Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Molekulární „poplašný“ systém, který chrání rostliny před predátory
25.09.2020

Evoluční původ SARS-CoV-2 odhalen?
25.09.2020

Podnikatelé požadují od vlády plán, jaké kroky budou zaváděné při určitém množství denních přírůstků nemocných nebo hospitalizovaných s covid-19
25.09.2020

Do Turecka zítra zamíří česká podnikatelská delegace
25.09.2020

Ctpp >

Archiv článků


ARCHIV ČLÁNKŮ
 10.11.2015    Výzkum, vývoj a inovace 
Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se na svém dnešním zasedání dne 30. října 2015 seznámila s připomínkami k chystanému věcnému záměru zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. Většina připomínek se týká hodnocení výzkumných organizací a také kompetencí plánovaného ministerstva pro výzkum a vývoj. Pod tento nový úřad by měly spadat například Technologická a Grantová agentura České republiky.


 10.11.2015    Biotrin 
To, co se očekávalo, se také stalo. Evropský parlament (dále jen EP) zamítnul návrh předpisu Evropské komise (dále EK) týkajícího se národních zákazů dovozu a zpracování geneticky modifikovaných (dále jen GM) potravin a krmiv v rámci EU. A to poměrně jednoznačně 619 hlasy (z celkových 751). Jeden z evropských poslanců to dokonce komentoval slovy, že nikdy nezažil takovou shodu mezi poslanci na půdě EP. Za zamítnutím návrhu EK jsou obavy z negativního vlivu na vnitřní jednotný trh EU a nesouladu s pravidly WTO.


 10.11.2015    Agrární komora ČR 
09. 11. 2015 - Resorty životního prostředí a zemědělství spolu s dalšími organizacemi připravují krizový plán boje se suchem. Z programů Ministerstva zemědělství by tak v budoucnosti mělo být možné financovat obecní nádrže, které jsou vodními prvky v krajině. Také se chystá nový dotační program na obnovu, výstavbu a rekonstrukci rybníků či program pro podniky povodí pro to, aby mohly obnovovat malé vodní nádrže. Tyto a další informace zazněly na konferenci „Provoz vodovodů a kanalizací“, která se konala v Čestlicích. Zúčastnily se jí téměř čtyři stovky lidí. Nechyběl ani ministr životního prostředí Richard Brabec, náměstek ministra zemědělství Aleš Kendík, předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl či František Barák, předseda představenstva Sdružení vodovodů a kanalizací ČR, které akci uspořádalo.


 10.11.2015    Mikrobiologický ústav AV ČR v. v. v. i., Praha 4 
Místo konání: Akademie věd České republiky, v. v. i., Národní 3, 117 20 Praha 1, místnost č. 205 a 206


 09.11.2015    CZemp 
V roce 2015 byl zahájen projekt QJ 1510341 Nové technologické postupy s využitím membránových procesů poskytující nové potravinářské produkty se zlepšenými nutričními a uživatelskými vlastnostmi (zkráceně KUSmem). Projekt KUSmem je řešen v rámci programu Komplexní udržitelné systémy na Ministerstvu zemědělství (MZe) a rozhodnutí o jeho podpoře bylo oznámeno dne 20. 1. 2015 na portálu MZe.


 09.11.2015    Bezpečnost potravin 
Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 43. týdnu 2015: 19. 10. – 25. 10. 2015 (v češtině).


 09.11.2015    Svět potravin 
Co jíst, či nejíst? Máslo, sádlo, nebo margarín, co prospěje našemu zdraví a co nikoli? A jak je to třeba s mlékem? Jakým cukrem sladit, aby nám život nezhořkl? Na tyto zcela běžné otázky, které si klade nejeden člověk toužící žít alespoň trochu zdravě, se odpovědi v různých dobách liší, a to nejen s přibývajícími objevy vědeckých kapacit. Pojďme si nyní leckdy protichůdné názory připomenout.


 09.11.2015    Agrární komora ČR 
leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září 2015


 06.11.2015    Svět potravin 
O zdravotní prospěšnosti diety přesvědčili sportovci a celebrity


 06.11.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministr zemědělství Marian Jurečka spolu s delegací českých podnikatelů vede v těchto dnech intenzivní jednání o nových obchodních příležitostech v kazašském hlavním městě Astaně. Jednání probíhají jak se zástupci vlády, parlamentu nebo místní agrotechnické univerzity, tak i s desítkami místních podnikatelů.


 06.11.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
10.11.2015 9:00 – 14:00


 05.11.2015    Bezpečnost potravin 
Informace SZÚ ke Světovému dni diabetu.


 05.11.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Dne 27. října 2015 přivítala náměstkyně ministra zemědělství Jaroslava Beneš Špalková v budově Ministerstva zemědělství zástupce společností a profesních organizací z oboru výroby mléka a mlékárenských výrobků.


 05.11.2015    Bezpečnost potravin 
Státní zdravotní ústav připravil spolu s partnery doprovodné aktivity v rámci Pochodu proti diabetu.


 05.11.2015    Svět potravin 
Dlouhotrvající vedra a sucha se neodrazila na množství a kvalitě révy. Oproti loňské, nepříliš vydařené úrodě, je tedy ta letošní hodnocena mezi vinaři veskrze pozitivně.


 04.11.2015    SČS, ČTPP, ÚZEI 
dne 24.listopadu od 14:30 hod.


 04.11.2015    Svaz průmyslu a dopravy ČR 
dovolujeme si Vás pozvat na Seminář o obchodních a investičních příležitostech v Malajsii, který se uskuteční v sídle Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 16. listopadu 2015 od 09:30 hodin.


 04.11.2015    Bezpečnost potravin 
Ve svých "Vodítcích pro potravinářské enzymy" z roku 2009 doporučil Vědecký panel pro FCM, enzymy, aromatické a pomocné látky (CEF) používat při hodnocení potenciální expozice potravinářským enzymům konzervativní metody (jako např. "metodu rozpočtu" (budget method)). Na základě informací získaných od té doby je zřejmé, že uplatnění těchto metod v praxi je problematické a proto CEF Panel zvažuje používání více realistických scénářů využívajících odstupňovaný přístup.


 04.11.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Navázat na trend posilování vzájemných vztahů má pracovní cesta ministra zemědělství Mariana Jurečky s podnikatelskou misí v Kazachstánu. Dnes se zúčastnil zahájení mezinárodního veletrhu WorldFood Kazakhstan 2015 v Almaty, kterého se Ministerstvo zemědělství účastní poprvé. Podle ministra Jurečky je potravinářský sektor jedním z nejdůležitějších odvětví kazachstánské ekonomiky a pro české vývozce na tamním trhu existují značné exportní možnosti.


 03.11.2015    Potravinářská komora ČR, Česká technologická platforma pro potraviny 
This project will develop a project-based learning approach and an entrepreneurial spirit in students, foster interactions between stakeholders in Food and Drink (referred to from here on as Food) innovation and guide the development of innovative projects. The FOODLAB project will enable the setting up of a European Foodbusiness Transfer Laboratory supported by a shared web-platform centralizing ad hoc learning and training contents/tools/guidelines to create/help future entrepreneurs, with dedicated modules to promote interactions with food companies, technical centers or business angels (Innofood database and forum). The scope of dissemination in this project is wide-reaching considering the implication of national Food federations and the support of the European Technology Platform Food for Life. Main benefits for European society are: creation of durable bridges between academia and food business stakeholders, development of entrepreneurial skills through guided self-learning, increasing student employability by SMEs, and improvement of innovation transfer to business in a sector in search of competitiveness enhancement. Read more…


 03.11.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Jindřich Šnejdrla se po téměř dvouletém působení na pozici náměstka ministra zemědělství rozhodl nepřihlásit do výběrového řízení a dále tak nepokračovat na tomto postu. Učinil tak na základě vlastního rozhodnutí z osobních a rodinných důvodů. Náměstek Šnejdrla chce i touto cestou poděkovat ministru zemědělství Marianu Jurečkovi za spolupráci, stejně jako všem svým kolegyním a kolegům, se kterými měl možnost na Ministerstvu zemědělství pracovat.


 03.11.2015    Bezpečnost potravin 
Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 42. týdnu 2015: 12. 10. – 18. 10. 2015 (v češtině).


 03.11.2015    PK ČR 
Moc dobře známe ty chvíle, kdy se snažíme dětem vysvětlit, proč si místo čokolády mají raději vzít jablko. Stejně málokdy poslechnou. I proto je tu internetový vzdělávací kurz Hravě žij zdravě, který dětem hravou formou předkládá, jak správně nakládat s příjmem a výdejem energie. V praxi tento princip podporuje kurz i v letošním roce, mimo jiné v podobně TOP 10 aktivit a zdravých receptů od Jany Divoké.


 03.11.2015    Svět potravin 
O zdravotní prospěšnosti diety přesvědčili sportovci a celebrity


 03.11.2015    řešitelský tým projektu "KUSMEM" 
Sborník ze semináře projektu KUSmem ČESKÁ MEMBRÁNOVÁ PLATFORMA o.s. ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO POTRAVINY a řešitelský tým projektu „KUSmem“ Nové technologické postupy s využitím membránových procesů poskytující nové potravinářské produkty se zlepšenými nutričními a uživatelskými vlastnostmi (QJ1510341) 23. října 2015, Membránové inovační centrum Stráž pod Ralskem


 03.11.2015    ČTPP a MZe 
Místo konání: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1, místnost č. 413 – 4. patro Termín: Středa 25. 11. 2015 Doba konání: 10,00 hod. – 13,00 hod.


 02.11.2015    Biotrin 
Rýže je jednou ze tří hlavních obilovin, které se ve světě produkují. Důležitá je zejména pro rozvojové země, kde představuje pro konzumenty základní (a někdy také jediný) zdroj energie. I proto se na tuto plodinu zaměřují různé šlechtitelské projekty, které se jí snaží dodat další, zdraví prospěšný rozměr.


 02.11.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
5.11.2015 8:30


 02.11.2015    Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Ministerstvo zdravotnictví vyjadřuje zásadní nesouhlas se zněním návrhu novely zákona o potravinách, kterou Legislativní radě vlády předkládá ministerstvo zemědělství. V návrhu mimo jiné zaznívá, že ministerstvo zemědělství převádí dozor nad stravovacími službami pod Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (SZPI) a hygienická služba by pak kontrolovala pouze stravování ve školních jídelnách a zařízeních zdravotních a sociálních služeb.


 02.11.2015    SVS ČR 
V uplynulém týdnu proběhla v České republice mise Evropské komise. Inspektoři z Úřadu pro potraviny a veterinární záležitosti (Food and Veterinary Office – FVO) během ní posuzovali, zda a jak Státní veterinární správa a další státní instituce (působící v oblasti potravinového dozoru) plní předchozí doporučení. Výsledek mise dopadl velmi dobře. Většinu oblastí se podařilo úspěšně uzavřít, zbývající by měly být uzavřeny brzy po doplnění požadovaných dokumentů.


 31.10.2015    PK ČR 


 30.10.2015    SZIF 
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) byl spolupořadatelem mezinárodního workshopu GAEC - EFA 2015 zaměřeného na hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí. Do Prahy zavítalo 120 odborníků z členských zemí Evropské unie, aby si vyměnili zkušenosti ohledně administrace a kontroly prvků dobré zemědělské a environmentální praxe (GAEC) a nových požadavků na stanovení ploch v ekologickém zájmu (EFA).


 30.10.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministr zemědělství Marian Jurečka schválil pro rok 2015 sazbu jednotné platby na plochu (SAPS). Známá už je také výše platby na greening a mladé zemědělce. Ty jsou letos vyhlášeny vůbec poprvé. Mimořádně budou také v letošním roce vyplaceny zálohy na SAPS ve výši 70 %.


 30.10.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
V uplynulém týdnu proběhla v České republice mise Evropské komise. Inspektoři z Úřadu pro potraviny a veterinární záležitosti (Food and Veterinary Office – FVO) během ní posuzovali, zda a jak Státní veterinární správa a další státní instituce (působící v oblasti potravinového dozoru) plní předchozí doporučení. Výsledek mise dopadl velmi dobře. Většinu oblastí se podařilo úspěšně uzavřít, zbývající by měly být uzavřeny brzy po doplnění požadovaných dokumentů.


 29.10.2015    Biotrin 
Vědcům z výzkumného institutu ve Stanfordu - Stanford ChEM-H (Chemistry, Engineering & Medicine for Human Health) - se podařilo vyprodukovat v laboratoři lék na rakovinu, který byl doposud získáván pouze z ohroženého a hůře dostupného druhu rostliny. Tento výzkum tak může vést ke stabilní a levnější dodávce potřebného léku, a navíc může být lék upravován tak, aby byl pro pacienty bezpečnější a léčba efektivnější.


 29.10.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Na podporu především živočišné výroby a potravinářského sektoru půjdou dvě miliardy korun navíc. Rozhodl o tom ministr zemědělství Marian Jurečka. Celková částka pro první kolo příjmů žádostí v Programu rozvoje venkova tak dosáhne 7,46 miliardy korun. Nejvíce peněz dostanou chovatelé skotu, drůbeže a prasat.


 27.10.2015    Hospodářská komora ČR 
V pondělí zasedá Rada pro zahraniční věci a Rada pro životní prostředí, na jejímž programu je první rozprava o přezkumu systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS).


 27.10.2015    Bezpečnost potravin 
Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.


 27.10.2015    VFU 
Saláková, A., Kameník, J., Vyskočilová, V. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno


 27.10.2015    VFU