Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Rostlinné biotechnologie přinášejí zemědělcům vyšší příjmy a benefity pro životní prostředí
01.10.2020

Zástupci Komory jednali s ministrem zdravotnictví. Čím méně bude společnost disciplinovaná, tím delší budou nouzová opatření. Odborný výcvik musí fungovat i při pandemii
01.10.2020

Aktuální agrotechnická opatření pro potlačení populací hraboše polního
01.10.2020

Světový den boje proti vzteklině
01.10.2020

Ctpp >

Archiv článků


ARCHIV ČLÁNKŮ
 18.09.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Společná zemědělská politika, Program rozvoje venkova na období 2014 až 2020 a spolupráce Visegrádské skupiny jsou témata dvoudenní návštěvy ministra zemědělství Mariana Jurečky ve Slovinsku. S ministrem zemědělství, lesnictví a potravinářství Dejanem Židanem hovořil také o záchranných opatřeních v sektoru mléka ze strany Evropské komise.


 17.09.2015    Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci s Výzkumným ústavem potravinářským Praha, v.v.i. a Společností pro výživu 
Podtitul: Zdravá výživa začíná na poli


 17.09.2015    Bezpečnost potravin 
Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 37. týdnu 2015: 7. 9. – 13. 9. 2015 (v češtině).


 17.09.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Evropská komise na jednání ministrů zemědělství v Lucemburku potvrdila, že kvůli krizi v mléčném sektoru a dalších sektorech rozdělí z avizovaného balíčku 500 milionu eur z rozpočtu EU mezi členské státy 420 milionů eur k zajištění likvidity zemědělců a kompenzaci ztrát za nízké výkupní ceny mléka. Z toho na české farmáře připadne 11,2 milionu eur, tedy zhruba 313 milionů korun. Zvýší se také zálohy na přímé platby.


 17.09.2015    SVS ČR 
Státní veterinární správa (SVS) provedla od začátku letošního roku do začátku září celkem bezmála 5 500 kontrol zařízení poskytujících stravovací služby. Alespoň jednu závadu zjistila u zhruba 15 procent z nich. Nejčastěji se prohřešky týkaly sledovatelnosti potravin. Nejvyšší podíl kontrol se závadou byl v Praze. Celkově byly uděleny pokuty v řádech miliónů korun.


 17.09.2015    Potravinářská komora ČR 
PK ČR vyhlašuje soutěž o nejlepší grafický návrh na logo právě vznikajících českých cechovních norem pro potraviny. Soutěže se může zúčastnit každý a grafické návrhy na logo je možné zasílat do 15. října 2015 na adresu kralova@foodnet.cz.


 17.09.2015    Agrární komora ČR 
Česká republika se zapojila do celosvětové záchrany genetických zdrojů rostlin, poprvé odeslala semena do globální genové banky na Špicberkách


 17.09.2015    Český svaz pivovarů a sladoven 
pro členy ČTPP - informace u Ing. Králové


 16.09.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Novely, které jsou na programu v prvním čtení ve sněmovně, upravují způsob využívání biopaliv a snižují jejich daňové zvýhodnění. Tyto změny ukládá České republice rozhodnutí Evropské komise, kterým byla prodloužena podpora biopaliv do roku 2020. Povinností členských států je, že budou do roku 2020 využívat v dopravě 10 % obnovitelných zdrojů a zredukují škodlivé skleníkové plyny v dopravě o 6 %. Jestli tyto cíle ČR nesplní, hrozí jí pokuta až v řádu miliard korun.


 16.09.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministr zemědělství Marian Jurečka vydal následující prohlášení k průběžným výsledkům tendru společnosti Lesy ČR na lesnické práce pro roky 2016 – 2020:


 16.09.2015    Ministerstvo životního prostředí ČR 
V roce 2014 Česká republika vyprodukovala 32 mil. tun všech odpadů. Z toho 1,56 mil. tun činil nebezpečný odpad a 30,46 mil. tun ostatní odpady. Na jednoho obyvatele ČR vychází produkce 3043 kg/rok všech odpadů.


