Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Rostlinné biotechnologie přinášejí zemědělcům vyšší příjmy a benefity pro životní prostředí
01.10.2020

Zástupci Komory jednali s ministrem zdravotnictví. Čím méně bude společnost disciplinovaná, tím delší budou nouzová opatření. Odborný výcvik musí fungovat i při pandemii
01.10.2020

Aktuální agrotechnická opatření pro potlačení populací hraboše polního
01.10.2020

Světový den boje proti vzteklině
01.10.2020

Ctpp >

Archiv článků


ARCHIV ČLÁNKŮ
 15.06.2015    Potravinářská komora ČR 
Internetový soutěžní vzdělávací kurz Hravě žij zdravě vstoupí po letních prázdninách do svého devátého ročníku. Za uplynulých osm let se do projektu registrovalo přes 50 000 žáků základních škol, především z pátých tříd. Tito si ve čtyřech soutěžních lekcích projektu osvojili základní pravidla kognitivně-behaviorální terapie, jejíž podporovatelkou je Iva Málková ze sdružení STOB.


 15.06.2015    PK ČR 


 15.06.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministerstvo zemědělství nesouhlasí se závěry kontrolních nálezů Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), které se týkají rozdělování finančních prostředků v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). Závěry kontroly NKÚ se týkají období let 2010 až 2013, kdy na zemědělském rezortu působilo předchozí vedení.


 15.06.2015    PK ČR 


 12.06.2015    Bezpečnost potravin 
Národní zemědělské muzeum Praha Vás zve na Pražskou muzejní noc (12. ročník) , která se letos koná v sobotu 13. června 2015, od 19 do 01 hod.


 12.06.2015    Agrární komora ČR 
Agrární komora ČR (dále jen „AK ČR“) jednoznačně podporuje novelu zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití (dále jen „ZVTS“). Předložený návrh, který je v současné době v podobě sněmovního tisku 444 v prvním čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, reaguje na zjištění, která v průběhu platnosti zákona učinil při jeho aplikaci Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“). Předkládaná novela odstraňuje výkladové obtíže spojené se základním konceptem významné tržní síly a měla by tak ÚOHS usnadnit jeho rozhodování. AK ČR podporuje tuto novelu, protože v jejím důsledku se zákon stane efektivnější, snáze aplikovatelný a přispěje ke zkvalitnění podnikatelského prostředí v České republice.


 11.06.2015    Ministerstvo životního prostředí ČR 
Aktuální vývoj životního prostředí a budoucí environmentální politické trendy pro EU a ČR dnes zhodnotili ředitel Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) Hans Bruyninckx a ministr životního prostředí Richard Brabec. Na půdě Senátu Parlamentu ČR se konal mezinárodní odborný seminář na téma "Stav a výhled životního prostředí v ČR a EU" pořádaný Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR, Ministerstvem životního prostředí a EEA. Ta zde představila výsledky nejnovější Zprávy o životním prostředí, kterou každých 5 let prezentuje evropským politikům a veřejnosti.


 11.06.2015    Bezpečnost potravin 
Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF ve 23. týdnu 2015: 1. 6. – 7. 6. 2015 (v češtině).


 11.06.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
V souvislosti s přípravou Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (PRV) plánuje Ministerstvo zemědělství, Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství ve spolupráci s Odborem Řídicí orgán PRV v červenci 2015 zahájit příjem žádostí o akreditaci vzdělávacích subjektů v rámci opatření Předávání znalostí a informační akce.


 11.06.2015    Agrární komora ČR 
Seminář na téma "Pěstování geneticky modifikovaných rostlin" se konal na Ministerstvu zemědělství dne 28. 5. 2015.


 10.06.2015    SČS 
Problematika předváděcích prodejních akcí patří také v letošním roce mezi priority kontrolní činnosti České obchodní inspekce.


 10.06.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Dne 2. 6. 2015 Evropská komise schválila Operační program Rybářství 2014 – 2020. Operační program Rybářství je nástrojem čerpání podpory z Evropského námořního a rybářského fondu a přispívá k provádění Společné rybářské politiky.


 10.06.2015    Agrární komora ČR 
VVS Verměřovice s.r.o. vás zve na seminář „Mléko ve formě zvýší zisk enormně“, který se koná ve čtvrtek 18.6.2015 v Mistrovicích „U Novotnů“. Přihlášku s programen najdete zde.


 10.06.2015    Svaz průmyslových mlýnů 
Oves byl považován za zakázanou obilovinu pro pacienty s celiakií Prolaminová frakce pšenice gliadin - neobvyklé složení AK, je velmi bohatý na glutamin (přibližně 37 % veškerých aminokyselin) a prolin (17 – 23 % veškerých aminokyselin) a naopak je chudý na tryptofan, bazické, dikarboxylové aminokyseliny a aminokyseliny s rozvětvených řetězcem. Tato skutečnost platí také pro ječný hordein a žitný secalin. Toto atypické aminokyselinové složení má také vliv na vznik neobvyklé sekundární struktury gliadinu (hordeinu, sekalinu) – tzv. b - otočky. Obiloviny jako kukuřice, proso a rýže mají významně nižší obsah glutaminu a prolinu a mají vyšší obsah leucinu a alaninu. Prolaminová frakce ovsa avenin má středně vysoký obsah glutaminu a nízký obsah prolinu a také obsah prolaminové frakce ovsa je také proti pšenici značně nižší (10 %). Z aminokyselinového složení lze usoudit, že obsah glutaminu a prolinu je proto v ovsu nižší a z tohoto důvodu se také tzv. toxické sekvence aminokyselin z pohledu celiakie u ovsa vyskytují v podstatně nižším počtu, než je tomu u pšenice, žita a ječmene. Jako hlavní tzv. toxické sekvence jsou označovány sekvence glutamin-glutamin-prolin-fenylalanin-prolin, prolin-serin-prolin-glutamin a glutamin-glutamin-glutamin-prolin.


 10.06.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
27.8.2015 – 1.9.2015 42. Ročník mezinárodního agrosalonu Ekostyl Mezinárodní výstava družstevnictví


 10.06.2015    Bezpečnost potravin 
Kontrola Státní veterinární správy (SVS) v zařízení stravovacích služeb Česká hospoda v Domašíně u Vlašimi zjistila stopy výskytu hlodavců ve skladu potravin a v kuchyni. Zjištěny byly také další nedostatky – špína, plíseň, prošlé produkty a vejce neznámého původu. Provozovateli podniku bude za výše uvedená zjištění udělena sankce. Případy týkající se provozní hygieny byly předány Státní zemědělské a potravinářské inspekci (SZPI) k došetření. Od začátku letošního roku dosud zkontrolovala SVS okolo 3500 stravovacích provozoven, závady zjistila u 15 procent kontrol.


 10.06.2015    Bezpečnost potravin 
Kontrola Státní veterinární správy (SVS) v zařízení stravovacích služeb Česká hospoda v Domašíně u Vlašimi zjistila stopy výskytu hlodavců ve skladu potravin a v kuchyni. Zjištěny byly také další nedostatky – špína, plíseň, prošlé produkty a vejce neznámého původu. Provozovateli podniku bude za výše uvedená zjištění udělena sankce. Případy týkající se provozní hygieny byly předány Státní zemědělské a potravinářské inspekci (SZPI) k došetření. Od začátku letošního roku dosud zkontrolovala SVS okolo 3500 stravovacích provozoven, závady zjistila u 15 procent kontrol.


 10.06.2015    PK ČR 


 09.06.2015    Biotrin 
Zajímavý průzkum mezi spotřebiteli provedl mezinárodní tým na belgické univerzitě v Ghentu – Universiteit Gent. Výzkumníci se zaměřili na otázku, do jaké míry jsou spotřebitelé ochotni nakupovat produkty označené jako „GMO“, „cisgenní“ a „s přínosem pro životní prostředí“, případně si připlatit za tyto nabízené alternativy. Zajímavé na tomto průzkumu je, že všechna tato označení se mohou prolínat, jde tedy pouze o různé marketingové značky, které de facto skrývají stejný obsah.


 09.06.2015    Bezpečnost potravin 
Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami. - See more at: http://www.bezpecnostpotravin.cz/nove-potravinarske-predpisy-eu-kveten-2015.aspx#sthash.omcvHUFx.dpuf


 09.06.2015    Bezpečnost potravin 
Zpráva ÚKZÚZ za rok 2014.


 09.06.2015    Agrární komora ČR 
Akce proběhla dne 26. května 2015 ve Velkém sále paláce Žofín.


 08.06.2015    Bezpečnost potravin 
Celostátní odborná konference se uskuteční 14. října 2015 v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze.


