Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Rostlinné biotechnologie přinášejí zemědělcům vyšší příjmy a benefity pro životní prostředí
01.10.2020

Zástupci Komory jednali s ministrem zdravotnictví. Čím méně bude společnost disciplinovaná, tím delší budou nouzová opatření. Odborný výcvik musí fungovat i při pandemii
01.10.2020

Aktuální agrotechnická opatření pro potlačení populací hraboše polního
01.10.2020

Světový den boje proti vzteklině
01.10.2020

Ctpp >

Archiv článků


ARCHIV ČLÁNKŮ
 09.10.2015    VŠCHT 


 09.10.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
V Muzeu českého venkova na zámku Kačina u Kutné Hory, který je sídlem pobočky Národního zemědělského muzea Praha, se v sobotu 10. října konají tradiční Zámecké jezdecké slavnosti. Kromě představení různých jezdeckých stájí jsou pro návštěvníky připraveny letové ukázky dravců z obory Žleby, přehlídka automobilových veteránů a letos mimořádně prohlídka místní podzemní konírny.


 09.10.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministerstvo zemědělství připravilo novelu zákona o vinohradnictví a vinařství, která mimo jiné zpřísňuje podmínky pro dovoz a prodej vína v sudech a cisternách. Zákazníci také získají jasnější informace o původu hroznů i nápojů z nich. Cílem je omezit prodej falšovaného vína.


 08.10.2015    Biotrin 
Díky 7. Rámcovému programu EU se podařilo sestavit a v červenci t.r. zveřejnit databázi IPAFEED, která je rozsáhlým zdrojem informací o vlivu geneticky modifikovaných (dále GM) krmiv na zdraví hospodářských zvířat. Jednalo se o projekt MARLON (Monitoring of Animals for Feed-related Risks in the Long Term), zaměřený na monitoring zvířat krmených potenciálně rizikovými krmivy v dlouhodobém horizontu. V rámci projektu byly kromě uvedené databáze vypracovány též nástroje a doporučení, jak sledovat dlouhodobé efekty konzumace GM krmiv.


 08.10.2015    PK ČR 
Výživa a potraviny – mýty a realita, nový projekt sdružující odborníky zabývající se výživou, technologií výroby potravin, výzkumem v potravinářství a nezávadnosti potravin, si klade za cíl vyvracet mýty o potravinách a cílenou komunikací uvádět dezinformace na správnou míru. Prostřednictvím webové stránky Nadace Výživa pro zdraví budou na dotazy ze strany médií a veřejnosti odpovídat odborníci na základě své specializace a ověřených vědeckých poznatků.Detailní informace o projektu, spolupracujících odbornících i mýtech jsou k dispozici na webových stránkách www.nadacevyziva.cz.


 08.10.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Jako Lesní taxační kancelář vznikl před 80 lety nynější Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL). Náplň i název ústavu se během let měnily. Jeho posláním však vždy bylo v souladu s rozhodnutími zřizovatele, tedy Ministerstvem zemědělství, sloužit rozvoji lesního hospodářství, zejména v oblasti hospodářské úpravy lesů a poskytování informací o lesních ekosystémech v naší republice. Dnes se v Brandýse nad Labem, které je od počátku sídlem ústavu, konalo slavnostní zasedání, jehož se zúčastnil i ministr zemědělství Marian Jurečka.


 08.10.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministerstvo zemědělství připravuje nové nástroje, kterými podpoří zemědělce postižené celoevropskou krizí v mléčném sektoru a nízkými výkupními cenami mléka. Mimo jiné chystá vyplacení mimořádné podpory producentům mléka a chovatelům prasnic v celkové výši 620 milionů korun.


 08.10.2015    Svaz průmyslu a dopravy ČR 
„Nerostné suroviny zemí MENA – Maroko, Irák, Libye“, který se uskuteční dne 22. října 2015 od 9:00 hod v budově MPO, Na Františku 32, Praha 1.


