Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Ruští biologové sekvenovali genom fuzária
23.10.2020

Nová metoda detekce geneticky editovaných plodin!?
23.10.2020

Paušální daň: Návrh Hospodářské komory zjednodušit živnostníkům život se stává realitou
23.10.2020

Komentář prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého k zákazu prodeje a uzavření provozoven
23.10.2020

Ctpp >

Archiv článků


ARCHIV ČLÁNKŮ
 21.03.2016    Svět potravin 
Původní léčivá bylina černý kořen zpestří zimní výběr zeleniny z regionu. V českých záhonech ale roste jen zřídka.Belgie.


 18.03.2016    Biotrin 
Vědci na Floridě vytvořili geneticky modifikované (dále GM) citrony, které jsou zdravější – mají antioxidační účinky podobně jako červené víno. S vínem mají společnou i červenou barvu. To vše díky nově obsaženým antokyanům.


 18.03.2016    Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Ve středu 9. března 2016 navštívila náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová Zlínský kraj, kde za přítomnosti poradkyně předsedy Vlády ČR Aleny Gajdůškové, hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka, Pavla Calábka, předsedy představenstva a ředitele Krajské nemocnice T. Bati, a.s., a dalších významných hostů otevřela v Krajské nemocnici T. Bati nové pracoviště s hybridním přístrojem PET/CT, jediným ve Zlínském kraji.


 18.03.2016    SVS ČR 
Státní veterinární správa (SVS) uložila loni prodejcům živočišných produktů, zpracovatelům či chovatelům zvířat pokuty v souhrnné výši 25,6 milionu korun. Výše pokut meziročně vzrostla zhruba o tři procenta. Příčinou růstu byl zejména zvýšený počet zjištěných závad v oblasti veterinární hygieny v důsledku nové kompetence – kontrol zařízení stravovacích služeb. Kontroly se také více zaměřily na „v minulosti problémové“ provozy. Naopak byla snížena jejich frekvence v dlouhodobě bezproblémových provozech. I přes rostoucí výši pokut je nutné zdůraznit, že hlavním smyslem veterinárního dozoru nejsou represe a sankce, nýbrž zejména dlouhodobá preventivní činnost, která má zabránit tomu, aby docházelo k ohrožování zdraví lidí a zvířat.


 18.03.2016    Svět potravin 
Již několik let vám měsíc co měsíc přinášíme odborné a nezávislé testy vybraných skupin potravin, které běžně končí v nákupních košících českých spotřebitelů. Na paškál jsme si v poslední době vzali prémiové šunky i drůbeží párky, dětské jahodové sirupy i „dospělácké" cidery, letní grilovací klobásy či kakaové nápoje pro mrazivé dny. A co nám všechny tyto testy ukázaly? Vyvrátily řadu mýtů, přinesly mnoho milých i velmi nepříjemných překvapení a potvrdily, že cena o kvalitě potravin v některých případech nevypovídá zhola nic.


 18.03.2016    Agrární komora ČR 
Zemědělský resort loni pomohl rozpracovat 271 pozemkových úprav, což je téměř o 320 % více než v roce 2013, kdy vznikl jejich realizátor Státní pozemkový úřad. Pozemkové úpravy významně pomáhají zlepšovat stav krajiny a zadržování vody, čímž význačně přispívají k boji proti suchu a erozi. Při pozemkových úpravách se například obnovují mokřady, meze, budují polní cesty, krajinné prvky a protierozní a protipovodňová opatření. Zemědělský rozpočet podpořil pozemkové úpravy téměř 1,5 miliardou korun a to včetně staveb, návrhů a projektů.


 17.03.2016    Svaz průmyslu a dopravy ČR 
ve středu 13. dubna 2016 od 14:00 do 16:00 h v sídle Svazu průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, Praha 9


 17.03.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Zemědělci, zpracovatelé a lesní hospodáři si budou moci půjčovat částky v řádu statisíců či milionů korun na investice do strojů i samotný provoz svého podnikání. Vláda dnes schválila návrh ministra zemědělství, který stanovuje nové úvěrové programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF).


 17.03.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Zemědělský resort loni pomohl rozpracovat 271 pozemkových úprav, což je téměř o 320 % více než v roce 2013, kdy vznikl jejich realizátor Státní pozemkový úřad. Pozemkové úpravy významně pomáhají zlepšovat stav krajiny a zadržování vody, čímž význačně přispívají k boji proti suchu a erozi. Při pozemkových úpravách se například obnovují mokřady, meze, budují polní cesty, krajinné prvky a protierozní a protipovodňová opatření. Zemědělský rozpočet podpořil pozemkové úpravy téměř 1,5 miliardou korun a to včetně staveb, návrhů a projektů.


 17.03.2016    ČOI 
Cítili jste se někdy diskriminováni kvůli své národnosti nebo místu trvalého pobytu při nákupu online? Nebo se v průběhu rezervace zvýšila původně uváděná cena letenek, ubytování nebo pronájmu vozu?


 17.03.2016    Agrární komora ČR 
Datum: 22.3.2016


 16.03.2016    Bridge2Food 
6th Sports & Performance Nutrition programme announcement!


 16.03.2016    Bezpečnost potravin 
Konference se bude konat dne 19. května 2016 na Ministerstvu zemědělství.


 16.03.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministr zemědělství Marian Jurečka jednal v Bruselu s dalšími představiteli evropského zemědělství o tíživé situaci na trhu s vepřovým masem a mlékem. Ministři zemědělství EU se shodli, že jako jedno z opatření by evropští farmáři mohli dodávat mléko uprchlíkům v zemích zasažených migrační krizí. Na nákup mléka by mělo jít z evropského rozpočtu asi 800 milionů korun.


 16.03.2016    Agrární komora ČR 
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) se zúčastní 44. ročníku výstavy Zemědělec, která se koná ve dnech 16. až 20. března 2016 na výstavišti v Lysé nad Labem.


 16.03.2016    http://www.worldbeerchallenge.org.uk/ 
The organization of the "World Beer Challenge - VI International Brewery Awards 2016" to be held in Estoril , 23.24.25.26, June , announces that the registrations are open.


 15.03.2016    Agentura NKL 
Velký sál paláce Žofín, 21. března 2016 od 13,00 hod.


 15.03.2016    Svět potravin 
V předhůří Beskyd, na svazích Zámeckého kopce, Kotouče, Bílé hory, Libotínských vrchů a Červeného kamene leží městečko Štramberk, kterému se pro jeho malebnost říká Moravský Betlém. Ve Štramberku můžete zakoupit chutnou místní specialitu – Štramberské uši.


 15.03.2016    Bezpečnost potravin 
Informace o kokosovém tuku z vědeckého pohledu.


 15.03.2016    Bezpečnost potravin 
Poradenské centrum Výživa dětí objasňuje některé mýty v dětské výživě.


 15.03.2016    CzechTrade 
Brazílie je 7. největším trhem světa v průmyslové výrobě chleba, i přestože se v této zemi upeče 90 % chleba v tradičních pekařstvích. V loňském roce bylo takto vyrobeno 463,3 tun chleba. Segment dlouhodobě roste nejen v tržbách, ale také ve spotřebě. Brazilci v roce 2015 v průměru zkonzumovali 2,27 kg chleba vyrobeného v průmyslových pekárnách, v roce 2010 to bylo 2,09 kg. Co se týče průmyslově vyrobených koláčů, dosáhl obrat v roce 851 miliónů BRL. Vyrobeno bylo 37,3 tisíce tun koláčů, což představuje ročně v průměru 0,18 kg na každého Brazilce


 15.03.2016    http://www.konference.org/potraviny2016 
která se koná dne 6. 4. 2016 v Brně hotelu Holiday Inn.


 14.03.2016    ČESKÁ POTRAVINÁŘSKÁ SPOLEČNOST O. S., PRAHA Odborná skupina pro nové směry v potravinářském průmyslu ČPS a ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ ve spolupráci se společností BIOTRIN, Z.S., PRAHA 
na odbornou akci pořádanou v rámci potravinářských úterků, která se koná dne 29. března 2016 od 14:30 hod.


 14.03.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
K většímu snížení stavů spárkaté zvěře a s tím souvisejících škod na zemědělských a lesních pozemcích má přispět novela zákona o myslivosti, kterou připravilo Ministerstvo zemědělství. Novela je nyní v meziresortním řízení.


 14.03.2016    Agrární komora ČR 
Program a propozice pro rok 2016 45. ročník – „Království květin a Karel IV., Otec vlasti, řemesel, obchodu a zahradnictví”


 14.03.2016    Agrární komora ČR 
Bude-li letošní léto stejné jako loňské, tedy horké s minimem srážek, připravují jihomoravští lesníci ze státního podniku Lesy ČR opatření, která by měla vrátit vodu do krajiny a udržet ji v lesích. Staví a opravují malé vodní nádrže a mění druhovou skladbu lesů.


 14.03.2016    Ministerstvo životního prostředí ČR 
Ministerstvo životního prostředí zahájilo informační kampaň k programu LIFE [1] svojí účastí na veletrhu Věda, Výzkum, Inovace na Výstavišti v Brně. Na veletrhu se prezentují především vědecké týmy, inovační firmy, samostatní výzkumníci, vysoké školy, vědecké parky, průmyslové asociace a další instituce. Veletrh bude pokračovat až do pátku 11. března


 14.03.2016    Výživa dětí 
Při poradenské činnosti se často setkáváme s řadou názorů a pohledů na to, jak děti stravovat. V mnoha případech jsou představy rodičů nebo i samotných dětí zcela mylné a se zásadami zdravé výživy nemají mnoho společného. Na jednu stranu se jedná o jasná výživová pochybení, například o přehnanou konzumaci sladkostí a slazených limonád, časté návštěvy fast foodových restaurací a stánků, zásadní nedostatek ovoce a zeleniny v jídelníčku, anebo nepravidelnost ve stravování dětí. Na straně druhé se setkáváme s řadou rodičů, kteří při stravování svých dětí uplatňují zásady sice správné, ale určené dospělým, nikoli dětem – i ty mohou mít na zdraví dětí neblahý dopad.