 16.09.2015    Agrární komora ČR 
22. polní den cukrovky a kukuřice, konaný pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky dne 24. září 2015 od 9.00 hodin na pozemku ZS Sloveč.


 16.09.2015    Hospodářská komora ČR 
Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR ocenila nejlepší absolventy technických, řemeslných, gastronomických oborů a oborů služeb středních odborných škol z celé republiky. Jubilejní 20. ročník předávání ocenění pro nejlepší absolventy se konal po celý druhý den Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Ocenění si odneslo 250 absolventů ze 44 středních odborných škol.


 15.09.2015    ČOI 
Ve 2. čtvrtletí byly v rámci kontrolní akce České obchodní inspekce, zaměřené na kontrolu výkupu druhotných surovin, nedostatky zjištěny ve 30 případech ze 107 provedených kontrol. Šest porušení zákona o odpadech bylo postoupeno k dalšímu šetření věcné příslušnému dozorovému orgánu - České inspekci životního prostředí. Pravomocně bylo v tomto období uloženo celkem 17 pokut v souhrnné výši 158 000 Kč a zákaz používání 7 kusů neověřených měřidel. Inspektoři nejčastěji zjišťovali porušení zásad poctivosti prodeje, například bylo za vykoupený sběr v několika případech vyplaceno až o několik desítek korun méně, než byla skutečná hodnota sběru, dále někteří provozovatelé sběrny neinformovali spotřebitele o ceně vykupovaných surovin nebo používali váhy bez platného úředního ověření. „K nejzávažnějším nedostatkům, které naši inspektoři prokázali, patřila porušení zákona o odpadech, kdy ve dvou sběrnách byla vykoupena nabídnutá součást obecně prospěšného zařízení, jehož výkup zákon výslovně zakazuje. Tato a další 4 porušení tohoto zákona byla postoupena k přijetí příslušných opatření České inspekci životního prostředí,“ řekl k výsledkům kontrol Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI.


 15.09.2015    FoodDrinkEurope 
At the occasion of the 10 year anniversary of the EU Platform for Action on Diet, Physical Activity and Health, FoodDrinkEurope, one of its founding member organisations, launches its new Balanced Diets and Healthy Lifestyles publication, highlighting an impressive series of initiatives put in place by the food and drink industry to promote and encourage all of us to adopt balanced diets and live healthy lifestyles.


 15.09.2015    FoodDrinkEurope 
FoodDrinkEurope has carried out a survey amongst many of its members, capturing current and future actions they develop to counter climate change.


 15.09.2015    FoodDrinkEurope 
From 29 June to 3 July 2015, the European Food and Drink Week at EXPO Milano served as the backdrop for FoodDrinkEurope’s Congress. The focus of EXPO Milano is “Feeding the planet, Energy for life” and run from May through to October in Milan. The FoodDrinkEurope Congress was held at the EU Pavilion of the Universal Exhibition. Each day of the week addressed key challenges and opportunities the sector is facing. The Congress was a very successful event with an impressive line-up of speakers, including Commissioner Phil Hogan and Commissioner Elżbieta Bieńkowska. Our hashtag #tasteoftommorrow became a trending topic on Twitter in Belgium while we also gained more than 2,600 followers over the 5 days. The press coverage generated about 30 articles, including 4 interviews. Three new brochures were launched: one presenting the industry’s initiatives for Balanced Diets and Healthy Lifestyles, one launching the industry’s main strategic research priorities, supported by a set of Principles for Research Conduct, and a third one to highlight the many initiatives the industry has already taken, and will continue to take, to minimise the impact of climate change. Now that the FoodDrinkEurope 2015 Congress has come to an end, the FoodDrinkEurope team would like to thank all the participants, speakers, moderators and support team for making this Congress a success. A special thank you goes to the EU Pavilion staff for their warm and professional welcome and to DG GROW for giving us the opportunity to host the Congress in EXPO Milano. Click here to download the report presenting the highlights of the Congress. Documents: Download the report (pdf - 3400KB)


 15.09.2015    ČSZM a ČTPP 
13.10.2015


 14.09.2015    Státní zdravotní ústav 
V období letních prázdnin CZVP obdrželo dvě nová online hlášení veřejnosti týkající se výskytu nežádoucí reakce po konzumaci potraviny. poškození zdraví pro širší populaci.


