02.2016    Bezpečnost potravin 
V pořadí již 6. ročník mezinárodní konference FOOD FORUM 2016 se uskuteční 17. února v den zahájení Mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA 2016.


 02.02.2016    Svět potravin 
Pardubický perník je nejen krásným dárkem, ale i uměleckým dílem skvělé chuti. Pardubický perník je nositelem Chráněného zeměpisného označení od roku 2008.


 02.02.2016    Agrární komora ČR 
Za kvalitní šunky považujeme šunky nejvyšší jakosti, tedy šunky s vysokým obsahem čistých svalových bílkovin. Pro spotřebitele však častěji šunky s vysokým obsahem masa. Dvanáct šunek nejvyšší jakosti jsme ve spolupráci s Potravinářskou komorou a Světem potravin podrobili testu kvality. V testu byly také čtyři výrobky s označením KLASA - Zámecká šunka, Pražská šunka, Šunka Mandolína a Myslivecká šunka s divokým kořením. U posledních dvou jmenovaných výrobků vedl test k navržení přezkoumání jejich kvality dozorovým orgánem Státní veterinární správou (SVS). Výsledky testu, které si můžete prohlédnout níže, prokázaly u výrobků Šunka Mandolína a Myslivecká šunka s divokým kořením nižších množství čistých svalových bílkovin, než je stanoveno legislativou a nižší obsah masa než výrobce deklaruje na obale.


 01.02.2016    Potravinářská komora ČR 
V rámci rozšíření kompetencí Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) o provozovny společného stravování od začátku roku 2015 uskutečnili inspektoři SZPI kontrolní akci se zaměřením na jakost a bezpečnost čajů a tabáku do vodních dýmek v čajovnách. Provozovatelé čajoven často dovážejí uvedený sortiment přímo ze zemí původu, čímž se zboží liší od nabídky v tržní síti, kde SZPI vykonává kontrolu již dlouhodobě. Při kontrole a hodnocení se inspektoři zaměřili zejména na obsah pesticidů u čajů a dodržení hmotnosti, obsahu tabáku resp. nikotinu a odpovídajícího označení u tabáku.


 01.02.2016    Biotrin 
Se začátkem nového roku nastoupilo k půlročnímu předsednictví v EU Nizozemsko. Je to již jeho dvanácté předsednictví, patří totiž k zakládajícím členským státům EU.


 01.02.2016    Agrární komora ČR 
Prezident AK ČR informoval členy představenstva o činnosti Úřadu a prioritách, které byly a jsou v posledních měsících prosazovány. Vedle záležitostí Společné zemědělské politiky, Programu rozvoje venkova a nastavení jednotlivých kol, redefinice LFA oblastí, či rámce aktivního zemědělce sem patří také návrhy zákonů o prodeji zemědělské půdy, o marketingovém fondu, novely zákona o významné tržní síle a její uvedení do praxe, dopracování novel zákonů o vinařství a vinohradnictví, o rostlinolékařské péči, či veterinárního zákona. Projednáno bylo rozdělení 13 mld. Kč vyplývajících ze zvýšeného podílu národního kofinancování PRV.


 01.02.2016    Ing. Dana Večeřová, ČTPP 
Zasedání v rámci mezinárodního potravinářského veletrhu Grüne Woche 2016 bylo zaměřeno na prezentaci zemědělství a potravinářství široké veřejnosti, na úlohu tisku a internetu v informování veřejnosti i na důležitou roli v oblasti přenášení poznatků z technologických inovací směrem k laické a odborné veřejnosti.


 29.01.2016    Bezpečnost potravin 
e-kurzy BTSF v roce 2016


 29.01.2016    Agrární komora ČR 
Evropská komise nabízí pro obchodní firmy z oblasti zemědělství a potravinářství a pro zástupce organizace producentů účast v obchodní misi ve dnech 16.-22. 4. 2016 v Číně a Japonsku


 29.01.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministerstvo zemědělství na základě § 3, odst. 2) vyhlášky č. 390/2015 Sb. (dále jen „vyhláška“) uveřejňuje seznam výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba (dále jen „seznam“).


 29.01.2016    Hospodářská komora ČR 
Přínosy v oblasti životního prostředí po osvojení konceptu cirkulární (oběhové) ekonomiky by mohly být zásadní a mohly by se projevit v podobě snížení objemu odpadu a minimalizace silné evropské závislosti na dovozu surovin. Hovoří tak nové zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), která zaměřuje pozornost jak na zmíněné přínosy této zásadní sektorové a produkční transformace, tak i na její výzvy a požadavky. Vytvoření a naplnění konceptu oběhové ekonomiky vyžaduje zásadní změny v zavedených hodnotových řetězcích od produktového designu a výrobních procesů k novým obchodním modelům a spotřebitelským rámcům. Recyklace umožní, aby se odpad stal zdrojem a došlo k prodloužení životnosti výrobků a tím i ochraně přírodních zdrojů. Obsah balíčku Evropské komise k oběhové ekonomice pro rok 2015 sehrává zásadní roli v tom, aby se tento koncept mohl naplnit. Oběhová ekonomika je tak pozvolna vnímána jako samonosná aktivita, kterou zaznamenala i evropská hospodářská politika. Tématem se zabývá též Rada EU, když představuje viditelný bod agendy aktuálního nizozemského předsednictví.


 29.01.2016    Ministerstvo životního prostředí ČR 
Kotlíkové dotace pod taktovkou Ministerstva životního prostředí jsou v plném proudu. Příjem žádostí odstartoval už v 10 krajích a ve všech je o dotace obrovský zájem. V Královéhradeckém i Zlínském kraji už 1. kolo dotací zájemci vyčerpali. Lidé se v souvislosti s kotlíkovými dotacemi Ministerstva životního prostředí nejčastěji ptají na tzv. mikroenergetická opatření, na způsob proplácení dotace, přehled doporučených výrobků či zda mohou vyměnit stará kamna nebo zdroj na elektřinu.


 29.01.2016    TA ČR 
Technologická agentura České republiky (dále jen poskytovatel) vyhlásila dne 28. ledna 2016 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA (dále jen Program GAMA), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů a dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01.


 28.01.2016    Bezpečnost potravin 
Informace Hygienické stanice hlavního města Prahy.


 28.01.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministr zemědělství Marian Jurečka předloží vládě a poté poslancům novelu zákona o registru smluv. Podle návrhu nebude muset národní podnik Budějovický Budvar od července povinně zveřejňovat své smlouvy nad padesát tisíc korun, jak mu ukládá v listopadu přijatý zákon o registru smluv.


 28.01.2016    Agrární komora ČR 
V Praze dne 25. ledna 2016 - Dne 25. ledna 2016 vyšlo v Úředním věstníku EU nařízení Komise (EU) 2016/85, kterým se pozastavuje přijímání žádostí o uzavření smluv o soukromém skladování vepřového masa.


 28.01.2016    Agrární komora ČR 
Brno – Výstaviště, 3.–7. 4. 2016


 28.01.2016    ČOI 
(České Budějovice, 26. leden 2016) Závody Světového poháru v lyžování v Novém Městě na Moravě byly pro jihočeské inspektory ČOI důvodem k mimořádné kontrolní akci.


 28.01.2016    Ministerstvo životního prostředí ČR 
Včera se v prostorách chorvatského velvyslanectví ve Vídni konalo oficiální předání předsednictví České republiky v Mezinárodní komisi pro ochranu Dunaje pro rok 2016. Role jejího prezidenta se pro rok 2016 ujal šéfporadce ministra životního prostředí Petr J. Kalaš.


 28.01.2016    MPO 
Nová tarifní struktura je ve výhradní působnosti Energetického regulačního úřadu, který ji dlouhodobě připravoval. MPO ideu nové struktury podporuje. Pokud by ke změně tarifní struktury nedošlo, v budoucnosti by na to doplatily nejchudší vrstvy obyvatel.


 27.01.2016    Svět potravin 
Nejvíc nápojových automatů je na veřejných prostranstvích, nádražích, v nemocnicích, na ulicích a nejčastěji jsou na kávu. Mnohé, bohužel, nabízejí tento nápoj pochybné kvality. Minimum je mlékomatů a ještě méně vínomatů.


 27.01.2016    Bezpečnost potravin 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nevpustila do vnitřního trhu EU zásilku celkem 18 300 kg neloupaných arašídů z Číny. Při kontrole v celním prostoru Rudná u Prahy přitáhla pozornost inspektorů skutečnost, že identifikační kód zásilky vyznačený na obalech - PP pytlích – neodpovídal identifikačnímu kódu na dokumentaci, která měla prokazovat zdravotní nezávadnost potraviny. Dovozce tak předkládal výsledky odběru vzorků a analýzy, které se dle kódu nevztahovaly ke skutečně dovážené šarži arašídů. Tím dovozce porušil evropské nařízení 884/2014, které stanovuje podmínky dovozu vybraných potravin z některých zemí v důsledky rizika výskytu aflatoxinů.