Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Vláda dnes nastaví strategii vzdělávací politiky země do roku 2030. Zaměstnavatelům ale nebude umožněno se na koordinaci odborného vzdělávání podílet
20.10.2020

Zpráva k pilotní studii věnované měření soli v polévkách připravovaných ve školních jídelnách Zlínského kraje
20.10.2020

Kozí sýr prodávaný v Lidlu obsahoval listerie
20.10.2020

Státní zemědělský intervenční fond zahajuje tradiční spotřebitelskou soutěž, letos s názvem „Stříhejte kolem dokola!“
20.10.2020

Ctpp >

Archiv článků


ARCHIV ČLÁNKŮ
 23.03.2016    VŠCHT 
2. června 2016 • VŠCHT Praha


 23.03.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministr Marian Jurečka navrhl konkrétní způsoby, jak se aktivně připravit na případná období sucha v příštích letech. Ministerstvo zemědělství spolu s Ministerstvem životního prostředí, Svazem vodního hospodářství a Sdružením oboru vodovodů a kanalizací dnes uspořádalo v Kongresovém centru Praha tradiční setkání vodohospodářů u příležitosti Světového dne vody.


 23.03.2016    Biotrin 
Na univerzitě v Missouri se podařilo vytvořit prase resistentní k PRRS viru. Tento virus způsobuje obrovské ekonomické ztráty v chovu prasat a vakcína proti němu zatím není dostatečně účinná. Vědci na americké univerzitě použili k vytvoření resistentního prasete jednu z nových technik šlechtění (NBT) – metodu editace genu CRISPR/Cas9


 23.03.2016    Agrární komora ČR 
Vývoj cen Tuzemské CZV Brambory konzumní Komoditní zpravodajství Ceny zemědělských výrobců Velkoobchodní ceny Spotřebitelské ceny Informace ze zahraničních trhů Aktuality


 23.03.2016    http://www.czechfoodchem.cz/ 
Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin je organizováno Odbornou skupinou pro potravinářskou a agrikulturní chemii České společnosti chemické jako každoroční setkání pracovníků potravinářských, zemědělských a navazujících oborů, a to jak z vědecko-výzkumných, kontrolních a vzdělávacích institucí, tak výrobní praxe. Již od vzniku tohoto symposia s mezinárodní účastí v roce 1970 jsou jeho spolupořadateli Ústav analýzy potravin a výživy (dříve Ústav chemie a analýzy potravin) Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Výzkumný ústav potravinářský Praha.


 23.03.2016    3.-7.4. 2016 
Mezinárodní veletrh zemědělské techniky


 22.03.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Zemědělství a potravinářství, ekonomická soběstačnost České republiky a strategie Ministerstva zemědělství s výhledem do roku 2030 byly hlavními tématy dnešního Žofínského fóra v Praze. Ministr Marian Jurečka uvedl, že v roce 2030 bude ČR přiměřeně potravinově soběstačná v základních komoditách, které lze u nás produkovat.


 22.03.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministerstvo zemědělství nově připravilo krátký seznam jednoduchých doporučení, jak zabránit šíření kůrovce. Materiál například uvádí termíny, do kdy je nutné kůrovcem napadené dříví ošetřit nebo odvézt z lesa ke zpracování, aby se škůdce dále nešířil. Celý materiál je v příloze tiskové zprávy. Ministerstvo zároveň ze svého rozpočtu financuje odborné lesní hospodáře, kteří majitelům lesů do 50 hektarů zdarma radí i s postupem proti kůrovci.


 22.03.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
22.3.2016 10:00 – 14:00


 22.03.2016    Svět potravin 
Lovecký salám, Spišské párky, Špekáčky a Liptovský salám z České republiky a ze Slovenska jsou nositeli evropského označení. Evropská komise schválila před pěti lety jejich zápis na seznam Zaručených tradičních specialit


 21.03.2016    SZPI 
Tisková zpráva SZPI ze dne 18. 3. 2016


 21.03.2016    Ministerstvo životního prostředí ČR 
Nová zeleň pro město i ozdravné pobyty pro děti. To jsou jen dva ze šestnácti závazků Dobrovolné dohody mezi Třineckými železárnami a Ministerstvem životního prostředí. Za rok 2015 byly splněny všechny.


 21.03.2016    Bezpečnost potravin 
Přednáška s názvem Nové trendy v pojetí garance biopotravin proběhla u příležitosti zahájení přehlídky Biostyl.