 07.10.2015    Agrární komora ČR 
Česká společnost rostlinolékařská za spoluúčasti Ministerstva zemědělství Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského ČAZV – odboru rostlinolékařství Agrární komory České republiky České asociace ochrany rostlin pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky pořádá ve dnech 4. a 5. listopadu 2015


 07.10.2015    Bezpečnost potravin 
Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 39. týdnu 2015: 21. 9. – 27. 9. 2015 (v češtině)


 07.10.2015    Ministerstvo životního prostředí ČR 
Na přelomu listopadu a prosince 2015 proběhne v Paříži dlouho očekáváná klimatická konference. Jedná se o 21. zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (tzv. COP-21). Hlavním úkolem pařížské klimatické konference bude dojednání nové mezinárodní smlouvy o ochraně klimatu, která by měla začít platit pro všechny smluvní strany této Rámcové úmluvy po roce 2020.


 07.10.2015    Společnost pro výživu, o. s.  
Termín akce: PÁTEK 20. 11. 2015


 07.10.2015    Sdružení českých spotřebitelů 
Dne 30. 9. 2015 byla ve Výzkumném ústavu včelařském v Dolu uspořádána společná tisková konference SČS a VÚVč při příležitosti vydání publikace o kvalitě medu.


 06.10.2015    Hospodářská komora ČR 
Hospodářská komora České republiky organizuje ve spolupráci s Evropskou zónou volného obchodu dne 21.10.2015 seminář na téma: „Investment Opportunities in European Free Zone and Turkey“. Akce se uskuteční kongresovém sále Hospodářské komory ČR.


 06.10.2015    Agrární komora ČR 
Na kole mezi zahradami. Takové bylo hlavní motto letošní poslední, podzimní etapy zahradnické výstavy a veletrhu Flora Olomouc. Během čtyř dnů prošlo branami Výstaviště Flora Olomouc 23,5 tisíce platících návštěvníků. Včetně držitelů čestných a volných vstupenek se návštěvnost podzimní Flory vyšplhala zhruba na 26 tisíc lidí, což je asi o tři tisíce více než vloni.


 06.10.2015    Společnost pro výživu, o. s.  
OBSAH


 06.10.2015    Hospodářská komora ČR 
Aktuální vydání měsíčníku HK ČR Komora.cz se zaměřuje na počínání tuzemského exportu. Českým exportérům se v posledních měsících daří, v kontextu globálních ekonomických a politických změn se snaží otevírat nové trhy. Přístup státu k podpoře vývozu podnikatelé nyní v zásadě chválí, přesto vidí i určité rezervy a vnímají také některá rizika. Jak stát podporuje české firmy v exportních aktivitách? Jaké jsou trendy? A co může rozhodnout o exportním úspěchu? Na všechny tyto otázky jsme se zaměřili v hlavním tématu říjnové Komory.cz.


 06.10.2015    Alkohol zodpovědně ČTPP, PK ČR 
Praha, 6. října 2015 – V rámci kampaně Alkohol zodpovědně, kterou Potravinářská komora České republiky společně s partnery spustila v říjnu, se odborníci zabývají také problematikou pití alkoholu v době těhotenství. Cílem je informovat českou společnost o rizicích spojených s pitím alkoholu v době těhotenství a následcích, které mohou plod postihnout.


 05.10.2015    Hospodářská komora ČR 
Podnikatelská mise se uskutečňuje ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, příslušenými hospodářskými komorami v jednotlivých zemích a jednotlivými zastupitelskými úřady.


 05.10.2015    Fórum zdravé výživy 
Celostátní odborná konference „Potraviny v hysterii“ IKEM, 14. října 2015 Odborný program:


 05.10.2015    Fórum zdravé výživy 
Další z kurzů Bezpečná výživa, tentokrát na téma Obiloviny ve výživě se uskuteční v sobotu 17. října 2015.