 14.03.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministr zemědělství Marian Jurečka předloží ve středu vládě návrh kompenzací za škody, které loni v létě utrpěli zemědělci kvůli dlouhotrvajícímu suchu. Za slabší a kvalitativně horší úrodu by měli získat 1,24 miliardy korun z vládní rozpočtové rezervy. Nárok na odškodné by měli pěstitelé, u nichž došlo vlivem extrémního počasí k poškození plodin o více než 30 % v porovnání s průměrnými tržbami za poslední tři roky.


 14.03.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Dne 1. března 2016 nabyla účinnosti novela č. 61/2016 Sb. týkající se vybraných ustanovení nařízení vlády, kterou se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., č. 307/2014 Sb. a č. 309/2014 Sb.. Dne 17. února 2016 byla schválena vládou a ve Sbírce zákonů vyšla 25. února 2016. Úpravy dotačních podmínek vycházejí ze zkušeností z letošního příjmu žádostí, podnětů zemědělské veřejnosti a prováděných kontrol. Novelizací nařízení vlády chce Ministerstvo zemědělství přispět k vyjasnění podmínek, některé změny pak směřují k účelnějšímu nastavení dotačních pravidel.


 11.03.2016    SZPI 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nařídila prodejci – společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. -, aby neprodleně stáhnul ze všech svých poboček potravinu losos norský uzený, plátky v balení 100g, číslo šarže 08021 s označením doby použitelnosti do 11. 3. 2016, výrobce Almar Sp.z o o . Koscierska 2, Kartuzy, Polsko. Dodavatelem potraviny je společnost Procházka, a.s., Chelčického 627, Roudnice nad Labem.


 11.03.2016    SVS ČR 
Státní veterinární správa (SVS) řeší v poměrně krátkém odstupu už druhý podnět od zákazníka, který našel v masném výrobku úlomek injekční jehly. Výrobek s názvem Čertíci pochází z Kosteleckých uzenin. Na rozdíl od prvního případu z počátku ledna 2016 neprokázala kontrola zavinění ze strany výrobce. Inkriminovaná šarže uzeniny je již po datu spotřeby, nelze však vyloučit, že někteří zákazníci mohou mít produkt v mrazáku.


 11.03.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Na svoji letošní první cestu vyrazí o nadcházejících víkendech většina vodáků. Odemykáním řeky začne například 26. března vodácká sezona na Lužnici, Vltava se bude odemykat 9. dubna. Pracovníci Povodí jako každoročně zajišťují údržbu záchranných prvků na jezech, stejně jako likvidaci odpadu při čištění řek. Začátek letošní vodácké sezony je doprovázen i úpravou vyhlášky, podle dosavadního znění vodákům za sjetí jezů bez povolení jejich správců totiž hrozí pokuta.


 11.03.2016    Bezpečnost potravin 
Ministerstvo zemědělství vymezilo jednotná pravidla pro používání termínu "Česká potravina".


 11.03.2016    Agrární komora ČR 
Datum: 7.6.2016 8:30 – 13:30 Místo konání: Zkušební stanice Chrlice, U jezu 3, 664 42 Modřice


 10.03.2016     
Přes osmdesát pěstitelů vína v letošním roce rozšíří své vinice. Vyplývá to z nejnovějších údajů Registru vinic, kam mohli vinaři do konce února podávat žádost o povolení nové výsadby vinic. Zatímco nejvíce žádostí je z Velkopavlovické a Slovácké podoblasti, nejméně naopak z podoblasti Znojemské.


 10.03.2016    Bezpečnost potravin 
Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 3. 2016. Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: Sběračka, Duo Tool 2 in 1, BERGNER®


 10.03.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Předběžný ekonomický výsledek českého zemědělství dosáhl loni 16,9 miliardy korun. V roce 2014 byl zisk rekordních 23,26 miliardy. Mimořádnému výsledku tehdy nahrálo neobvykle příznivé počasí a velmi dobrá úroda. Při srovnání roku 2015 a zemědělsky průměrného roku 2013 zisk naopak vzrostl, a to z 16,2 miliardy na 16,9 miliardy. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.


 10.03.2016    Agrární komora ČR 
Mezinárodní soutěž "Opravář zemědělských strojů" a „ Malíř“, se uskuteční ve Středním odborném učilišti Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110 dne 1. a 2. dubna 2016 od 9.00 hod.


 09.03.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministerstvo zemědělství připravuje v rámci novely vyhlášky k rybářskému zákonu krátkodobé rybářské lístky, které budou platit jen 30 dní. Vyšlo tak vstříc požadavku vedení Českého rybářského svazu. Cílem je umožnit rybaření i turistům ze zemí, které nemají s ČR uzavřenou dohodu o vzájemném uznávání rybářských lístků. Rozdíl mezi 30 denním lístkem a všemi ostatními druhy rybářských lístků nespočívá jen v době trvání, ale i v tom, že zájemci o měsíční doklad nebudou muset v ČR skládat kvalifikační zkoušku. Stejně jako ostatní rybáři však budou povinni dodržovat všechna zákonem a vyhláškou stanovená pravidla, jinak jim hrozí vysoká pokuta.