Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Seminář "Nové trendy v potravinářství a jejich možný vliv na výživu"
08.12.2021

Konzultační den pro podnikatele z Ústeckého kraje
23.11.2021

19. ČESKÉ DNY PRO EVROPSKÝ VÝZKUM - CZEDER 2021
03.11.2021

Kulatý stůl k podpoře VaVaI v Plzeňském kraji
26.10.2021

Ctpp >

ICCEE


ICCEE

 

Projekt ICCEE („Improving Cold Chain Energy Efficiency“), č. grantové smlouvy 847040, je financován z programu HORIZON 2020 (podprogram budování kapacit na podporu provádění energetických auditů LC-SC3-EE-8-2018-2019, výzva H2020-LC-SC3-EE-2018). Jedná se o 36 měsíční projekt s oficiálním zahájením 1. září 2019.

 

K 13 partnerům projektu patří koordinátor Universita degli Studi di Brescia (Itálie), Institute for European Energy and Climate Policy Stichting (Nizozemí), Federazione Italiana Per L´Uso Razionale Dell´Energia (Itálie), Adelphi Research Gemeinnutzige GMBH (Německo), Associat Technique Energie Environnement, FRAUNHOFER Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung E. V. (Německo), Rigas Tehniska Universitate (Lotyšsko), Escan Sl (Španělsko), Spread European Safety GEIE (Itálie), European Cold Storage and Logistics Association (Belgie), Anaptyxiaki Epimelitiriou Korinthias (Řecko), Universitaet Stuttgart (Německo) a Federatia Patronala Romana din Industria Alimentara Romalimenta (Rumunsko).

 

Projekt vytvoří podmínky pro usnadnění vývoje a šíření projektů v oblasti energetické účinnosti v průmyslu na evropské úrovni. Projekt podporuje poskytování účinnějších schémat podpor, s ohledem na ustanovení čl. 7 směrnice 2012/27/EU pro schémata energetické účinnosti k EEO.

 

Plnění vytyčených cílů projektu je rozděleno do pěti pracovních balíčků, přičemž první (WP1 – Project Management) vede koordinátor UNIBS. Druhý pracovní balíček (WP2 – Model formulation and optimisation) bude realizován rovněž pod hlavní správou koordinátora. Naplnění cílů v rámci třetího balíčku projektu (WP3 – Enhancing the implementation uptake through tools and resources) bude mít příštích 35 měsíců v kompetenci Fraunhofer. Čtvrtý balíček (WP4 – Capacity building activities implementation) si vezme do správy ESCAN a poslední, pátý pracovní balíček (WP5 – Communication, Dissemination and Exploitation) FIRE.

 

Cílem projektu ICCEE je usnadnit  malým a středním podnikům (MSP) v řetězcích sektoru mražených potravin a nápojů realizaci opatření k energetické účinnosti (EEM) po vykonání energetických auditů u dodavatelských řetězců.

 

Zaměření na řetězce mražených potravin a nápojů v tomto odvětví je způsobeno značnými energetickými požadavky (chlazená přeprava, zpracování a skladování), s velkým potenciálem úspor. Implementace holistického přístupu, přesun z perspektivy jedné společnosti na hodnocení řetězce, vede k zvýšeným příležitostem EEM. Pro umožnění aktualizace EEM bude ICCEE a) zavádět a používat analytický nástroj energetické účinnosti na podporu a usnadnění rozhodování na různých organizačních úrovních společnosti, a b) vybuduje personální program zaměřený na zaměstnance, příslušné zúčastněné strany a komunitu věnovanou podpoře změny energetické kultury v sektoru.

 

Realizovatelnost EEM bude hodnocena na základě ekonomických, environmentálních a sociálních dopadů zahrnujících celý jejich životní cyklus a celý dodavatelský řetězec. Neenergetické přínosy a behaviorální aspekty budou také řešeny, stejně tak posouzena doporučení týkající se systémů financování pro malé a střední podniky. První část školení díky spolupráci asociací v konsorciu osloví 300 společností prostřednictvím 20 národních seminářů. Na 4 seminářích bude vyškoleno 32 společností. V posledním kroku ICCEE zahájí e-learning kurzy, které budou k dispozici i po ukončení projektu a osloví dalších 64 společností. ICCEE přinese úsporu primární energie (118 GWh/rok), zvýší investovaný kapitál do udržitelné energie (64 milionů €) a sniží emise skleníkových plynů (40 376 tun CO2/rok). Činnosti zaměřené na budování kapacit umožňují zvýšit podíl zúčastněných stran ve znalosti a posílení jejich energetické kultury (2000 lidí). Výsledky ICCEE budou také podporovat tvůrce politiky v definování tímto „nadefinované“ politiky v sektoru.

 

PK ČR bude v průběhu 35 měsíců zapojena na plnění úkolů v rámci WP 2, WP 4 a WP 5.

 

http://www.ieecp.org/project/iccee-improving-cold-chain-energy-efficiency/