Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Rostlinné biotechnologie přinášejí zemědělcům vyšší příjmy a benefity pro životní prostředí
01.10.2020

Zástupci Komory jednali s ministrem zdravotnictví. Čím méně bude společnost disciplinovaná, tím delší budou nouzová opatření. Odborný výcvik musí fungovat i při pandemii
01.10.2020

Aktuální agrotechnická opatření pro potlačení populací hraboše polního
01.10.2020

Světový den boje proti vzteklině
01.10.2020

Ctpp >

Archiv článků


ARCHIV ČLÁNKŮ
 08.09.2015    SVS ČR 
Jedním ze stěžejních témat, o němž se v posledních měsících vedou bouřlivé více či méně fundované diskuse, je otázka aktuální masivní migrace z mimoevropských zemí do Evropy. Bez ohledu na aspekty humanitární, politické, ekonomické, sociální, kulturní, demografické či čistě bezpečnostní, které orgánu státního veterinárního dozoru nepřísluší komentovat, představuje současná masivní migrační vlna do Evropy možné ohrožení zdravotního stavu lidí a hospodářských i volně žijících zvířat v evropských zemích. Možné riziko by se nemělo přeceňovat, ale rozhodně ani podceňovat.


 08.09.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Vzhledem k mimořádně nepříznivé meteorologické situaci mohou ekologičtí chovatelé zvířat žádat o výjimku na použití konvenčních krmiv bez nutnosti dokládat další důkazy prokazující rozsah, místo a typ katastrofy.


 08.09.2015    Agrární komora ČR 
AK ČR podpořila požadavky zemědělců na demonstraci konané dne 7. září a zastřešené organizací evropských farmářů a družstev COPA - COGECA, kteří v Bruselu požadují aktivní řešení problémů trhu s mlékem a dalšími komoditami, jako je vepřové maso, ovoce a zelenina, zasažených především ruským embargem a zrušením kvótového režimu, čímž došlo k rozkolísání cen i stability trhu.


 08.09.2015    Ministerstvo zdravotnictví ČR 
„V souvislosti s uprchlickou krizí v tuto chvíli občanům na území České republiky nehrozí žádné zdravotní nebezpečí spojené s exotickými infekčními nemocemi,“ uvedl Hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.


 08.09.2015    Svaz průmyslu a dopravy ČR 
Účast v podnikatelské delegaci, která bude doprovázet ministra zahraničních věcí ČR pana Lubomíra Zaorálka při jeho pracovní návštěvě Vietnamské socialistické republiky a Malajsie ve dnech 21. až 27. října 2015.


 07.09.2015    Státní zdravotní ústav 
Světový den Alzheimerovy choroby připadá na 21. září a celosvětově se rok od roku těší stále větší pozornosti. Problematika této choroby však nespočívá pouze v její úspěšné léčbě, ale také v tom, jak jejímu propuknutí úspěšně předejít, což je často opomíjeno. Nezřídka kdy se také zapomíná na fakt, že nemoc se netýká pouze seniorů, ale také o poznání mladších ročníků, pro které je znalost účinné prevence stěžejní. Centrum podpory veřejného zdraví se proto pod hlavičkou Státního zdravotního ústavu rozhodlo v tento den uspořádat akci, jejímž posláním bude seznámit širokou veřejnost s možnostmi prevence tohoto zákeřného onemocnění.


 07.09.2015    ČOI 
V minulém týdnu byla provedena kontrola v provozovně prodávající zdravotní obuv. Kontrola byla provedena na základě podnětu spotřebitelky, která v červnu 2015 v záruční době reklamovala zakoupenou zdravotní obuv u prodávajícího. Byl vystaven reklamační list a po dobu 6 týdnů se nikdo neozval, proto se spotřebitelka snažila s prodávajícím spojit telefonicky, což se jí nepodařilo. Dne 31. 7. 2015 se dostavila do prodejny, kde ji přítomná osoba sdělila, že reklamace je zamítnuta a předala jí posouzení od výrobce.


 07.09.2015    PK ČR 


 07.09.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
20.10.2015 9:30 – 14:00


 07.09.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministerstvo zemědělství zvažuje organizaci 2-3 denního školení pro zájemce o export do ČLR, týkajícího se vstupu na čínský trh se zaměřením na dovozní opatření pro nápoje a potraviny (certifikace).


 07.09.2015    CzechTrade 
Už jste viděli agility soutěž krav? Víte, co je to za úsilí dostat býka, aby couval? Víte, kolik váží největší prase v Maďarsku? Už jste viděli činčilu při svém očistném rituále? A hladili jste už novorozená kuřátka? Ve dnech 23-27. září 2015 se výstavní areál HUNGEXPO v Budapešti zaplní stády dobytka, koz a koní. Bude se opět konat tradiční agropotravinářská výstava OMÉK.


 05.09.2015    MZe 


 05.09.2015    SZPI 


 05.09.2015    SZPI 


 05.09.2015    SZPI 


 04.09.2015    PS Obiloviny ve výživě ČTPP - Ing. Pavel Skřivan, CSc., Ing. Marcela Sluková, Ph.D. 
Součástí více či méně zasvěcených debat, které se vedou v posledních letech o přídatných látkách v potravinách, je také diskuse o používání pekařských zlepšujících přípravků, případně látek zlepšujících mouku, v mlýnském a pekárenském průmyslu. Klíčová otázka v tomto případě zní, zda a nakolik je používání těchto látek a jejich směsí skutečně potřebné.


 04.09.2015    PS Obiloviny ve výživě ČTPP - Ing. Pavel Skřivan, CSc., Ing. Marcela Sluková, Ph.D. 
V době, která uběhla od publikace článku „Nezatracujme pšenici“ (Potravinářská Revue 2/2015), se podařilo několik pozitivních posunů. Profesní svazy (Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR a Svaz průmyslových mlýnů ČR) nejen že zahájily mediální kampaň na podporu pšenice a žita, ale vydaly podnět ke shrnutí a zpracování dosavadních odborných poznatků o roli obilovin v lidské výživě zejména s přihlédnutím k problematice lepku. S tímto podnětem se obrátily na VŠCHT v Praze a VÚPP. Je velmi příjemné, že můžeme konstatovat, že se nám podařilo během několika málo týdnů sestavit pracovní tým, který zahrnul mimo pracovníků oslovených institucí také další odborníky – lékaře, nutriční terapeutku a kolegy z ČZU v Praze. Rukopis studie byl hotov na přelomu května a června a v současné době je posuzován odbornými recenzenty a připravován k vydání s podporou profesních svazů a Potravinářské komory ČR. Jestliže zmíněný článek v Revue končil jistým postesknutím si nad nedostatkem odborného zájmu o současnou zjitřenou atmosféru, která se kolem pšenice a dalších obilovin a jejich rolí ve výživě


 04.09.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji byla předána při slavnostním zahájení 42. ročníku výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích dne 27. srpna 2015.


 04.09.2015    Ministerstvo životního prostředí ČR 
V souvislosti s vyhlášením chráněné krajinné oblasti Brdy a kvůli lepší dostupnosti pro veřejnost vznikne na Příbramsku detašované pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, v rámci něhož bude pracovat i správa chráněné krajinné oblasti Brdy.


 04.09.2015    Svaz průmyslu a dopravy ČR 
Zveme vás na business fórum s delegací organizovanou Obchodní komorou z irácké Basry.


 03.09.2015    Bezpečnost potravin 
Září je tradičně měsícem biopotravin a ekologického zemědělství, letos už pojedenácté. Ministerstvo zemědělství chce jako organizátor této akce dát kampaní veřejnosti možnost poznat domácí biovýrobky a principy jejich výroby. Obhospodařování půdy a produkce potravin v ekologickém režimu v České republice rok od roku se rozšiřuje. Od konce minulého roku přibylo v této oblasti téměř 330 podnikatelů a 23 nových výrobců biopotravin. Ekologicky se hospodaří na výměře více než 500 000 hektarech zemědělské půdy.


 03.09.2015    Agrární komora ČR 
SITUACE NA SVĚTOVÉM TRHU S OBILOVINAMI


 03.09.2015    Agrární komora ČR 
Ve dnech 2. - 3. 9. 2015 proběhne na Ministerstvu zemědělství a v Národním zemědělském muzeu prestižní konference Biosummit. Jejím cílem je propojení klíčových osobností z řad politiků, obchodníků, vědeckých pracovníků, zemědělských zájmových organizací a médií. Konference slibuje bohatý program, který naleznete v přílohách.


 03.09.2015    Svět potravin 
Nákup balíčkového masa v supermarketu má už bohužel mnoho z nás spojeno s rizikem nákupu zajíce v pytli. Často nekvalitní maso je maskováno neprůhlednou vaničkou a šikovným nasvícením. V řetězci Globus však maso nenakupují od jiných řeznických firem, ale zpracovávají si ho od počátku sami. Díky tomu mohou ručit za jeho kvalitu.


 03.09.2015    Hospodářská komora ČR 
Hospodářská komora ČR ve spolupráci s Komorou pro hospodářské styky se zeměmi SNS byla pověřena organizací doprovodné podnikatelské mise ministra průmyslu a obchodu ČR, pana Jana Mládka, do Arménie a Gruzie ve dnech 13. – 16. 10. 2015.


 02.09.2015    Svaz průmyslu a dopravy ČR 
Svaz průmyslu a dopravy České republiky pořádá v rámci programu 57. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně moderovanou panelovou diskusi na téma Český export.


 02.09.2015    Svaz průmyslu a dopravy ČR 
ve dnech 14. – 16. října 2015 navštíví ministr zahraničních věcí ČR pan Lubomír Zaorálek Chorvatsko a Bosnu a Hercegovinu.


 02.09.2015    Potravinářská komora ČR 
Dovolujeme si Vás pozvat na tiskovou konferenci Krize evropského mléčného sektoru


 02.09.2015    SVS ČR 
V České republice se stále vyskytují stáje, v nichž nebyly odstraněny staré nátěry obsahující karcinogenní polychlorované bifenyly (PCB). Přestože chovatelská veřejnost byla v minulosti opakovaně informována prostřednictvím tiskových zpráv, odborných publikací či formou letáků, Státní veterinární správa (SVS) se dosud stále setkává s případy, kdy farmáři potenciální problém neřeší a staré nátěry neodstraňují. V současné době z tohoto důvodu trvají mimořádná veterinární opatření na šesti farmách – z toho čtyři v Ústeckém, jedna v Libereckém a jedna ve Středočeském kraji.


 02.09.2015    Agrární komora ČR 
Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2014 přináší souhrnnou informaci například o hospodaření s vodami, ochraně povrchových i podzemních vod a ochraně před povodněmi. Takzvanou Modrou zprávu připravují Ministerstva zemědělství a životního prostředí každoročně.


 01.09.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
2-3 denního školení pro zájemce o export do ČLR


 01.09.2015    Biotrin 
Skotská vláda se chystá předložit v orgánech EU požadavek na vynětí skotského území z povolení, týkajících se pěstování geneticky modifikovaných (dále „GM“) plodin. Chce tak využít novou možnost, kterou poskytuje příslušný novelizovaný právní předpis EU (směrnice 2001/18) – viz článek Biotrinu ze dne 20.3.2015.


 01.09.2015    Biotrin 
V srpnovém čísle bulletinu Svět biotechnologií si můžete přečíst o následujícím:


 01.09.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministr zemědělství Marian Jurečka a výkonný ředitel komory pro hospodářské styky se SNS František Masopust zvou české firmy, které mají zájem o vývoz potravin a nápojů na kazachstánský trh k účasti v podnikatelské misi do Kazachstánu (Almaty, Astana) ve dnech 3. až 6. listopadu 2015.


 01.09.2015    SVS ČR 
V České republice byl v průběhu srpna poprvé po 20 letech prokázán případ hniloby včelího plodu. Na dvou stanovištích na Trutnovsku (v Peci pod Sněžkou a v Horním Maršově) byla po zjištění klinických příznaků onemocnění potvrzena přítomnost původce nákazy i laboratorně. Krajskou veterinární správou byla proto vyhlášena mimořádná veterinární opatření (MVO) a vytyčeno ochranné pásmo, zahrnující katastrální území v okruhu s poloměrem 5 km od vyhlášených ohnisek. V ochranném pásmu byly chovatelům zakázány veškeré přesuny včelstev i matek, nařízeno provedení klinických prohlídek včelstev spojených s rozebráním díla a zajištění odběru měli (směsného odpadu na dně úlu), určené pro bakteriologické vyšetření.


 01.09.2015    Ministerstvo životního prostředí ČR 
Ustanovení novely zákona o odpadech (kterou podepsal prezident a jejíž předpokládaná účinnost bude od 1. října 2015) uvádí, že „Provozovatel zařízení ke sběru a výkupu odpadů může za vykoupený nebo odebraný odpad stanovený prováděcím právním předpisem poskytovat úplatu pouze převodem peněžních prostředků prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo provozovatele poštovních služeb formou poštovního poukazu". Zákon přímo stanovuje, že pokud bude postupováno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, musí být využita forma poštovního poukazu. Jiná forma v zákoně uvedena není. V ČR provozuje službu "Dodání poukázané peněžní částky (poštovní poukaz) - vnitrostátní" Česká pošta.


 01.09.2015    Potravinářská komora ČR, Česká technologická platforma pro potraviny 
Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny vyhlásily v roce 2015 druhý ročník soutěže „Cena prezidenta Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek“. Cílem této aktivity České technologické platformy pro potraviny je podpořit transfer výsledků potravinářského výzkumu a vývoje do praxe a zavádění inovací s důrazem na kvalitní české potraviny.


 31.08.2015    Agrární komora ČR 


 28.08.2015    Svět potravin 


 27.08.2015    Bezpečnost potravin