 05.10.2015    Agrární komora ČR 
Klíčem k rozvoji a konkurenceschopnosti české bioprodukce je odbyt a trh. Proto vás zveme na seminář, který ukáže, jak je vybudovat. Bioinstitut, o.p.s. pořádá ve dnech 12. – 13. a 15. – 16. října semináře o pastevním výkrmu skotu v ekologickém zemědělství a kvalitě a marketingu bio hovězího masa. Přednášejícím je Dr. Eric Meili (Švýcarsko). Seminář je určen především chovatelům masného skotu, zpracovatelům masa a obchodníkům.


 05.10.2015    Bezpečnost potravin 
Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 8. 2015.


 02.10.2015    Agrární komora ČR 
Vznešenost a nádhera staré architektury snoubená s krásou a svěžestí květinových aranžmá. Takový je projekt Rozkvetlé památky, který po úspěchu dvou předchozích ročníků znovu doprovodí podzimní etapu celonárodní výstavy ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků Flora Olomouc 2015. Ta se na stejnojmenném výstavišti bude konat od 1. do 4. října, květinová výzdoba v pěti vybraných význačných pamětihodnostech hanácké metropole však vydrží zhruba ještě o týden déle.


 02.10.2015    Výzkum, vývoj a inovace 
Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2014 potvrdila, že Česká republika disponuje kvalitním vědeckým zázemím i špičkovými odborníky. Česká věda ale zaostává v aplikovaném výzkumu, nedaří se spolupráce výzkumníků s průmyslem a systém řízení a financování vědy je roztříštěný. Vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek předložil Analýzu na zasedání vlády 30. září 2015.


 02.10.2015    Svět potravin 
Podle průzkumů spotřebitelského chování pomalu končí éra sladkých limonád a stále více pijeme vodu smíchanou se sirupy. Příchutí je na našem trhu bezpočet, ale my jsme vybrali jednu z nejklasičtějších – jahodovou. Podívejte se, které sirupy jsou vyrobeny skutečně z jahod, kde si výrobci pomohli i levnějším ovocem a které koncentráty se bez ovoce vlastně úplně obejdou.


 02.10.2015    Bezpečnost potravin 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila kontrolní akci s cílem ověřit, zda provozovatelé společného stravování (restaurace, pivnice, rychlé občerstvení, cukrárny, vinárny, čerpací stanice apod.) plní novou povinnost a zpřístupňují spotřebitelům snadno čitelnou informaci o přítomnosti alergenních látek v nabízených pokrmech. V rámci akce inspektoři SZPI v červenci a srpnu 2015 uskutečnili 114 kontrol v uvedeném typu provozoven. Nesplnění povinnosti informovat spotřebitele o alergenních látkách inspektoři zjistili u 42 kontrol, tedy u 37% kontrolovaných provozoven společného stravování.


 02.10.2015    CzechTrade 
Češi začali znovu objevovat Maďarsko. Nejpopulárnější jsou lázeňská místa, Budapešť a jezero Balaton. V roce 2014 jich přijelo do země o 10,5 procenta více než v roce 2013. Češi strávili celkem 620.000 nocí v maďarských hromadných ubytovacích zařízeních. Počet přenocování neustále roste a za posledních deset let se ztrojnásobil. Nejpopulárnější jsou lázeňská místa, Budapešť a jezero Balaton. ČTK to na veletrzích cestovního ruchu v Brně řekl maďarský obchodní rada v ČR István Kolozsvári.


 02.10.2015    Svaz průmyslu a dopravy ČR 
Česko – albánské business fórum, které připravujeme ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Úřadem vlády a albánskou agenturou AIDA.


 02.10.2015    PK ČR 


 01.10.2015    Svaz průmyslu a dopravy ČR 
Dovolte mi, abych Vás jménem Svazu průmyslu a dopravy ČR srdečně pozvala na závěrečnou konferenci s názvem „Sektorové dohody pomáhají vyřešit problémy na trhu práce“, která se uskuteční v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“, realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a Českomoravskou konfederací odborových svazů, dne 7. října 2015 od 10:00 hod. v hotelu GLOBUS v Praze 4.