 14.09.2015    Ministerstvo životního prostředí ČR 
Ministr Richard Brabec se včera v Praze setkal se senegalským ministrem životního prostředí a udržitelného rozvoje Abdoulayem Baldém, který přijel na několikadenní návštěvu České republiky. Setkání obou ministrů navazuje na podpis memoranda o spolupráci v oblasti životního prostředí obou zemí, které letos v květnu v Senegalu podepsali náměstek Vladimír Dolejský a senegalský ministr Baldé.


 14.09.2015    Konference o obchodních řetězcích a o tom, proč a jak se jim vyhnout 
15.9.2015, 14:00


 14.09.2015    Společnost pro výživu, o. s.  
20. 11. 2015, Praha, Hotel Olšanka


 14.09.2015    SZPI 
Rod Campylobacter patří mezi nejvýznamnější původce onemocnění z potravin. Příčinou onemocnění jsou většinou drůbeží produkty, nepasterované mléko a křížová kontaminace při zpracování potravin.


 14.09.2015    Doc. Ing. Jiří Brát, CSc. - ČTPP 
Nadměrná konzumace sodíku, jednoduchých cukrů a nevhodné složení tuků s vyšším příjmem nasycených a transmastných kyselin jsou spojovány se zvýšenými riziky srdečně cévních onemocnění. O vlivu konzumace bílkovin na srdečně cévní systém se mluví málo. Studie University of East Anglia publikovaná v časopise Journal of Nutrition ukázala, že konzumace rostlinných i živočišných bílkovin může mít pozitivní vliv srdečně cévní systém.


 11.09.2015    Agrární komora ČR 
Vzhledem k mimořádně nepříznivé meteorologické situaci mohou ekologičtí chovatelé zvířat žádat o výjimku na použití konvenčních krmiv bez nutnosti dokládat další důkazy prokazující rozsah, místo a typ katastrofy.


 11.09.2015    Hospodářská komora ČR 
V pondělí se v Lucemburku koná mimořádné zasedání Rady pro zemědělství a rybolov. Ve Štrasburku začne plenární zasedání Evropského parlamentu.


 11.09.2015    Státní zdravotní ústav 
Tak jako jiné země EU i ČR je zapojena do systému rychlého varování pro potraviny a krmiva známého pod zkratkou RASFF. Nedávno zveřejnila EK výroční zprávu za rok 2014. MZe ČR nyní zveřejnilo i zprávu specifickou pro ČR a rok 2014. Nedočtete se v ní ale o aktivitách SZÚ, potažmo OOVZ v rámci tohoto systému. Proto Vám nabízíme několik údajů z neveřejné zprávy Centra pro zdraví, výživu a potraviny SZÚ, které zajišťuje technickou podporu činnosti OOVZ v rámci systému RASFF a provádí ze zákona zhodnocení zdravotních rizik pro spotřebitele potravin v ČR (Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách..., ve znění zákona č. 139/2014 Sb.).


 11.09.2015    Fórum zdravé výživy 
V současné době se opět i mezi odborníky vyrojili optimisté, kteří na základě rozsáhlých observačních (pozorovacích) studií tvrdí, že středně zvýšený cholesterol neškodí. Příliš se nezabývají daleko průkaznějšími studiemi s podáváním léků snižujících cholesterol (statinů ale i dalších), ve kterých téměř bez výjimky snížení především „zlého“ LDL cholesterolu vedlo k významnému snížení závažných srdečně-cévních příhod, především srdečních infarktů.


 10.09.2015    Biotrin 
Podle tiskové zprávy Ministerstva zemědělství (dále MZe) došlo v letošním roce opět k poklesu ploch s Bt kukuřicí v ČR. 11 pěstitelů ohlásilo MZe celkem cca 1.000 ha Bt kukuřice, která je stále jedinou geneticky modifikovanou (dále GM) plodinou, povolenou k pěstování v ČR, resp. EU. Oproti loňskému roku se Bt kukuřice přestala pěstovat v kraji Vysočina, v Moravskoslezském a v Olomouckém kraji. Nejvíce se pěstuje ve Středočeském kraji, a to na 418 ha.