 08.06.2015    SZPI 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zakázala uvádět do oběhu v ČR šarži máku modrého o celkové hmotnosti 24 tun. Laboratorní analýza SZPI u předmětné šarže prokázala přítomnost morfinu v koncentraci 137 miligramů (mg)/kg. Morfin je v máku přirozeně přítomný, ale jeho bezpečná koncentrace pro potravinářský mák je stanovena na 43 mg/kg, vyšší koncentrace tak nelze považovat za bezpečné. Vzorek potraviny původem z Austrálie odebrala SZPI ve skladu provozovny společnosti FRUMENTA, s.r.o. ve Slatiňanech. Vzhledem k včasnému zásahu se závadná šarže nedostala ke spotřebitelům.


 08.06.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
25.6.2015 – 28.6.2015


 08.06.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Dovolujeme se Vás pozvat na akci pořádanou partnerem Celostátní sítě pro venkova, Zemědělským svazem České republiky. Jedná se seminář na téma "Novela energetického zákona a jeho dopady do zemědělské praxe, zvláště v souvislosti s výstavbou a provozováním bioplynových stanic a malých solárních elektráren.


 08.06.2015    Svaz průmyslových mlýnů  
Kde: PARKHOTEL PRŮHONICE, Uhříněveská 12, Průhonice, Praha – Západ, 252 43 Kdy: 9.6.2015 od 10:00


 07.06.2015    SZPI 


 06.06.2015    SZPI 


 06.06.2015    SZPI 


 05.06.2015    SZPI 


 04.06.2015    SVS ČR 
V nedalekém Maďarsku bylo od poloviny května postupně potvrzeno pět nových ohnisek infekční anemie neboli chudokrevnosti koní. Koncem ledna bylo potvrzeno ohnisko téhož, mnohdy smrtelného, onemocnění koní i v sousedním Německu. Vzhledem k aktuální situaci zpřísňuje od dnešního dne Státní veterinární správa (SVS) podmínky pro svody koní.


 04.06.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Evropská komise schválila OP Rybářství 2014 - 2020, který připravilo Ministerstvo zemědělství. Čeští produkční rybáři z něj budou v příštích šesti letech čerpat dotace například na zařízení pro chov ryb nebo modernizaci a výstavbu zpracoven ryb.


 03.06.2015    Bezpečnost potravin 
Ve dnech 14. - 17. 5. 2015 se ve Znojmě a ve Valticích uskutečnilo setkání evropských pracovníků z oblasti kontroly vína, sdružených ve frankofonní asociaci AMPEVA (Association pour le Maintien de la Protection des Vins et Eaux-de-Vie à Appellation d'Origine).


 03.06.2015    Ministerstvo životního prostředí ČR 
Ministerstvo životního prostředí pořádá v rámci českého předsednictví Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat [1] seminář na téma adaptace na klimatickou změnu v horských regionech. Seminář se uskuteční 5. června u příležitosti Světového dne životního prostředí v českém pavilonu na Světové výstavě EXPO 2015 v Miláně.


 02.06.2015    ČOI 
Zveme Vás na tiskovou konferenci k 10. výročí činnosti sítě ESC ve prospěch spotřebitelů


 01.06.2015    Bezpečnost potravin 
Praha 28. května 2015 – Česká republika získala dnes od Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) status země se zanedbatelným rizikem výskytu bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) neboli nemoci šílených krav. Tento status nejnižšího možného rizika, který má v současnosti jen 41 ze 180 členů OIE, může mimo jiné pomoci českým vývozcům dostat se na některé trhy ve třetích zemích. - See more at: http://www.bezpecnostpotravin.cz/ceska-republika-ziskala-status-zeme-se-zanedbatelnym-rizikem-vyskytu-bse.aspx#sthash.Z6ib5ulf.dpuf


 01.06.2015    SZPI 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce uzavřela provozovny z důvodu nevyhovující hygieny - See more at: http://www.bezpecnostpotravin.cz/szpi-uzavrela-provozovny-z-duvodu-nevyhovujici-hygieny.aspx#sthash.bbpaU5xC.dpuf


 01.06.2015    PK ČR 
Pořadatel: Zájmové sdružení právnických osob konzervárensko-lihovarského průmyslu Praha


 01.06.2015    Ministerstvo životního prostředí ČR 
Den otevřených dveří VÚV se koná k Světovému dni životního prostředí a pod záštitou ministra životního prostředí. Více informací naleznete v pozvánce a na www.vuv.cz.