Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Ruští biologové sekvenovali genom fuzária
23.10.2020

Nová metoda detekce geneticky editovaných plodin!?
23.10.2020

Paušální daň: Návrh Hospodářské komory zjednodušit živnostníkům život se stává realitou
23.10.2020

Komentář prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého k zákazu prodeje a uzavření provozoven
23.10.2020

Ctpp >

Archiv článků


ARCHIV ČLÁNKŮ
 10.06.2015    Agrární komora ČR 
VVS Verměřovice s.r.o. vás zve na seminář „Mléko ve formě zvýší zisk enormně“, který se koná ve čtvrtek 18.6.2015 v Mistrovicích „U Novotnů“. Přihlášku s programen najdete zde.


 10.06.2015    Svaz průmyslových mlýnů 
Oves byl považován za zakázanou obilovinu pro pacienty s celiakií Prolaminová frakce pšenice gliadin - neobvyklé složení AK, je velmi bohatý na glutamin (přibližně 37 % veškerých aminokyselin) a prolin (17 – 23 % veškerých aminokyselin) a naopak je chudý na tryptofan, bazické, dikarboxylové aminokyseliny a aminokyseliny s rozvětvených řetězcem. Tato skutečnost platí také pro ječný hordein a žitný secalin. Toto atypické aminokyselinové složení má také vliv na vznik neobvyklé sekundární struktury gliadinu (hordeinu, sekalinu) – tzv. b - otočky. Obiloviny jako kukuřice, proso a rýže mají významně nižší obsah glutaminu a prolinu a mají vyšší obsah leucinu a alaninu. Prolaminová frakce ovsa avenin má středně vysoký obsah glutaminu a nízký obsah prolinu a také obsah prolaminové frakce ovsa je také proti pšenici značně nižší (10 %). Z aminokyselinového složení lze usoudit, že obsah glutaminu a prolinu je proto v ovsu nižší a z tohoto důvodu se také tzv. toxické sekvence aminokyselin z pohledu celiakie u ovsa vyskytují v podstatně nižším počtu, než je tomu u pšenice, žita a ječmene. Jako hlavní tzv. toxické sekvence jsou označovány sekvence glutamin-glutamin-prolin-fenylalanin-prolin, prolin-serin-prolin-glutamin a glutamin-glutamin-glutamin-prolin.


 10.06.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
27.8.2015 – 1.9.2015 42. Ročník mezinárodního agrosalonu Ekostyl Mezinárodní výstava družstevnictví


 10.06.2015    Bezpečnost potravin 
Kontrola Státní veterinární správy (SVS) v zařízení stravovacích služeb Česká hospoda v Domašíně u Vlašimi zjistila stopy výskytu hlodavců ve skladu potravin a v kuchyni. Zjištěny byly také další nedostatky – špína, plíseň, prošlé produkty a vejce neznámého původu. Provozovateli podniku bude za výše uvedená zjištění udělena sankce. Případy týkající se provozní hygieny byly předány Státní zemědělské a potravinářské inspekci (SZPI) k došetření. Od začátku letošního roku dosud zkontrolovala SVS okolo 3500 stravovacích provozoven, závady zjistila u 15 procent kontrol.


 10.06.2015    Bezpečnost potravin 
Kontrola Státní veterinární správy (SVS) v zařízení stravovacích služeb Česká hospoda v Domašíně u Vlašimi zjistila stopy výskytu hlodavců ve skladu potravin a v kuchyni. Zjištěny byly také další nedostatky – špína, plíseň, prošlé produkty a vejce neznámého původu. Provozovateli podniku bude za výše uvedená zjištění udělena sankce. Případy týkající se provozní hygieny byly předány Státní zemědělské a potravinářské inspekci (SZPI) k došetření. Od začátku letošního roku dosud zkontrolovala SVS okolo 3500 stravovacích provozoven, závady zjistila u 15 procent kontrol.


 10.06.2015    PK ČR 


 09.06.2015    Biotrin 
Zajímavý průzkum mezi spotřebiteli provedl mezinárodní tým na belgické univerzitě v Ghentu – Universiteit Gent. Výzkumníci se zaměřili na otázku, do jaké míry jsou spotřebitelé ochotni nakupovat produkty označené jako „GMO“, „cisgenní“ a „s přínosem pro životní prostředí“, případně si připlatit za tyto nabízené alternativy. Zajímavé na tomto průzkumu je, že všechna tato označení se mohou prolínat, jde tedy pouze o různé marketingové značky, které de facto skrývají stejný obsah.


