Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Pozvánka na třetí ročník semináře MEMPROPO 2017
18.10.2017

Konzultační dny pro podporu exportu
22.09.2017

Firmám chybí kvalifikovaná pracovní síla, je třeba změnit vzdělávací systém
22.09.2017

Africký mor prasat v ČR; aktuální informace ke dni 18. 9. 2017
22.09.2017

Ctpp >


Kopečkovou nebo točenou? To je jedno, záleží na místě prodeje
Datum: 14.07.2017
HSHMP
Vydáno: 10.7.2017
Autor: HSHMP

 

Informace HSHMP ze dne 7. 7. 2017.

 Jaká jsou tedy pravidla pro prodej zmrzliny na ulici? 
„Výroba zmrzliny na ulici může být realizována pouze z výrobníku, který je výrobcem pro venkovní použití určen, umístěného na předsunutém prodejním místě, ze kterého se poskytují služby stejného druhu jako v provozovně, se kterou funkčně souvisí,“ popisuje Jan Jarolímek, ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“). Předsunuté prodejní místo se zřizuje bezprostředně u uvedené provozovny a musí s ní mít stejného provozovatele (§ 1 odst. 6 Nařízení hl. m. Prahy č. 16/2005 Sb., kterým se vydává tržní řád, v platném znění). 

Výrobník musí být na předsunutém prodejním místě chráněn před osluněním, přehřátím a nečistotami. Prodejní pult musí být řešen tak, aby na něm byla pracovní plocha pro odkládání kornoutů se zmrzlinou, ubrousků nebo podávacích kornoutů a nádoba na kleště, ve které bude možná průběžná výměna vody. Pro uložení ubrousků nebo podávacích kornoutů musí být vyčleněn vhodný prostor. Prodejce musí mít vyřešenou manipulaci s penězi tak, aby se nedotýkal zároveň peněz a zároveň potravin. Pro mytí rukou musí být k dispozici v blízkosti umyvadlo. Prodejce musí provádět průběžně sanitaci tak, aby prodejní pult a výrobník byly udržovány v čistotě po celou dobu provozu.  

V provozovně, v její čisté části, musí být vytvořeny podmínky pro přípravu směsi včetně míchání, skladování originálních či připravených směsí, pro uskladnění výrobníku, technologické vybavení pro jeho sanitaci a pro sanitaci prostoru předsunutého prodejního místa, dále zázemí pro obsluhu (šatna, WC). Úsek přípravy zmrzliny v zázemí provozovny musí být vybaven pracovním stolem se dřezem s tekoucí teplou a studenou pitnou vodou, omyvatelnými stěnami a podlahou, event. chladicím zařízením pro uchovávání tekuté směsi a v blízkosti úseku musí být umyvadlo na ruce.  

Zájem hygieniků o zmrzlinu a ledové tříště byl již v loňském roce. Odborní zaměstnanci HSHMP provedli na území hlavního města Prahy v období od 1. 4. 2016 do 31. 7. 2016 celkem 49 kontrol typicky letních produktů: ve 32 provozovnách bylo odebráno 60 vzorků zmrzlin a ledových tříští (51 vzorků zmrzlin a 9 vzorků ledových tříští), z nichž 9 vzorků (7 vzorků ledových tříští a 2 vzorky zmrzlin) bylo vyšetřeno chemicky na přítomnost a obsah vybraných syntetických barviv: „V souvislosti s výsledky laboratorního vyšetření odebraných vzorků byla přijata v 6 provozovnách opatření spočívající v provedení sanitace a zlepšení údržby výrobníku zmrzliny, která byla ověřena následnými odběry. Uloženy byly ze strany HSHMP také dvě sankce ve výši šest tisíc korun,“ upřesnila Hana Kunstovná, ředitelka odboru Hygieny výživy a předmětů běžného užívání HSHMP.

Další podrobnosti najdete zde:
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/vysledky-kontrol-zmrzlin-a-ledovych-tristi-v-zarizenich-poskytujicich-stravovaci-sluzby-2881_2881_161_1.html

Z P R Á V A o výsledcích cíleného státního zdravotního dozoru zaměřeného na ověření zdravotní nezávadnosti zmrzlin podávaných v zařízeních poskytujících stravovací služby (2016) V Praze 7. 7. 2017 
Mgr. Dana Mertová
tisková mluvčí HSHMP

Zdroj: HSHMP