 10.09.2015    Bezpečnost potravin 
Prodejci živých ryb na tzv. samostatném prodejním místě, kam patří v České republice především pouliční prodejci vánočních kaprů, mohou nyní jednodušeji komunikovat se Státní veterinární správou (SVS). Od 25. srpna jim byl na internetových stránkách www.svscr.cz zpřístupněn online formulář, jehož prostřednictvím mohou dozorovému orgánu nahlašovat zahájení prodeje. Postupným zaváděním online formulářů SVS zjednodušuje a zrychluje vzájemnou komunikaci s dozorovanými subjekty.


 10.09.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
a nedostatečně propracované a obecné považuje ministr zemědělství Marian Jurečka soubor podpůrných opatření pro zemědělce, které navrhla v souvislosti s vývojem na zemědělském trhu, zejména v mlékárenství, Evropská komise. Uvedl to po mimořádném jednání Rady pro zemědělství a rybářství v Bruselu. Návrh EK hovoří o zhruba 500 milionech eur (téměř 14 miliard Kč) na řešení problémů s financováním provozu farem a podporu stability trhu. Eurokomisař pro zemědělství Phil Hogan se schůzky kvůli zdravotní indispozici nezúčastnil.


 10.09.2015    Bezpečnost potravin 
V letošním roce provedli hygienici četné kontroly dětských rekreací, při kterých zjistili nedostatky zejména ve stravování, zdravotnické dokumentaci či ubytování dětí. Za sledované období bylo krajským hygienickým stanicím nahlášeno 20 epidemických výskytů infekčních onemocnění převážně virového původu. Ve srovnání s předešlými roky došlo opět k nárůstu počtu zotavovacích akcí i počtu na nich rekreovaných dětí


 09.09.2015    Agrární komora ČR 
Za nedostatečně propracované a obecné považuje ministr zemědělství Marian Jurečka soubor podpůrných opatření pro zemědělce, které navrhla v souvislosti s vývojem na zemědělském trhu, zejména v mlékárenství, Evropská komise. Uvedl to po mimořádném jednání Rady pro zemědělství a rybářství v Bruselu. Návrh EK hovoří o zhruba 500 milionech eur (téměř 14 miliard Kč) na řešení problémů s financováním provozu farem a podporu stability trhu. Eurokomisař pro zemědělství Phil Hogan se schůzky kvůli zdravotní indispozici nezúčastnil.


 09.09.2015    Bezpečnost potravin 
Státní zdravotní ústav zveřejnil údaje o dietární expozici populace ČR za rok 2014.


 09.09.2015    Bezpečnost potravin 
Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2014.


 09.09.2015    Bezpečnost potravin 
Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o činnosti systému Rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v ČR za rok 2014.


 09.09.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
ÚKZÚZ ve spolupráci se Svazem vinařů České republiky a Ekovínem pořádají Školení za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce révy vinné v rozsahu alespoň 8 hodin, podle § 13 odst. 5 písm. i) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně – klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „nařízení vlády č. 75/2015 Sb.


 09.09.2015    Svět potravin 
Jestli vás vyčerpala vedra a hledáte, kde znovu dobít energii a zároveň nenastydnout při pobíhání mezi licousy deště, vezměte na milost anýz. Češi z něj jako jediní začali vyrábět limonádu.


 09.09.2015    Fórum zdravé výživy 
Snídaně a svačiny dětí školou povinných jsou důležité. Jejich vynechávání nebo nevhodné složení vede nejenom k obezitě, ale má podíl také na špatných výkonech dětí.


 09.09.2015    ČZU 
Zmíněný COMPETE Workshop se uskuteční 17.9. 2015 v rámci Agrárních perspektiv XXIV pořádaných na půdě ČZU Praha (budova PEF, místnost EIV) a je koncipován jako otevřený pro odbornou veřejnost.