 01.10.2015    ČTPP a PK ČR 
Potravinářská komora České republiky, společně s Českým svazem pivovarů a sladoven a dalšími partnery, spouští v říjnu kampaň Alkohol zodpovědně, jejímž cílem je přinášet informace o zodpovědné konzumaci alkoholických nápojů. Kampaň poběží celý měsíc říjen ve čtyřech etapách: Zdraví a alkohol (1. – 7. 10. 2015), Alkohol a těhotné (8. – 13. 10. 2015), Alkohol a řidiči (14. – 20. 10. 2015) a Alkohol a mladiství (21. – 28. 10. 2015). Projekt je plánovaný jako dlouhodobý, proto už byly zahájeny přípravné práce pro jeho pokračování v roce 2016.


 01.10.2015    Ministerstvo životního prostředí ČR 
Soulad pojmu šek s pojmem bezhotovostní platby dle § 18 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.


 01.10.2015    Výživa dětí 
Nová data ukazují, že familiární hypercholesterolémie (FH) je rozšířenější nemocí, než si odborníci dosud mysleli. Je bezkonkurenčně vůbec nejčastější dědičně podmíněnou chorobou: má ji každý dvoustý člověk. Znamená to, že každou minutu se na světě narodí jedno dítě s FH.


 01.10.2015    Ing. Marcela Sluková, Ph.D., Bc. Julie Levková, doc. Ing. Josef Příhoda, CSc. 
Bílkoviny neboli proteiny, jsou biopolymery, jejichž základní kostra je tvořena aminokyselinami spojenými peptidovou vazbou. Většina bílkovin se v obilném zrně vyskytuje v endospermu nebo v aleuronové vrstvě. Malá část bílkovin se nachází v buněčném jádře jako součást nukleotidů. Každá obilná bílkovina se skládá z 20 aminokyselin. Volné aminokyseliny se v obilovinách téměř nevyskytují. Zastoupení jednotlivých aminokyselin a strukturní uspořádání má velký vliv na nutriční i technologické vlastnosti bílkovin (Příhoda et al., 2003).


 01.10.2015    MARCELA SLUKOVÁ, JOSEF PŘÍHODA, FRANTIŠEK SMRŽ: 
Tradiční využívání kvasu a kvásku ke kypření těsta bylo v historii mnohem starší než využívání čisté kultury kvasinek etanolového kvašení Saccharomyces cerevisiae. I ty byly však využívány již velmi dávno, když byly získávány po spontánním kvašení vína a piva. V spontánně rozkvašených kvasech z mouky a vody je kromě zmíněných kvasinek přítomna další mikroflóra, bakterie mléčného kvašení rodu Lactobacillus. V oblasti střední Evropy bývala tradičně používána k přípravě kvasu především žitná mouka, v některých zemích v menší míře i mouka pšeničná.


 01.10.2015    Ing. PAVEL SKŘIVAN, CSc., Ing. MARCELA SLUKOVÁ, Ph.D. 
Na přelomu loňského a letošního roku dorazila do Česka vlna, která (bohužel vedle mnoha dalších a nesrovnatelně závažnějších) zaplavuje vyspělý západní svět. Jedná se o mediální vlnu – kampaň vedenou proti pšenici a některým dalším obilovinám (ve specifi ckém pojetí „paleofi lů“ proti obilovinám vůbec).


 01.10.2015    Ing. Marcela Sluková, Ph.D., Bc. Magda Venzhöferová, Ing. Alena Roučová Ústav sacharidů a cereálií, VŠCHT Praha LYCKEBY CULINAR a.s., Horažďovice 
V předkládaném článku se budeme zabývat vývojem a analýzou bezlepkových snack výrobků (konkrétně slaných krekrů) pro celiaky. Daná práce vznikla ve spolupráci Ústavu sacharidů a cereálií VŠCHT Praha a společností LYCKEBY CULINAR a.s., Horažďovice.


 01.10.2015    PK ČR 


 30.09.2015    Bezpečnost potravin 
V rámci kontrol v období 26. 8. 2015 – 22. 9. 2015 uložila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) opatření - zákaz užívání prostor - z důvodu porušení podmínek řádné hygienické praxe v následujících šestnácti provozovnách: