Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Odvádět odvody i za dobu, kdy zaměstnanec bude doma, nedává smysl. Česká mutace kurzarbeitu by také primárně neměla podporovat přechod zaměstnance k jinému zaměstnavateli
18.09.2020

Hospodářská komora vládě: Kurzarbeit podnikatelé vítají, sporné body by ale měla vláda přehodnotit
18.09.2020

Africký mor prasat je již ve třech ze čtyř zemí sousedících s ČR
18.09.2020

Ocenění Regionální potravina si převzalo sedm producentů z Pardubického kraje
18.09.2020

Ctpp >

Archiv článků


ARCHIV ČLÁNKŮ
 24.02.2016    Fórum zdravé výživy 
24. 4. 2016 pořádá STOB ve spolupráci s Fórem zdravé výživy a Společností pro výživu v pražském IKEMu konferenci Dialogem ke zdraví II. Konference Dialogem ke zdraví II navazuje na úspěšnou konferenci z října roku 2015. Konference zve k jednomu stolu zastánce různých názorů na témata z oblasti výživy a potravin a chce ve vzájemné diskuzi poskytnout argumenty pro i proti.


 24.02.2016    Agrární komora ČR 
Rádi bychom Vás informovali o založení stránky „Agrární komora České republiky“ na sociální síti Facebook (odkaz zde https://www.facebook.com/agrarnikomoracr/?fref=ts) , která vznikla především za účelem rozšíření kanálů komunikace mezi Agrární komorou a její členskou základnou, ale také novinářskou a nezemědělskou veřejností.


 24.02.2016    AV ČR a Společnost pro probiotika a prebiotika 
12. dubna 2016 od 9.00 hod


 23.02.2016    SVS ČR 
Státní veterinární správa (SVS) nařídila stáhnout z trhu 16,5 tuny výrobku prodávaného jako sýr eidam, jehož výrobcem měla být polská mlékárna. Rozbory ukázaly, že se nejedná o sýr, ale o náhražku, v níž byl mléčný tuk nahrazen tukem rostlinným. Obsah tuku byl navíc o polovinu vyšší, než bylo deklarováno na etiketě. Polská mlékárna popírá, že by takto značený produkt někdy vyráběla. S distributorem výrobku, firmou Kovář plus s.r.o. bylo zahájeno správní řízení. Informace byla vložena do systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) a také nového systému pro falšované potraviny AACS.


 23.02.2016    Bezpečnost potravin 
Vědci z nizozemského výzkumného centra ve Wageningenu (WUR) vytvořili brambor resistentní k plísni bramborové (Phytophtora infestans). Výzkum trval přes deset let a byl úspěšný, neboť pozitivní výsledky se prokázaly nejen v laboratoři, ale také při pokusech na poli.


 23.02.2016    Bezpečnost potravin 
Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 7. týdnu 2016: 15. 2. – 21. 2. 2016 (v češtině).


 23.02.2016    SČS, ČTPP a Městská knihovna v Praze 
29.2.2016 od 15:30 hod.


 23.02.2016    Potravinářská komora ČR/ČTPP 
Prezentace Významná tržní síla 2016.pdf [858.23 KB]


 22.02.2016    SČS, ČTPP 
Přednáška se bude konat v pondělí 29.2.2016 od 15:30 hod.


 19.02.2016    Za organizační výbor symposia Karel Cejpek  
dovolujeme si Vás pozvat na XLVI. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin,


 19.02.2016    Svět potravin 
Jednou z nejoblíbenějších odrůd je podle vinařů Merlot, jehož produkce se od roku 2010 téměř ztrojnásobila. Podle aktuálních statistik vinařství Víno Blatel, které je největším tuzemským pěstitelem této odrůdy, se v loňském roce prodalo o 17 % více vína než v roce 2014 a růst se očekává i letos.


 19.02.2016    SZPI 
Novelou zákona o potravinách byla Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) pověřena kontrolami provozoven společného stravování od 1. 1. 2015.


 19.02.2016    SZPI 
V rámci sociologického výzkumu zpracovaného pro Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (SZPI) byli čeští spotřebitelé dotázáni, jak vnímají situaci, kdy řada zahraničních výrobců potravin dodává pod stejným názvem na různé národní trhy výrobky s odlišným složením. Dle některých projektů zveřejněných v posledním období se složení potravin určených pro český trh liší od složení potravin určených pro staré členské státy EU a to na úkor českého spotřebitele. Jde zejména o použití méně hodnotných složek potravin určených pro český trh. Výrobci obvykle uvádějí, že důvodem pro odlišné složení jsou odlišné požadavky a očekávání spotřebitelů na jednotlivých národních trzích, zejména v oblasti chutě potraviny.


 19.02.2016    www.oznacenieu.cz 
Hledejte „sluníčka“ na etiketách kvalitních produktů nejen v Čechách, ale po celé Evropě. Sbírejte sluníčka již nyní a vyhrajte skvělé ceny! Pro každého soutěžícího je připraven malý dárek a navíc slosování o kuchyňský robot! Herní karty budou od 1. 3. 2016 ke stažení zde na webových stránkách.


 19.02.2016    ÚKZÚZ 
ÚKZÚZ uspěl ve výběrovém řízení na twinningový projekt pro Srbskou republiku: Further Capacity building in the area of Plant Protection Products and Pesticide Residues (IPA 2013 SR 13 IB AG 02). Účastnil se v konsorciu s Velkou Británií (v pozici Project leader) jako juniorní partner a za spoluúčasti jednotlivých expertů z Chorvatska a Slovinska. Celkový rozpočet projektu je 900 000 EUR s dobou trvání 18 měsíců plus 3 měsíce na následnou evaluaci. Projektu se zúčastní cca 10 expertů z ÚKZÚZ.


 18.02.2016    Bezpečnost potravin 
Vzhledem k tomu, že se používání palmového oleje v potravinářství stalo v poslední době velmi diskutovaným tématem, připravili jsme pro vás odpovědi na nejčastější otázky.


 18.02.2016    Bezpečnost potravin 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a jeho evropští partneři udělali velký pokrok v hodnocení kumulativních rizik expozice pesticidům. Vědci vyvinuli softwarový nástroj na hodnocení expozice velkého množství pesticidů. V pilotní studii vědci pomocí tohoto softwaru hodnotí expozici spotřebitelů specifickým skupinám pesticidů, které mohou mít vliv thyroidní systém (systém štítné žlázy) a nervový systém.


 18.02.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Větší zájem než před dvěma lety projevili vystavovatelé o mezinárodní potravinářské veletrhy Salima, které dnes začaly v Brně. Jubilejního 30. ročníku se účastní vystavovatelé z 36 zemí, poprvé z Bulharska a z Kambodži. Počet vystavujících firem je o pět procent vyšší než v roce 2014, téměř 800. Stánek má na výstavišti i Ministerstvo zemědělství, které tradičně přebírá nad veletrhem záštitu. MZe je také spolupořadatelem dnešní mezinárodní konference Food Forum na téma Konkurenceschopnost evropského trhu s potravinami.


 18.02.2016    Agrární komora ČR 
Šest dřevostaveb, realizovaných či zatím jen navržených, reprezentuje v anketě Dřevěná stavba roku 2016 Lesy ČR. Můžete pro ně do 26. února hlasovat.


 17.02.2016    www.ceskatelevize.cz 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/216411000100215/obsah/452952-cechovni-normy-v-potravinarskem-prumyslu


 17.02.2016    www.sciencebg.net 
We have the pleasure of inviting you to participate in conferences, part of International Scientific Events 2016, to be held in Hotel "Royal Castle", Elenite on the Bulgarian Black Sea Coast (EU).


 17.02.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministerstvo zemědělství ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji vybralo 29 výzkumných projektů, na které poskytne podporu. Mezi nimi jsou projekty, které přispějí ke zlepšení zemědělských postupů a technologií, lesního a vodního hospodářství.


 17.02.2016    http://www.foodandbeverageip.com/ 
THE ESSENTIAL INGREDIENTS FOR A SUCCESSFUL IP STRATEGY


 17.02.2016    CzechTrade 
Zahraniční kancelář CzechTrade pro české podnikatele připravila komplexní seznam veletrhů a výstav napříč všemi sektory, které se konají v Austrálii a na Novém Zélandu v roce 2016.


 17.02.2016    Agrární komora ČR 
Ministerstvo zemědělství, odbor pro vztahy s EU pořádá dne 31. března 2016 historicky první Konferenci o veřejné podpoře v rezortu zemědělství. Celodenní konference se uskuteční v budově Ministerstva zemědělství (Těšnov 17, Praha 1) od 9:00 v sále č. 400.


 16.02.2016    Bezpečnost potravin 
Státní zdravotní ústav vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti Moje zdravá svačinka.


 16.02.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministerstvo zemědělství vydalo ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i., vybranými experty a institucemi zkoumajícími zemědělské plodiny publikaci Genetické zdroje rostlin a změna klimatu.


 16.02.2016    Svět potravin 
K malebnému městu Český Krumlov patří Madeta a sýr niva stejně jako zámek nebo otáčivé hlediště. V roce 2010 získala Jihočeská Niva a Jihočeská Zlatá Niva Chráněné zeměpisné označení, jako vůbec první dva české sýry.


 16.02.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Na jednání Rady pro zemědělství a rybářství se shodli představitelé evropského zemědělství, že v průběhu března přijdou s konkrétními návrhy, jak zlepšit situaci v sektoru mléka a vepřového masa. Oblast čelí dlouhodobě nízkým výkupním cenám, které způsobilo přetrvávající ruské embargo na dovoz těchto komodit a převis nabídky na evropském trhu. Rada se poprvé sešla pod novým předsednictvím Nizozemska.


 16.02.2016    Ministerstvo zdravotnictví ČR 
„Není pravda, že by nyní Česko čekala obří inventura vodovodního potrubí, kterou, jak uvedla Česká televize, nařídila nová pracovní skupina v čele s hlavním hygienikem. Pracovní skupina si dala za cíl provést jakousi inventuru nastavených legislativních a provozních pravidel na jednotlivých úrovních přípravy pitné vody. Následně vyhodnotí efektivitu používaných postupů a pravidel s ohledem na zkušenosti z proběhlých havárií. Dále chce připravit co nejrychlejší aplikaci norem nové evropské směrnice na jakost pitné vody, která přináší také požadavek na zavedení tzv. monitorovacích programů, jejichž cílem je ověřovat, že dodávaná voda splňuje v daných odběrových místech jednotlivých úrovní přípravy pitné vody požadavky na kvalitu,“


 15.02.2016    Agrární komora ČR 
Obsah: Cena zemědělských výrobců Situace na domácím trhu SZIF – Charakteristika a průběh programů v rámci společné organizace trhu (SOT) s mlékem a mlékárenskými výrobky Situace v zahraničí Vývoj cen FOB a NC, nákup mléka graf CPV mlékárenských výrobků Dodávky mléka; ceny Slovensko Legislativa, Aktuality


 15.02.2016    Ministerstvo životního prostředí ČR 
Zveme vás na seminář pořádaný Ministerstvem životního prostředí


 15.02.2016    Bezpečnost potravin 
Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 5. týdnu 2016: 1. 2. – 7. 2. 2016 (v češtině).


 15.02.2016    Hospodářská komora ČR 
Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Velvyslanectvím Itálie v Praze organizuje dne 17.3.2016 Italsko-české podnikatelské fórum u příležitosti návštěvy ministra zahraničních věcí Italské republiky, p. Paola Gentiloniho Silveri, v Praze. Fórum se uskuteční v prostorách paláce Žofín a bude zahájeno velvyslancem Itálie v Praze, p. Aldem Amatim, ministrem zahraničních věcí Italské republiky, p. Gentilonim Silverim, ministrem obrany ČR, p. Martinem Stropnickým, a prezidentem Hospodářské komory České republiky, p. Vladimírem Dlouhým.


 15.02.2016    Bezpečnost potravin 
SZÚ pořádá dne 4. března 2016 konferenci u příležitosti Dne jódu a 20 let MKJD.


 12.02.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministerstvo zemědělství zřídilo na Portále farmáře nový odkaz „Přehled požadavků na změnu registrů“. Jde o seznam přání a podnětů od zemědělců, který se týká funkcí a informací zveřejňovaných v aplikaci „Registr půdy – LPIS".


 12.02.2016    SZPI 
Pozvánka na tiskovou konferenci Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) na téma:


 12.02.2016    Svět potravin 
V USA se nadívaná krůta peče tradičně na Díkůvzdání, v Británii vás již od roku 1573 pohostí tímto pokrmem s nádivkou z jedlých kaštanů u vánoční tabule. Tradici přípravy krůty jako svátečního jídla zde založil již Edward VII. A Francouzi se svými mlsnými jazýčky dokonce tvrdí, že krůta obsahuje devateré maso, což znamená, že je v každé části těla drůbeže jinak zabarvené a liší se také svou strukturou.


 12.02.2016    Agrární komora ČR 
Celková produkce jednotlivých plodin vychází z osevních ploch zjišťovaných v květnu a z vývoje vegetačních podmínek.


 12.02.2016    Ministerstvo životního prostředí ČR 
Tento týden proběhlo na Ministerstvu životního prostředí veřejné projednání návrhu nového Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty i poradenství na léta 2016–2025 za účasti zástupců ministerstev, krajů, neziskových organizací a vysokých škol. Návrh nového Státního programu EVVO průběžně konzultovaný se širší odbornou veřejností předloží MŽP k projednání vládě do konce letošního března.