Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Molekulární „poplašný“ systém, který chrání rostliny před predátory
25.09.2020

Evoluční původ SARS-CoV-2 odhalen?
25.09.2020

Podnikatelé požadují od vlády plán, jaké kroky budou zaváděné při určitém množství denních přírůstků nemocných nebo hospitalizovaných s covid-19
25.09.2020

Do Turecka zítra zamíří česká podnikatelská delegace
25.09.2020

Ctpp >

Archiv článků


ARCHIV ČLÁNKŮ
 23.11.2015    Fórum zdravé výživy 
Dne 26. 11. 2015 se koná IX. ročník konference s mezinárodní účastí Výživa – nedílná součást závažných chorob. Pořadateli jsou Pracoviště preventivní kardiologie IKEM Praha, Potravinářská komora ČR, Nefrologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze a NF Healthy Heart. Konference se koná v konferenční místnosti 1. LF UK, Karlovo náměstí 32, Praha 2, budova A, 5. patro. Bližší informace o konferenci, odborný program včetně pokynů k přihlášení najdete v přiložené pozvánce.


 23.11.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Vláda dnes schválila národní dotační programy zemědělství pro rok 2016. Ministerstvo zemědělství jejich prostřednictvím například pomůže zemědělcům likvidovat nebezpečné nákazy v chovech, obnovit venkovské zvoničky nebo postavit odpočinková místa. Celkem je ve státním rozpočtu na národní zemědělské programy připraveno 2,25 miliardy korun. Nejvíce peněz, konkrétně více než 1,6 miliardy, bude směřovat do živočišné výroby.


 23.11.2015    Bezpečnost potravin 
Video názorně vysvětluje základní hygienická pravidla při manipulaci s potravinami.


 23.11.2015    Agrární komora ČR 
Index cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství (dále jen index cen vstupů do zemědělství) za 3. čtvrtletí roku 2015 v porovnání se stejným obdobím předchozího roku klesl o 1,8%. Z toho ceny výrobků a služeb běžně spotřebovávaných v zemědělství klesly o 2,3%, zatímco ceny výrobků a služeb přispívajících do zemědělských investic vzrostly o 1,2 %.


 23.11.2015    Vladimíra Nováková, tisková mluvčí SZIF 


 20.11.2015    SČS, ČTPP 
24.11.2015, 10:30 hod.


 20.11.2015    Biotrin 
K tomuto nejnovějšímu závěru došli odborníci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a experti jednotlivých členských států.


 20.11.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Na českém trhu se objevily medy obsahující antibiotika. Dokládají to výsledky kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) a Státní veterinární správy (SVS). Med obsahoval například zakázaná antibiotická léčiva chloramfenikol a nitrofurany, které jsou v Evropské unii i v řadě dalších vyspělých zemí zakázány podávat zvířatům, jejichž produkty jsou určeny pro lidskou spotřebu. Některá antibiotika patří k vysoce rizikovým látkám, které by se neměly v potravinách objevovat.


 20.11.2015    SVS ČR 
V poslední době se v některých médiích objevily články a reportáže, tykající se alimentárního onemocnění – kampylobakteriózy. Tato infekce je v Evropě jedním z nejčastějších bakteriálních onemocnění, jehož zdrojem je zejména potravina. Podle údajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) je v zemích Evropské unie hlášeno ročně zhruba 200 000 případů kampylobakteriózy u člověka. Skutečně nahlášeno je však jen malé procento případů a odhady mluví až o devíti milionech nakažených kampylobakteriózou ročně. Následující text shrnuje základní informace o této nepříjemné infekci a doporučení jak minimalizovat riziko, že se člověk sám nakazí. Zároveň uvádí na pravou míru některé neúplné či nepřesné informace, které v souvislosti s kampylobakteriózou zaznívají.


 20.11.2015    ČOI 
Na základě četných podání spotřebitelů, týkajících se nabídky a prodeje zboží v některých prodejnách obchodních řetězců Albert a Penny Market, byly inspektorátem ČOI se sídlem v Praze ve dvou desítkách provozoven těchto řetězců provedena kontrolní šetření.


 20.11.2015    Svět potravin 
Ryby jsou drahé, určené jen pro milovníky dietní stravy a ty zmrazené jsou vždy nekvalitní. Možná jsou právě mýty spojené s rybami důvodem, proč v konzumaci ryb končíme na samém chvostu evropského žebříčku. Je tak načase alespoň některé z mýtů a polopravd, které o rybách kolují, potvrdit, či vyvrátit.


 19.11.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 


 19.11.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Med, máslo a chleba dostanou děti z mateřských škol a prvního stupně základních škol v rámci pilotního projektu nové kampaně „Medová snídaně.“ Akci připravilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českým svazem včelařů. Cílem je propagace zdravého stravování, medu a včelařství.


 19.11.2015    Bezpečnost potravin 
Dne 18. listopadu bude probíhat Evropský antibiotický den.


 19.11.2015    Bezpečnost potravin 
Informace Státního zdravotního ústavu k pesticidům: biocidním přípravkům a přípravkům na ochranu rostlin.


 19.11.2015    Agrární komora ČR 
Dne 26. řijna 2015 proběhlo ve Velkém sále paláce 186. Žofínské fórum na téma:


 19.11.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Nový projekt MZe spouští letos na prvních šesti místech v ČR. Děti v rámci něj přímo ve třídách dostanou k snídani chléb s máslem a medem. Během snídaně absolvují zábavně- naučnou přednášku, kterou zajišťují včelaři z řad Českého svazu včelařů.


 19.11.2015    Agrární komora ČR 
Průměrná cena placená vybranými odbytovými organizacemi a organizacemi producentů producentům mléka.


 18.11.2015    Biotrin 
V týdeníku Nature se objevila informace jihokorejských vědců, že dokázali vytvořit prase s takzvaně zdvojeným osvalením. Podle jejich informací se k němu dostali prostřednictvím úpravy genů - tedy postupem mnohem jednodušším než přenos genů z jednoho živočišného druhu na druhý, kterým obvykle genové inženýrství postupuje.


 18.11.2015    Svět potravin 


 18.11.2015    Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Antibiotika patří k největším objevům 20. století. Využití penicilinu pro terapeutické účely zahájilo zlatou éru antibiotik a v dnešní době je prakticky nemožné představit si moderní medicínu bez těchto léků. Chirurgické zákroky, použití agresivní chemoterapie nebo transplantační výkony – všechny tyto úkony by bez podpory antibiotické léčby nebyly možné. Používání antibiotik je ovšem doprovázeno nepříjemným vedlejším efektem, ziskem odolnosti mikrobů vůči antibiotikům. Nevhodné terapeutické používání antimikrobiálních látek v humánní a veterinární medicíně, používání antimikrobiálních látek i v indikacích mimo terapeutické účely, jakož i znečišťování životního prostředí antibiotiky totiž zrychluje vznik a šíření rezistentních mikroorganismů.


 18.11.2015    Agrární komora ČR 
Semináře pro zemědělce jsou zaměřeny na aktuální témata. Předmětem tohoto semináře je problém sucha, osvětlení současných příčin a dopady a řešení správnou agrotechnikou a hospodařením. Druhým okruhem zájmu bude představení projektu SUI za bezpečné a zodpovědné používání přípravků na ochranu rostlin


 16.11.2015    Fórum zdravé výživy 
Názory na tavené sýry ve výživě člověka jsou nejčastěji prezentovány odborníky na výživu. Názory potravinářských technologů jsou pro posouzení výrobku také velmi důležité. Podívaly jsme se tedy na tavené sýry z obou pohledů a výsledek Vám zde nabízíme.


 16.11.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ve třetím čtení dnes prošla Poslaneckou sněmovnou novela zákona o spotřebních daních. Norma teď zamíří do Senátu. Přijetím zákona by se zvýšila spotřební daň u vysokoprocentních biopaliv a nově by se zavedly daňové sazby u čistých biopaliv, za které se dosud daně neplatí.


 16.11.2015    Potravinářská komora ČR 
Společné vize ke zlepšení situace malého a středního podnikání v oblasti českého maloobchodu i obecně a zároveň zvýšení prodeje českých potravinářských produktů prezentovali na společné tiskové konferenci Vladimír Dlouhý, prezident HK ČR, Zdeněk Juračka, předseda AČTO a Miroslav Toman, prezident PK ČR.


 16.11.2015    SVS ČR 
Státní veterinární správa (SVS) informuje, že se na tuzemském trhu objevil med, který obsahuje chloramfenikol a nitrofurany. Dle informací od distributorů byla většina medu již prodána konečným spotřebitelům. Zakoupený med bude možné vrátit v místě prodeje.


 13.11.2015    PK ČR, NF Healthy Heart, Nefrologická klinika 1. LF Univerzity Karlovy a VFN v Praze, pracoviště preventivní kardiologie Institutu klinické a experimentální medicíny Praha 
26.11.2015, konferenční místnost 1. LF UK, Karlovo náměstí 32


 13.11.2015    Biotrin 
V týdeníku Nature se objevila informace jihokorejských vědců, že dokázali vytvořit prase s takzvaně zdvojeným osvalením. Podle jejich informací se k němu dostali prostřednictvím úpravy genů - tedy postupem mnohem jednodušším než přenos genů z jednoho živočišného druhu na druhý, kterým obvykle genové inženýrství postupuje.


 13.11.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
O nejnovějších možnostech exportu diskutovali účastníci semináře, který se konal pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a prezidenta Agrární a Potravinářské komory Miroslava Tomana. Pro zlepšení vývozu českých výrobků Ministerstvo zemědělství nově zřídilo funkci tzv. zemědělských diplomatů, kteří byli zástupcům firem představeni


 13.11.2015    Bezpečnost potravin 
Setkání představitelů evropských státních lesů sdružených v asociaci Eustafor, které v Praze pořádal státní podnik Lesy ČR, ocenil ministr zemědělství Marian Jurečka. Zástupci vlastníků lesů i Ministerstva zemědělství hovořili se zpracovateli dřeva o certifikaci lesů jako nástroji, který prověřuje i podporuje odpovědné hospodaření.


 12.11.2015    VŠCHT 
Řešená témata a oblasti výzkumu (aplikovaného výzkumu): - vývoj a optimalizace tradičních i nových metod zpracování obilovin - sledování vlivu technologie na obsah složek v potravinách - analýza surovin, meziproduktů a výrobků z mlýnské a pekařské oblasti - výživové, senzorické a zdravotní hodnocení nových cereálních výrobků.


 12.11.2015    VŠCHT 
Ing. Marcela Sluková, Ph.D., Ing. Pavel Skřivan, CSc.


 12.11.2015    Bezpečnost potravin 
V následujících dnech se bude řada organizací a institucí v České republice věnovat problematice antibiotik (antimikrobik) a zodpovědného přístupu k jejich používání. Nevhodné či nadměrné užívání antibiotik může vést k tomu, že se vůči nim mohou stát bakterie odolné, což přináší riziko pro lidi i pro zvířata. Státní veterinární správa (SVS) proto osvětu směrem k rozumnému užívání veterinárních antibiotik maximálně podporuje.


 12.11.2015    Svět potravin 
Odborná porota letos vybrala ze vzorků 369 vín ze 113 vinařství, která mohou používat známku Svatomartinské víno


 12.11.2015    Svaz průmyslu a dopravy ČR 
16.11. od 9.30 - Seminář o obchodních a investičních příležitostech v Malajsii a další


 11.11.2015    SVS ČR 
Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že na českém trhu se vyskytla zásilka paštik od firmy Hamé s.r.o., která obsahuje alergen sóju, což však není deklarováno na obale. To je v rozporu s platnou legislativou. Na přítomnost nedeklarovaného alergenu upozornil ČR slovenský veterinární dozor prostřednictvím systému rychlého varování RASFF. Paštika byla distribuována do obchodní sítě v ČR, na Slovensku, ve Velké Británii a Irsku. Výrobce již zahájil stahování produktu od svých odběratelů.


 11.11.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Hospodaříte na vlastní farmě a máte vlastní výrobu s finálními produkty jako maso, sýry, zelenina atd.? Přihlaste svou farmu do projektu a propagujte tak nejen své hospodářství, ale i spotřebu regionálních potravin!


 11.11.2015    Bezpečnost potravin 
Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.


 11.11.2015    Bezpečnost potravin 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) aktualizoval plány grantů (pro organizace spolupracující s EFSA podle čl. 36) a výběrových řízení (otevřené tendry) pro rok 2015.


 10.11.2015    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
Zářijové zpomalení tempa meziročního růstu průmyslové produkce se jeví jako méně příznivá zpráva pro českou ekonomiku. Nižší údaj byl zaznamenán naposledy v listopadu předchozího roku.