Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Pozvánka na třetí ročník semináře MEMPROPO 2017
18.10.2017

Konzultační dny pro podporu exportu
22.09.2017

Firmám chybí kvalifikovaná pracovní síla, je třeba změnit vzdělávací systém
22.09.2017

Africký mor prasat v ČR; aktuální informace ke dni 18. 9. 2017
22.09.2017

Ctpp >


Bezpečnost potravin: jednodušší pravidla pro malé obchodníky
Datum: 14.03.2017
KM EFSA
Vydáno: 10.3.2017
Autor: KM EFSA

 

Úřad EFSA navrhl zjednodušený systém řízení bezpečnosti potravin pro některé malé potravinářské podniky.

 Úřad EFSA navrhl zjednodušený přístup pro řízení bezpečnosti potravin u drobných maloobchodních podniků, jako jsou obchody s potravinami, řeznictví a pekařství. Koncepce obsahuje pokyny, jak rozpoznat nejvýznamnější biologická, chemická a fyzikální rizika v jednotlivých fázích procesu výroby potravin; činnosti nebo postupy, které zvyšují pravděpodobnost rizika; a vhodná kontrolní opatření.

Kombinace řídících, organizačních a technických překážek znamená pro mnoho malých prodejců potravin potíže se splněním požadavků stávajících systémů řízení bezpečnosti potravin (FSMS, Food Safety Management Systems). Zejména časté aplikování komplexních programů analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP) může být nad rámec kapacity podniků, které zaměstnávají jen malé množství zaměstnanců.

K překonání těchto problémů vyvinul úřad EFSA jednoduchý FSM systém pro pět typů malých potravinářských podniků - řeznictví, obchod s potravinami, pekařství, obchod s rybami a zmrzlinářství, pro které je systém snadno pochopitelný a aplikovatelný.

Nový přístup používá vývojové diagramy k sumarizaci fází výroby, doprovodný formulář a jednoduché tabulky, aby maloobchodníky provedl procesem řízení bezpečnosti potravin od identifikace rizik až po kontrolní opatření.

Marta Hugas, vedoucí Oddělení  biologických rizik a kontaminantů úřadu EFSA, řekla: "Některé aspekty aktuálních nařízení pro hygienu potravin mohou být pro malé a střední podniky náročné, zejména pro ty, které nemají dostatečné zdroje nebo jim chybí odborné znalosti."

"Jednodušší přístup, o jehož vypracování požádala Evropská komise, by měl provozovatelům dotčených podniků zjednodušit identifikaci rizik a přijímání příslušných opatření. Tento praktický přístup by měl přinést prospěch jak spotřebitelům, tak potravinářským podnikům."

Ve zjednodušeném systému například obchodníci nemusí mít detailní znalosti o specifických rizicích, ale musí si uvědomovat, že mohou být přítomna biologická, chemická a fyzikální rizika nebo alergeny; a že neprovedení klíčové činnosti - jako je správné skladování v chladu nebo oddělování syrových a vařených produktů - může zvýšit expozici spotřebitelů riziku.

V novém systému byl odstraněn klasický přístup určení pořadí a stanovení priorit rizik, který je obvykle vyžadován, než je přijato rozhodnutí o kontrolních opatřeních.

Experti Panelu EFSA pro biologická rizika, kteří vytvořili vědecké stanovisko, doporučili, aby řeznictví, obchody s potravinami, pekařství, prodejny ryb a zmrzlinářství aplikovaly zjednodušený systém. Podle vědců by měl tento přístup vyřešit mnoho překážek, na které narazily i jiné malé potravinářské podniky při pokusu o implementaci efektivních systémů řízení bezpečnosti potravin, a proto by se mělo zvážit šiřší uplatnění tohoto systému v potravinářském průmyslu.Zdroj: EFSA