 21.03.2016    Svaz průmyslu a dopravy ČR 
CZECH GULF BUSINESS COUNCIL ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy České republiky vás srdečně zvou na odborný seminář na téma Právní podmínky podnikání ve Spojených arabských emirátech a v Saúdské Arábii.


 21.03.2016    Svět potravin 
Původní léčivá bylina černý kořen zpestří zimní výběr zeleniny z regionu. V českých záhonech ale roste jen zřídka.Belgie.


 18.03.2016    Biotrin 
Vědci na Floridě vytvořili geneticky modifikované (dále GM) citrony, které jsou zdravější – mají antioxidační účinky podobně jako červené víno. S vínem mají společnou i červenou barvu. To vše díky nově obsaženým antokyanům.


 18.03.2016    Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Ve středu 9. března 2016 navštívila náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová Zlínský kraj, kde za přítomnosti poradkyně předsedy Vlády ČR Aleny Gajdůškové, hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka, Pavla Calábka, předsedy představenstva a ředitele Krajské nemocnice T. Bati, a.s., a dalších významných hostů otevřela v Krajské nemocnici T. Bati nové pracoviště s hybridním přístrojem PET/CT, jediným ve Zlínském kraji.


 18.03.2016    SVS ČR 
Státní veterinární správa (SVS) uložila loni prodejcům živočišných produktů, zpracovatelům či chovatelům zvířat pokuty v souhrnné výši 25,6 milionu korun. Výše pokut meziročně vzrostla zhruba o tři procenta. Příčinou růstu byl zejména zvýšený počet zjištěných závad v oblasti veterinární hygieny v důsledku nové kompetence – kontrol zařízení stravovacích služeb. Kontroly se také více zaměřily na „v minulosti problémové“ provozy. Naopak byla snížena jejich frekvence v dlouhodobě bezproblémových provozech. I přes rostoucí výši pokut je nutné zdůraznit, že hlavním smyslem veterinárního dozoru nejsou represe a sankce, nýbrž zejména dlouhodobá preventivní činnost, která má zabránit tomu, aby docházelo k ohrožování zdraví lidí a zvířat.


 18.03.2016    Svět potravin 
Již několik let vám měsíc co měsíc přinášíme odborné a nezávislé testy vybraných skupin potravin, které běžně končí v nákupních košících českých spotřebitelů. Na paškál jsme si v poslední době vzali prémiové šunky i drůbeží párky, dětské jahodové sirupy i „dospělácké" cidery, letní grilovací klobásy či kakaové nápoje pro mrazivé dny. A co nám všechny tyto testy ukázaly? Vyvrátily řadu mýtů, přinesly mnoho milých i velmi nepříjemných překvapení a potvrdily, že cena o kvalitě potravin v některých případech nevypovídá zhola nic.


 18.03.2016    Agrární komora ČR 
Zemědělský resort loni pomohl rozpracovat 271 pozemkových úprav, což je téměř o 320 % více než v roce 2013, kdy vznikl jejich realizátor Státní pozemkový úřad. Pozemkové úpravy významně pomáhají zlepšovat stav krajiny a zadržování vody, čímž význačně přispívají k boji proti suchu a erozi. Při pozemkových úpravách se například obnovují mokřady, meze, budují polní cesty, krajinné prvky a protierozní a protipovodňová opatření. Zemědělský rozpočet podpořil pozemkové úpravy téměř 1,5 miliardou korun a to včetně staveb, návrhů a projektů.


 17.03.2016    Svaz průmyslu a dopravy ČR 
ve středu 13. dubna 2016 od 14:00 do 16:00 h v sídle Svazu průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, Praha 9


 17.03.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Zemědělci, zpracovatelé a lesní hospodáři si budou moci půjčovat částky v řádu statisíců či milionů korun na investice do strojů i samotný provoz svého podnikání. Vláda dnes schválila návrh ministra zemědělství, který stanovuje nové úvěrové programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF).


 17.03.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Zemědělský resort loni pomohl rozpracovat 271 pozemkových úprav, což je téměř o 320 % více než v roce 2013, kdy vznikl jejich realizátor Státní pozemkový úřad. Pozemkové úpravy významně pomáhají zlepšovat stav krajiny a zadržování vody, čímž význačně přispívají k boji proti suchu a erozi. Při pozemkových úpravách se například obnovují mokřady, meze, budují polní cesty, krajinné prvky a protierozní a protipovodňová opatření. Zemědělský rozpočet podpořil pozemkové úpravy téměř 1,5 miliardou korun a to včetně staveb, návrhů a projektů.


 17.03.2016    ČOI 
Cítili jste se někdy diskriminováni kvůli své národnosti nebo místu trvalého pobytu při nákupu online? Nebo se v průběhu rezervace zvýšila původně uváděná cena letenek, ubytování nebo pronájmu vozu?


 17.03.2016    Agrární komora ČR 
Datum: 22.3.2016


 16.03.2016    Bridge2Food 
6th Sports & Performance Nutrition programme announcement!


 16.03.2016    Bezpečnost potravin 
Konference se bude konat dne 19. května 2016 na Ministerstvu zemědělství.


 16.03.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministr zemědělství Marian Jurečka jednal v Bruselu s dalšími představiteli evropského zemědělství o tíživé situaci na trhu s vepřovým masem a mlékem. Ministři zemědělství EU se shodli, že jako jedno z opatření by evropští farmáři mohli dodávat mléko uprchlíkům v zemích zasažených migrační krizí. Na nákup mléka by mělo jít z evropského rozpočtu asi 800 milionů korun.


 16.03.2016    Agrární komora ČR 
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) se zúčastní 44. ročníku výstavy Zemědělec, která se koná ve dnech 16. až 20. března 2016 na výstavišti v Lysé nad Labem.


 16.03.2016    http://www.worldbeerchallenge.org.uk/ 
The organization of the "World Beer Challenge - VI International Brewery Awards 2016" to be held in Estoril , 23.24.25.26, June , announces that the registrations are open.


 15.03.2016    Agentura NKL 
Velký sál paláce Žofín, 21. března 2016 od 13,00 hod.


 15.03.2016    Svět potravin 
V předhůří Beskyd, na svazích Zámeckého kopce, Kotouče, Bílé hory, Libotínských vrchů a Červeného kamene leží městečko Štramberk, kterému se pro jeho malebnost říká Moravský Betlém. Ve Štramberku můžete zakoupit chutnou místní specialitu – Štramberské uši.


 15.03.2016    Bezpečnost potravin 
Informace o kokosovém tuku z vědeckého pohledu.


 15.03.2016    Bezpečnost potravin 
Poradenské centrum Výživa dětí objasňuje některé mýty v dětské výživě.


 15.03.2016    CzechTrade 
Brazílie je 7. největším trhem světa v průmyslové výrobě chleba, i přestože se v této zemi upeče 90 % chleba v tradičních pekařstvích. V loňském roce bylo takto vyrobeno 463,3 tun chleba. Segment dlouhodobě roste nejen v tržbách, ale také ve spotřebě. Brazilci v roce 2015 v průměru zkonzumovali 2,27 kg chleba vyrobeného v průmyslových pekárnách, v roce 2010 to bylo 2,09 kg. Co se týče průmyslově vyrobených koláčů, dosáhl obrat v roce 851 miliónů BRL. Vyrobeno bylo 37,3 tisíce tun koláčů, což představuje ročně v průměru 0,18 kg na každého Brazilce


 15.03.2016    http://www.konference.org/potraviny2016 
která se koná dne 6. 4. 2016 v Brně hotelu Holiday Inn.


 14.03.2016    ČESKÁ POTRAVINÁŘSKÁ SPOLEČNOST O. S., PRAHA Odborná skupina pro nové směry v potravinářském průmyslu ČPS a ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ ve spolupráci se společností BIOTRIN, Z.S., PRAHA 
na odbornou akci pořádanou v rámci potravinářských úterků, která se koná dne 29. března 2016 od 14:30 hod.


 14.03.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
K většímu snížení stavů spárkaté zvěře a s tím souvisejících škod na zemědělských a lesních pozemcích má přispět novela zákona o myslivosti, kterou připravilo Ministerstvo zemědělství. Novela je nyní v meziresortním řízení.


 14.03.2016    Agrární komora ČR 
Program a propozice pro rok 2016 45. ročník – „Království květin a Karel IV., Otec vlasti, řemesel, obchodu a zahradnictví”


 14.03.2016    Agrární komora ČR 
Bude-li letošní léto stejné jako loňské, tedy horké s minimem srážek, připravují jihomoravští lesníci ze státního podniku Lesy ČR opatření, která by měla vrátit vodu do krajiny a udržet ji v lesích. Staví a opravují malé vodní nádrže a mění druhovou skladbu lesů.