Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Světový den hepatitidy: pražská Nemocnice Na Bulovce spouští on-line poradnu pro dotazy veřejnosti na téma žloutenek
06.08.2020

Zelená zpráva 2019: Výdaje na podporu agrárního sektoru se zvýšily o 6,3 procenta na 69,7 miliardy korun
06.08.2020

FAO spustilo novou geoinformační platformu
06.08.2020

Realizace faremního odbytu masa a masných výrobků
06.08.2020

Ctpp >

Archiv článků


ARCHIV ČLÁNKŮ
 09.12.2015    Agrární komora ČR 
Návrh zákona o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům v podobě, kterou zpracovala a představila Agrární komora ČR, má jediný cíl. A tím je ochrana půdy. Ochrana před jejím výprodejem, ochrana před spekulativními nákupy, ochrana před zneužíváním zemědělských podpor. Ochrana jedinečného národního bohatství. Tento záměr byl autorkou a citacemi oslovených osob zcela pominut a nepochopen.


 09.12.2015    Fórum zdravé výživy 
www.tlukotsrdce.cz: Na rušné křižovatce řízené semafory nemůže řidič dlouho nastartovat automobil. V nastalém zmatku a kolabující dopravě k němu přibíhá zoufalý policista a volá: „Prosím Vás, už konečně jeďte! Červená, oranžová, zelená, lepší barvy už Vám nabídnout neumíme!“…


 09.12.2015    MPO 
"Zahraniční obchod v říjnu nadále rostl, jeho pomalejší tempo nicméně nebránilo tomu, aby vývoz a dovoz v přeshraničním pojetí dosáhl na nový rekord," komentuje náměstek MPO Vladimír Bärtl.


 09.12.2015    CzechTrade 
Ceny se zvyšují na importní položky a jsou způsobeny především oslabením rublu.


 08.12.2015    ČTPP 
Chcete vyhrát praktický určovací klíč, který Vám pomůže s orientací ve světě "Éček" v potravinách?


 08.12.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Vláda dnes souhlasila s návrhem Ministerstva zemědělství, aby se část spotřební daně z pohonných hmot vrátila i zemědělcům podnikajícím v živočišné výrobě. Zatím měli na vratku nárok pouze hospodáři, kteří naftu spotřebovali při péči o pole.


 08.12.2015    Bezpečnost potravin 
Zemědělci budou povinně hlásit letecké hnojení kapalnými hnojivy. Ministerstvo zemědělství k tomu připravilo novelu zákona


 08.12.2015    Agrární komora ČR 
Vláda České republiky svým usnesením č. 938 ze dne 20.11.2015 schválila Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství. Tématické oblasti: Ekologické zemědělství a biopotraviny


 08.12.2015    Bezpečnost potravin 
EFSA publikoval vědecký a technický návod, který má pomoci Evropské komisi aplikovat nová pravidla na potraviny pro zvláštní lékařské účely. - See more at: http://www.bezpecnostpotravin.cz/faq-potraviny-pro-zvlastni-lekarske-ucely.aspx#sthash.ssdakuaR.dpuf


 08.12.2015    Biotrin 
EuropaBio - organizace sdružující biotechnologické firmy - ve svých tiskových zprávách často upozorňuje na diskutabilní záležitosti v oblasti GMO.


 08.12.2015    Kameník, J. Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 
Přehledový článek sumarizuje výsledky rozsáhlých analýz, které provedli pracovníci Max Rubnerova Institutu v německém Kulmbachu a které byly zaměřeny na výskyt a přežívání vybraných původců alimentárních onemocnění v trvanlivých fermentovaných salámech (minisalámky o průměru 25 mm). Výsledky potvrdily, že především dynamicky probíhající procesy stabilizují produkt. Hodnota pH klesla hned v prvních dnech díky přídavku startovacích kultur na hodnoty 5,1 – 5,3. Tyto velmi nízké hodnoty bránily růstu salmonel. V jednotlivých případech byla devitalizace salmonel v minisalámcích tak výrazná, že se salmonely nepodařilo vůbec prokázat. Shigatoxigenní Escherichia coli (STEC) odumíraly rovněž během zrání velmi rychle. 8. a 13. den byly hodnoty STEC většinou pod 1 log KTJ/g. Gram-negativní bakterie byly citlivější k přítomným překážkám v porovnání ke gram-pozitivním mikrobům.


 08.12.2015    Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny 
Systém českých cechovních norem je odpovědí výrobců potravin a nápojů a subjektů, v nichž se sdružují, na dlouhodobé připomínky odborné i spotřebitelské veřejnosti k neexistenci standardů kvality. Po zrušení závaznosti československých státních norem vzniklo faktické legislativní vakuum – tedy i prostor pro nepoctivé výrobce a zejména dovozce nebo prostě jen pro ty, kteří nevydrželi trvalý tlak obchodních řetězců na nesmyslné snižování ceny a začali pomalu měnit složení potravin tak, že nakonec zdevastovali pojem kvality potravin v naší zemi. Systém českých cechovních norem by tedy mohl poskytnout řešení, které by opět pozvedlo kvalitu českých potravin a vrátilo jim jejich historické renomé i u spotřebitelů


 08.12.2015    Bejčková, A., Kameník, J. Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 
V měsících červen-červenec 2015 byl proveden zákaznický průzkum v prodejnách zahraničních sítí Kaufland, Lidl, Penny Market, Billa, Ahold (superrmarket) a Tesco (hypermarket) na území Jihomoravského kraje. Analýza se zaměřila na čerstvé (chlazené výsekové) maso v samoobslužných úsecích. Nejvíce zastoupeným druhem bylo maso vepřové, jehož podíl dosahoval 35-63 % v závislosti od sledovaného řetězce. Maso drůbeží bylo zastoupeno 13–36 % položek a maso hovězí 18-29 %. Původ masa byl 100 % český v případě drůbežího masa (všechny řetězce), vepřové maso pocházelo kromě Česka i z některých dalších zemí EU, hovězí maso mělo původ kromě států EU (ČR, Polsko, Německo, Irsko, Velká Británie) také z USA, Brazílie, Argentiny a Austrálie. Největší podíl výsekového masa byl balený v ochranné atmosféře.


 08.12.2015    Ministerstvo životního prostředí ČR 
Zejména města a obce mohou významně snížit výlohy za energie ve veřejných budovách. Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR vyhlásilo novou výzvu z Operačního programu Životní prostředí společně s výzvou z Národního programu Životní prostředí. Obě výzvy podpoří projekty na realizaci energetických úspor u veřejných budov. Žadatelé o podporu tak můžou dosáhnout na dotace v celkovém objemu tří miliard korun a na zvýhodněné úvěry ve výši půl miliardy korun.


 08.12.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Výklad k ustanovení § 14 odst. 1 nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat (nahrazování zvířat).


 08.12.2015    ČOI 
Výsledky kontrol České obchodní inspekce ve 3. čtvrtletí opět potvrdily, že na trhu působí v oblasti e-commerce stále značný počet podnikatelů, kteří nedodržují požadavky stanovené příslušnými právními předpisy pro tento druh podnikání.


 08.12.2015    SZPI 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uzavřela během uplynulých deseti týdnů dalších celkem čtyřicet provozoven. Nejvýznamnější část představují provozovny společného stravování – restaurace, rychlá občerstvení, pivnice apod. Typickými důvody k uzavření provozovny jsou rozsáhlé a dlouhodobé zanedbání úklidu, výskyt škůdců, hromadění odpadu, absence přístupu k teplé vodě a další prohřešky, které přímo ohrožují zdraví spotřebitele.


 08.12.2015    Sekce místopředsedy vlády pro výzkum, vývoj a inovace 
Pavel Bělobrádek v rámci své bilanční tiskové konference na konci listopadu představil mimo jiné činnost a výsledky své Sekce pro vědu výzkum a inovace. Na rok 2016 se mu podařilo získat o více než 2,5 miliardy více, než byla výchozí hodnota střednědobého rozpočtového výhledu, zároveň bylo institucionálně nastaveno zřízení rezortu Ministerstva pro výzkum a vývoj.


 08.12.2015    Hospodářská komora ČR 
Komentář poradce prezidenta HK ČR Petra Zahradníka Aktuální dění v EU: Klima, klima, klima


 08.12.2015    Společnost pro výživu, o. s.  
Obezita v dětství je významným prediktorem obezity v dospělosti a předurčuje vysoký výskyt kardiometabolických komplikací. Negativní změny životního stylu spojené s nevhodným jídelním chováním doprovázeným nedostatečnou pohybovou aktivitou vedou k celosvětovému nárůstu počtu jedinců s nadměrnou tělesnou hmotností (trend je významně podpořen i vlivem dalších faktorů např. genetických, psychobehaviorálních či infekčních).


 08.12.2015    CzechTrade 
Ruská vládá se chystá zakázat z Turecka dovoz chlazeného a mraženého hovězího masa, kuřecího masa a výrobků z něj, sušeného a uzeného masa, mléka a mléčných výrobků, včetně tvarohu a sýrů, dovoz všech druhů ryb, mořských produktů a dovoz prakticky veškerého ovoce a zeleniny.


 07.12.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
15.1.2016 – 24.1.2016


 07.12.2015    Biotrin 
V letošním roce se udály zajímavé věci v oblasti geneticky modifikovaných (GM) zvířat. Jednak byl v USA po více jak dvaceti letech čekání povolen GM losos jako potravina a za druhé se uvažovalo o polním testování GM vrtule olivovníkové v Evropě.


 07.12.2015    Agrární komora ČR 
OBSAH: Komoditní zpravodajství Ceny zemědělských výrobců Ceny průmyslových výrobců Spotřebitelské ceny Zahraniční obchod ČR Informace ze zahraničí Aktuality


 07.12.2015    Svět potravin 
I když je cukroví relativně bezpečným jídlem a mnohé tradiční receptury jsou prověřené generacemi, podle hygieniků není výroba cukroví na zakázku přípustná


 07.12.2015    SVS ČR 
Vánoce se nezadržitelně blíží a již za necelé tři týdny se na ulicích a náměstích po celé České republice objeví tradiční kádě s živými kapry. Na to, aby prodej kaprů probíhal odpovídajícím způsobem, dohlédnou i letos úřední veterinární lékaři Státní veterinární správy (SVS). Prodejci živých ryb musí splňovat řadu povinností, mimo jiné alespoň sedm dní před zahájením prodeje nahlásit kde a kdy hodlají prodávat. Letos tak mohou prvně učinit také prostřednictvím online formuláře na internetových stránkách SVS.


 07.12.2015    Bezpečnost potravin 
Tisková zpráva Českého statistického úřadu ze dne 3. 12. 2015. -


 04.12.2015    Potravinářská komora ČR 
Komise dnes přijala nový ambiciózní balíček týkající se oběhového hospodářství v Evropě, jehož cílem je stimulovat přechod k oběhovému hospodářství, podpořit globální konkurenceschopnost a udržitelný hospodářský růst a vytvořit nová pracovní místa.


 04.12.2015    Bezpečnost potravin 
Organizace BIOTRIN vydává nové číslo bulletinu Svět biotechnologií.


 04.12.2015    Agrární komora ČR 
Ročenka z roku 2014 ke stažení (3 MB)


 04.12.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Vláda České republiky svým usnesením č. 938 ze dne 20.11.2015 schválila Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství.


 04.12.2015    Ing. Pavel Skřivan 
Žito se liší od pšenice chemickým složením a technologickými vlastnostmi. Žito je pěstováno a konzumováno zejména v severní, střední a východní Evropě (skandinávské země, Rusko, Polsko, Česká republika, Německo, Rakousko, Bělorusko, Ukrajina). Roční spotřeba žita jako potraviny se v Polsku, Bělorusku a Estonsku pohybuje kolem 35 kg na osobu, zatímco ve Finsku, Dánsku, Švédsku a Německu je spotřeba nižší kolem 10-15 kg/osobu (Kamal-Eldin et al., 2008). V ČR byl dlouhodobý roční průměr spotřeby žitné mouky 14 kg/osobu, ale během posledních let spotřeba trvale klesala, takže v období 2010-2012 dosahovala cca 8,5 kg. To odpovídá spotřebě žita jako zrna cca 11 kg na osobu za rok.


 04.12.2015    VŠCHT 


 04.12.2015     


 04.12.2015     
Konzumace celozrnných výrobků může pomáhat v udržení správné tělesné hmotnosti z následujících důvodů: vláknina potravy má vliv na sytost organismu, díky většímu objemu stravy má organismus nižší kalorický příjem, při konzumaci výrobků s vlákninou je potřeba potravu více kousat a rozžvýkat; dochází ke zpomalení rychlosti trávení škrobu; upraví se vyměšování střev a ovlivní se sekreci hormonů jako je např. adiponektin nebo inzulin; je zvýšena citlivost inzulinu; vláknina má vliv na změny v markerech zánětů jako je C-reaktivní protein a zvyšuje se funkčnost pankreatu (Jones, 2007).


 03.12.2015    Agrární komora ČR 
Výsledky statistického zjišťování Obil (MZe) 7 – 04 Čtvrtletní výkaz o zdrojích a užití obilovin a řepky v obchodních a zpracovatelských subjektech v marketingovém roce 2015/2016


 03.12.2015    Bezpečnost potravin 
Výkonná agentura CHAFEA, kterou Komise pověřila řízením školicích programů BTSF, zveřejnila výzvy k účasti na výběrových řízeních. -


 03.12.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) mimořádně kontrolovala másla v maloobchodní síti. Výsledky potvrdily vysokou kvalitu tuzemských másel, u žádného z nich inspektoři nezjistili porušení právních předpisů.


 03.12.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Vláda dnes schválila návrh zákona o hnojivech, který předložil ministr zemědělství Marian Jurečka. Norma mimo jiné zjednoduší a zpřehlední dohled nad dováženými hnojivy. Zcela nově také zavádí povinnost, že zemědělci musí předem nahlásit, když se chystají letecky pohnojit kapalným hnojivem pole.


 03.12.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Vláda dnes projednala závěrečné vyhodnocení programu Podpora prevence před povodněmi II Ministerstva zemědělství, který trval od roku 2007 a skončil v loňském roce. Na protipovodňová opatření bylo za sedm let použito více než 11,5 miliardy korun, z toho přes 10 miliard šlo přímo ze státního rozpočtu.