 09.06.2015    Bezpečnost potravin 
Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami. - See more at: http://www.bezpecnostpotravin.cz/nove-potravinarske-predpisy-eu-kveten-2015.aspx#sthash.omcvHUFx.dpuf


 09.06.2015    Bezpečnost potravin 
Zpráva ÚKZÚZ za rok 2014.


 09.06.2015    Agrární komora ČR 
Akce proběhla dne 26. května 2015 ve Velkém sále paláce Žofín.


 08.06.2015    Bezpečnost potravin 
Celostátní odborná konference se uskuteční 14. října 2015 v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze.


 08.06.2015    SZPI 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zakázala uvádět do oběhu v ČR šarži máku modrého o celkové hmotnosti 24 tun. Laboratorní analýza SZPI u předmětné šarže prokázala přítomnost morfinu v koncentraci 137 miligramů (mg)/kg. Morfin je v máku přirozeně přítomný, ale jeho bezpečná koncentrace pro potravinářský mák je stanovena na 43 mg/kg, vyšší koncentrace tak nelze považovat za bezpečné. Vzorek potraviny původem z Austrálie odebrala SZPI ve skladu provozovny společnosti FRUMENTA, s.r.o. ve Slatiňanech. Vzhledem k včasnému zásahu se závadná šarže nedostala ke spotřebitelům.


 08.06.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
25.6.2015 – 28.6.2015


 08.06.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Dovolujeme se Vás pozvat na akci pořádanou partnerem Celostátní sítě pro venkova, Zemědělským svazem České republiky. Jedná se seminář na téma "Novela energetického zákona a jeho dopady do zemědělské praxe, zvláště v souvislosti s výstavbou a provozováním bioplynových stanic a malých solárních elektráren.


 08.06.2015    Svaz průmyslových mlýnů  
Kde: PARKHOTEL PRŮHONICE, Uhříněveská 12, Průhonice, Praha – Západ, 252 43 Kdy: 9.6.2015 od 10:00


 07.06.2015    SZPI 


 06.06.2015    SZPI 


 06.06.2015    SZPI 


 05.06.2015    SZPI 


 04.06.2015    SVS ČR 
V nedalekém Maďarsku bylo od poloviny května postupně potvrzeno pět nových ohnisek infekční anemie neboli chudokrevnosti koní. Koncem ledna bylo potvrzeno ohnisko téhož, mnohdy smrtelného, onemocnění koní i v sousedním Německu. Vzhledem k aktuální situaci zpřísňuje od dnešního dne Státní veterinární správa (SVS) podmínky pro svody koní.


 04.06.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Evropská komise schválila OP Rybářství 2014 - 2020, který připravilo Ministerstvo zemědělství. Čeští produkční rybáři z něj budou v příštích šesti letech čerpat dotace například na zařízení pro chov ryb nebo modernizaci a výstavbu zpracoven ryb.


 03.06.2015    Bezpečnost potravin 
Ve dnech 14. - 17. 5. 2015 se ve Znojmě a ve Valticích uskutečnilo setkání evropských pracovníků z oblasti kontroly vína, sdružených ve frankofonní asociaci AMPEVA (Association pour le Maintien de la Protection des Vins et Eaux-de-Vie à Appellation d'Origine).


 03.06.2015    Ministerstvo životního prostředí ČR 
Ministerstvo životního prostředí pořádá v rámci českého předsednictví Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat [1] seminář na téma adaptace na klimatickou změnu v horských regionech. Seminář se uskuteční 5. června u příležitosti Světového dne životního prostředí v českém pavilonu na Světové výstavě EXPO 2015 v Miláně.


 02.06.2015    ČOI 
Zveme Vás na tiskovou konferenci k 10. výročí činnosti sítě ESC ve prospěch spotřebitelů


 01.06.2015    Bezpečnost potravin 
Praha 28. května 2015 – Česká republika získala dnes od Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) status země se zanedbatelným rizikem výskytu bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) neboli nemoci šílených krav. Tento status nejnižšího možného rizika, který má v současnosti jen 41 ze 180 členů OIE, může mimo jiné pomoci českým vývozcům dostat se na některé trhy ve třetích zemích. - See more at: http://www.bezpecnostpotravin.cz/ceska-republika-ziskala-status-zeme-se-zanedbatelnym-rizikem-vyskytu-bse.aspx#sthash.Z6ib5ulf.dpuf


 01.06.2015    SZPI 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce uzavřela provozovny z důvodu nevyhovující hygieny - See more at: http://www.bezpecnostpotravin.cz/szpi-uzavrela-provozovny-z-duvodu-nevyhovujici-hygieny.aspx#sthash.bbpaU5xC.dpuf


 01.06.2015    PK ČR 
Pořadatel: Zájmové sdružení právnických osob konzervárensko-lihovarského průmyslu Praha


 01.06.2015    Ministerstvo životního prostředí ČR 
Den otevřených dveří VÚV se koná k Světovému dni životního prostředí a pod záštitou ministra životního prostředí. Více informací naleznete v pozvánce a na www.vuv.cz.


 01.06.2015    PK ČR 


 29.05.2015    MZe 
Tisková zpráva – Příležitost poznat farmáře ve svém okolí budou mít i letos lidé, kteří navštíví zemědělská hospodářství zapojená do projektu Ministerstva zemědělství „Poznej svého farmáře“. Loni se ho zúčastnilo pět farem. Akce byla úspěšná, proto letos Ministerstvo rozšířilo jejich počet na třináct. První hospodářství, Zámecké sady v Chrámcích v Ústeckém kraji, mohou lidé navštívit již tuto sobotu 30. května.


 29.05.2015    SVS ČR 
V ČR se po zimní přestávce naplno rozběhla nová sezóna oblíbených farmářských trhů. Stále více lidí na ně přivádí snaha zakoupit si čerstvé potraviny přímo z farem či od malovýrobců. Pravidelné kontroly Státní veterinární správy přispívají nejen k naplnění tohoto cíle, ale pomáhají také chránit spotřebitele. Nejvíce farmářských trhů a pochopitelně i největší zastoupení koupěchtivých zákazníků je v hlavním městě. Úřední veterinární lékaři Městské veterinární správy v Praze v loňském roce provedli celkem 61 kontrol farmářských trhů. Zjistili při nich 94 nedostatků a na pokutách vybrali více než 200 000,- Kč. V některých závažných případech bylo dokonce nařízeno okamžité ukončení prodeje.


 28.05.2015    AK ČR 
Praha 28. května 2015 – Nákazová situace u zvířat v České republice je dobrá. Vyplývá to ze Zprávy o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat v roce 2014, kterou Státní veterinární správa (SVS) aktuálně zveřejnila na svých internetových stránkách. Zpráva přináší informace o nákazové situaci v ČR a činnosti SVS v oblasti ochrany zdraví zvířat v předchozích letech.


 28.05.2015    MZe 
Předmět plnění je vytvoření originálního grafického Loga „česká potravina“ pro Ministerstvo zemědělství.


 26.05.2015    Biotrin 
Na holandské univerzitě v Delftu – Delft Univerzity of Technology – právě probíhá průzkum, který se zaměřuje na otázku motivace vědců ke spoluúčasti na tvorbě legislativy v oblasti biotechnologií.


 26.05.2015    SVS ČR 
V ČR se po zimní přestávce naplno rozběhla nová sezóna oblíbených farmářských trhů. Stále více lidí na ně přivádí snaha zakoupit si čerstvé potraviny přímo z farem či od malovýrobců. Pravidelné kontroly Státní veterinární správy přispívají nejen k naplnění tohoto cíle, ale pomáhají také chránit spotřebitele. Nejvíce farmářských trhů a pochopitelně i největší zastoupení koupěchtivých zákazníků je v hlavním městě. Úřední veterinární lékaři Městské veterinární správy v Praze v loňském roce provedli celkem 61 kontrol farmářských trhů. Zjistili při nich 94 nedostatků a na pokutách vybrali více než 200 000,- Kč. V některých závažných případech bylo dokonce nařízeno okamžité ukončení prodeje.


 25.05.2015    Výživa dětí 
Mořské řasy jsou již po staletí běžnou součástí tradičních pokrmů pobřežních národů. Hojně jsou konzumovány ve východní Asii, zejména v Japonsku, Číně, Koreji a Vietnamu. Uvádí se, že v těchto státech jsou každodenní součástí stravy a denní spotřeba na obyvatele se pohybuje kolem 8 g v sušeném stavu. I když se v našich podmínkách jedná spíše o potraviny exotické a nepříliš rozšířené, význam a spotřeba mořských řas se zvyšuje. Jejich zařazení do běžné stravy může kromě zpestření jídelníčku přinést i významné obohacení o nutričně významné složky. V rámci Evropské unie (EU) se řasy řadí k „ potravinám nového typu“, jimiž se rozumí takové potraviny nebo složky, které se doposud ve významné míře v ČR a v ostatních zemích EU nepoužívaly pro lidskou spotřebu.


 22.05.2015    Bezpečnost potravin 


 20.05.2015    Výživa dětí 


 19.05.2015    MZe 
Ministr zemědělství Marian Jurečka se v Bratislavě sešel na dvoudenním zasedání se svými resortními kolegy zemí Visegrádské skupiny. S ministry zemědělství Slovenska, Bulharska, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovinska jednal o způsobech, jak zlepšit postavení zemědělců v rámci dodavatelsko-potravinářského řetězce, zjednodušení Společné zemědělské politiky a o lesnictví.


 18.05.2015    Bezpečnost potravin