Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Pozvánka na třetí ročník semináře MEMPROPO 2017
18.10.2017

Celostátní odborná konference „V hlavní roli ženy“
21.08.2017

Pozvánka na na odborný seminář „PROEXPORTNÍ AKTIVITY MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ A SETKÁNÍ SE ZEMĚDĚLSKÝMI DIPLOMATY"
21.08.2017

Veterináři kontrolovali vejce a kuřecí, fipronil nenalezli
21.08.2017

Ctpp >


Ovoce, zelenina a mléko do škol
Datum: 11.08.2017
Evropská komise

Ovoce, zelenina a mléko do škol

 

Vydáno: 8.8.2017
Autor: Výživa dětí

 

Nový unijní projekt distribuce ovoce, zeleniny a mléka do škol byl spuštěn již 1. srpna.

 
Evropská podpora distribuce ovoce, zeleniny a mléka do škol bude ve 
školním roce 2017/2018 pokračovat. EU přispěje českým školám 4 miliony eur na zeleninu a ovoce a necelé 2 miliony eur na mléko. V rámci speciálních vzdělávacích programů se žáci také naučí, jak je kvalitní výživa důležitá, a zjistí více o výrobě jídla. 
 

Nový unijní projekt distribuce ovoce, zeleniny a mléka do škol bude spuštěn 1. srpna tak, aby se mohl v celé EU naplno rozjet už od prvního dne školního roku 2017/2018.

Součástí projektu, který má mezi dětmi propagovat zdravé stravovací návyky, bude nejen distribuce ovoce, zeleniny a mléčných výrobků, ale také zvláštní vzdělávací programy, jež by měly žáky naučit, jak je kvalitní výživa důležitá, a vysvětlit jim, jak se jídlo vyrábí.

Projekt spojuje a optimalizuje dosavadní programy, které se vloni dostaly k více než 20 milionům dětí. Ačkoliv účast v této iniciativě je dobrovolná, hodlá se do ní ve školním roce 2017/2018 zapojit všech 28 členských států.

„Jsem velmi rád, že bude nový program spuštěn. Je to cenná podpora pro miliony školáků a tisíce zemědělců ve všech členských státech. Jak se v posledních letech ukázalo, pro zemědělce je tato podpora obzvláště cenná, a díky vyššímu financování její cena ještě vzroste. Navíc se nový program nese v duchu mé snahy o zjednodušování, protože dva dosud samostatné projekty – