Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Novinky v oblasti NBT - IX.
11.12.2018

Zdraví na prvním místě. Zaměstnancům dobrovolně poskytuje zdravotní benefity už 9 z 10 větších podniků
11.12.2018

Šetření EUROCHAMBRES mezi 45 tisíci podniky v Evropě: Náklady na pracovní sílu budou v roce 2019 největší překážkou podnikání
11.12.2018

Kontrola SVS odhalila nevyhovující prodej živých ryb a zkažené chlazené ryby
11.12.2018

Ctpp >

Archiv článků


ARCHIV ČLÁNKŮ
 23.05.2016    PK ČR 


 19.05.2016    SVS ČR 
Soukromé laboratoře mohou nově jednodušším způsobem podávat Státní veterinární správě (SVS) povinná hlášení o vyšetření masa divočáků na přítomnost parazita svalovce (Trichinella spp.). SVS jim za tímto účelem zpřístupnila na svých internetových stránkách on-line formulář. Ten umožní podávat hlášení pohodlně prostřednictvím internetu v průběhu celého roku, čímž odpadne obsáhlá administrativa v závěru vyšetřovacího období.


 19.05.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Podmínky pro poskytování podpory v rámci projektu Společné zemědělské politiky EU nazvaného Ovoce a zelenina do škol upravuje návrh nařízení vlády, který dnes vláda schválila. Projekt má zlepšovat zdravé stravovací návyky dětí a úpravou podporovat prevenci před obezitou. Nově návrh nařízení umožňuje producentům ovoce a zeleniny dodávat produkty přímo školám bez využití distributora ovoce a zeleniny.


 19.05.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministr zemědělství Marian Jurečka zve české firmy, nabízející produkty či suroviny v biokvalitě, k účasti na společné expozici Ministerstva zemědělství na prestižním mezinárodním veletrhu BIOFACH 2017 který se uskuteční ve dnech 15. - 18. února 2017.


 19.05.2016    Svět potravin 
Občerstvení s kebaby se stala v Čechách oblíbenými. Tento pokrm, původem z Íránu, může ale rozdělovat konzumenty na dvě skupiny. Ta první se tohoto exotického jídla ani nedotkne, druhá si pečené jehněčí či hovězí v bílém chlebu vychutná. Jak si stojí jejich bistra z pohledu hygieny? A jak vnímají naopak prodejci českou legislativu určující hygienické normy?


 19.05.2016    SZPI 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) při běžné kontrole v provozovně společnosti BILLA, spol. s r. o. odebrala k analýze vzorek sýra Zott – Zottarella, mozzarella Light 8,5% Fat, měkký sýr v solném nálevu, výrobce: Zott SE&Co.KG, D86690, Mertingen, Německo. Na obalu potraviny výrobce mj. uvedl: tuk 8,5% a min. 30% sušina. Výsledky laboratorního rozboru ale prokázaly, že obsah tuku představuje 7,92% hmotnosti a obsah sušiny představuje 27,44% hmotnosti a tím došlo ke klamání spotřebitele.


 18.05.2016    M. Hrušková, I. Švec 
Trvanlivé pečivo tvoří ve spotřebě cereálních výrobků 5-10 % a je rozděleno do pěti skupin, kde sušenky a oplatky činí cca polovinu. Sušenky jsou podle obsahu tuku a způsobu tvarování vyráběny jako vypichované, lisované, stříkané nebo řezané.


 18.05.2016    Švec I., Hrušková M. Ústav sacharidů a cereálií, VŠCHT v Praze 
Pro výrobek „sušené těstoviny“ v současnosti platná legislativa nedovoluje přídatné látky v receptuře. Jediná možná úpravy složení je přídavek různých, převážně rostlinných, materiálů s cílem zlepšení nutriční hodnoty a/nebo změny barvy produktu.


 18.05.2016    Bezpečnost potravin 
Státní veterinární správa (SVS) nařídila stáhnout z trhu zásilku více než 43 000 kusů konzerv sardinek ve vlastní šťávě z Thajska, prodávaných v Česku pod značkou ESSA. Laboratorní testy zjistily ve výrobku zvýšené množství kadmia. Produkt bude vrácen do země původu, nebo neškodně odstraněn. Dovozci hrozí za uvedení produktu na trh pokuta až do výše jednoho milionu korun.


 18.05.2016    Fórum zdravé výživy 
Na hobby.idnes.cz (10. 5. 2016), byl publikovaný článek, na jehož přípravě spolupracovala Mgr. Tamara Starnovská:


 18.05.2016    VŠCHT 
Sledování barvy těstovin a trvanlivé pečivo- netradiční receptury a nutriční přínos sušenek


 18.05.2016    SČS 
Předkládáme spotřebitelům další publikaci z edice Jak poznáme kvalitu, tentokrát na téma čaj.


 18.05.2016    http://www.bids.cz/ 
Nad hodnotou vody se zamyslíme až ve chvíli, kdy jí máme málo. Přitom se jedná o jeden z nejcennějších přírodních zdrojů, na kterém závisí veškerý život. Její nedostatek nám způsobuje vážné problémy. Po minulém století plném meliorací, vysoušení mokřadů, napřimování říčních koryt a rozorávání mezí ve velké lány, ztratila půda svoji regulační schopnost a nastaly problémy se zadržením vody v krajině. Přitom dostatek čisté vody a správná péče o krajinu jdou spolu ruku v ruce. Z toho důvodu je třeba řešit otázku krajinného plánování, která nám zodpoví jak udržet vodu tam, kde ji potřebujeme mít – v půdě. Je tedy nasnadě začít s půdou zacházet tak, aby co nejdéle zadržovala vodu a nenechala ji odtékat pryč


 17.05.2016    Biotrin 
Zástupci EuropaBio věří, že existuje mnohem lepší cesta, jak zajistit přístup šlechtitelů k patentovaným odrůdám rostlin, než prostřednictvím revize směrnice 98/44/ES o právní ochraně biotechnologických vynálezů. Jednak se domnívají, že revize směrnice by nebyla dobrým řešením - omezila by výměnu nových vědeckých poznatků mezi výzkumníky, a jednak mají obavy z právní nejistoty v přechodné době, tj. než by došlo ke schválení novelizované směrnice. Právní nejistota by pak mohla způsobit zastavení růstu a investic v celém biotechnologickém sektoru, tj. i v průmyslové a lékařské biotechnologii.


 17.05.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Přibližně 600 milionů korun mimořádné podpory již letos stihlo vyplatit Ministerstvo zemědělství chovatelům dojnic a prasat. Mimořádná podpora z národních i unijních zdrojů má povzbudit živočišnou výrobu, která je v celoevropské krizi. Ministerstvo zemědělství se snaží podpořit chovatele také novými podporami z národních zdrojů.


 17.05.2016    Agrární komora ČR 
Nedostatek srážek a nadprůměrné zimní teploty způsobily, že se po loňském horkém létě nedoplnila v půdě zásoba vody, a to zejména na severní Moravě. Chřadnou tam stromy, které napadá houba václavka, množí se hmyzí škůdci včetně kůrovců. Jejich rojení začalo v květnu, vrcholit bude v létě. Lesy ČR připravily 236 tisíc lapáků a lapačů. Nejde o typickou kůrovcovou kalamitu.


 17.05.2016    Agrární komora ČR 
Česká republika aktuálně předsedá tzv. Visegrádské skupině, jejíž zástupci za rezorty životního prostředí se ve dnech 12. a 13. května setkali v Lednici na společném oficiálním jednání. ČR na 23. setkání ministrů ŽP států V4, Bulharska a Rumunska reprezentoval ministr životního prostředí Richard Brabec. Na programu jednání zástupců 6 států a přizvaných zástupců Evropské komise byla mj. politika využívání odpadů jako zdrojů či téma ochrany biologické rozmanitosti v celé Evropě. Ministři diskutovali např. o zkušenostech s rozšiřováním národních seznamů evropsky významných lokalit a ptačích oblastí chráněných v rámci evropské soustavy Natura 2000. Posledním klíčovým tématem společného jednání bylo sucho, které v posledních letech sužuje nejen Evropu a stává se tak novým světovým strašákem pro národní ekonomiky i bezpečnost občanů.


 17.05.2016    SČS 
Oblast potravin a výživy je provázena mnoha fámami a bludy. Dnešní doba je „díky“ elektronickým médiím pro jejich šíření ideální.


 17.05.2016    SČS, ČTPP 
Sdružení českých spotřebitelů (SČS) pod záštitou a ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro potraviny (Zde) vydává tiskoviny se zaměřením na kvalitu potravin.


 17.05.2016    SČS, ČTPP 
Pracovní skupina Potraviny a spotřebitel při České technologické platformě pro potraviny (Zde) vedená Sdružením českých spotřebitelů pokládá ve své strategii za velmi důležité, aby měl spotřebitel k dispozici výsledky srovnávacích testů kvality potravin. Je to jeden z účinných prostředků pro orientaci v kvalitě na trhu a pro rozhodování. Ještě více ale přispívá k chování konkurence na trhu a vede subjekty na trhu - výrobu i obchod, k chováním které kvalitu podporuje. SČS, bohužel, nedisponuje takovými finančními prostředky, které by umožnily produkci vlastních srovnávacích spotřebitelských testů.


 17.05.2016    SČS, ČTPP 


 16.05.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Český statistický úřad zveřejnil 9. května první předběžná data o zahraničním obchodě za březen 2016.


 16.05.2016    Svět potravin 
Kolik času tráví Češi při snídani nebo obědem v porovnání s Francouzi nebo Američany? Jak vnímají lidé z různých kontinentů přestávku na oběd? Kde zaměstnanci nejčastěji jedí? Je pro ně jídlo otázkou zdraví, nebo potěšení?


 16.05.2016    CzechTrade 
Od 30. dubna 2016 jsou v japonském maloobchodním řetězci Don Kihote prodávány vietnamské banány.


 16.05.2016    Agrární komora ČR 
Pod záštitou ministra zemědělsví Mariana Jurečky a hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka se konal již 45. Mistrovství floristů ČR - Děčínská kotva. SKF ČR děkuje touto cestou i všem sponzorům.


 16.05.2016    CzechTrade 
Tradiční chorvatský výrobce alkoholických nápojů, akciová společnost Badel 1862 d.d., Záhřeb, (www.badel1862.hr), včera zveřejnil novou veřejnou výzvu potenciálním strategickým investorům ke vstupu do realizace opatření finanční a operativní restrukturalizace společnosti v rámci předkonkurzního řízení. Cílem je společně s vedením firmy stanovit potřebná opatření, která zajistí dlouhodobě udržitelnou činnost podniku.


 16.05.2016    TA ČR 
Technologická agentura České republiky Vás tímto zve na workshop v rámci realizace projektů v programu BETA s názvem "Financování datového fondu klíčových prostorových informací", který pořádá České centrum pro vědu a společnost pro ty zájemce, kteří mohou svým příspěvkem k řešení dané problematiky přispět.


 16.05.2016    Doc. Ing. Jiří Brát, CSc. - ČTPP 


 13.05.2016    Bezpečnost potravin 
V rámci speciální kontrolní akce Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) prověřila, zda provozovatelé restaurací a rychlých občerstvení neuvádí v nabídkách pokrmů nepravdivé nebo zavádějící informace. V celkem 110 kontrolovaných provozovnách se inspektoři zaměřili zejména na to, zda informace o složení pokrmů v jídelních lístcích, nabídkových tabulích, nebo poskytnuté ústně odpovídají reálně použitým surovinám.


 13.05.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
14.5.2016


 13.05.2016    Potravinářská komora ČR 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila prostřednictvím analýzy DNA prodej česneku s klamavým označením odrůdy.


 13.05.2016    CzechTrade 
Home Chef, chicagská služba, která dodává suroviny na přípravu gurmánských pokrmů, které lze připravit v klidu domova do 30 minut, prohlásila, že zvýšila tržby na 10 milionů amerických dolarů. V září minulého roku se zisky společnosti vyšplhaly na $ 5 000 000 dolarů s dodávkou více než 1 milionu jídel.


 12.05.2016    SVS ČR 
Státní veterinární správa (SVS) připravila na svých internetových stránkách pro včelařskou veřejnost užitečnou novinku. Přehledná interaktivní mapa umožňuje včelařům získat okamžitý přehled o nařízeném ošetření v souvislosti s varroázou ve všech obcích na území ČR. Díky aplikaci lze zjistit, jaký léčebný režim byl letos na základě výsledků vyšetření zimní měli pro rok 2016 v daném místě nařízen. Mapa umí zároveň zobrazit informace o počtu stanovišť a včelstev v každé obci a porovnat hustotu zavčelení ve zvoleném regionu, což pomáhá včelařům zvolit nejúčinnější opatření k tlumení intenzity varroázy v průběhu roku nad rámec nařízeného ošetření.


 12.05.2016    Potravinářská komora ČR 
V rámci speciální kontrolní akce Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) prověřila, zda provozovatelé restaurací a rychlých občerstvení neuvádí v nabídkách pokrmů nepravdivé nebo zavádějící informace. V celkem 110 kontrolovaných provozovnách se inspektoři zaměřili zejména na to, zda informace o složení pokrmů v jídelních lístcích, nabídkových tabulích, nebo poskytnuté ústně odpovídají reálně použitým surovinám.


 12.05.2016    Agrární komora ČR 
SVAZ ŠKOLKAŘŮ ČR, z.s. Vás srdečně zve na odborný seminář pořádaný za podpory Ministerstva zemědělství ČR


 12.05.2016    Agrární komora ČR 
Situace v roce 2015 - Informační bulletin č. 1/2016 (PDF, 7 MB)


 12.05.2016    Agrární komora ČR 
Podle soupisu hospodářských zvířat k 1. dubnu 2016 ve srovnání s předchozím rokem vzrostly stavy skotu a prasat, zatím co stavy ovcí, koz, koní a drůbeže poklesy.


 11.05.2016    Institut pro veřejnou diskusi  
Institut pro veřejnou diskusi si Vás dovoluje pozvat na odbornou debatu s názvem „Jak moc škodí palmový olej?", která se uskuteční ve čtvrtek 26. května 2016 od 9.30 hodin v prostorách Era svět, Jungmannovo nám. 767, Praha 1.


 11.05.2016    SZPI 
Každá druhá kontrola dovozu čerstvého ovoce a zeleniny při aktuální kontrolní akci v pohraničí zjistila nedostatky. V rámci kontrol dodržování vyhlášky 172/2015 Sb. o nahlašování vybraných potravin z dovozu před příjezdem na místo určení inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) společně s pracovníky Celní správy Pardubického kraje prověřovali automobily dovážející uvedený sortiment.


 11.05.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Pomáháme lesům růst je heslem letošního Týdne lesů, který potrvá do 13. května. Akce však lesníci připravili na celý měsíc květen. V rámci Týdne lesů si mohou děti i dospělí po celé České republice za asistence lesníků vyzkoušet například, jak se sbírají semena lesních dřevin a zkusit si práci lesních dělníků při sázení stromků v lese. Mohou také navštívit lesní školky a seznámit se s pěstováním sazeniček.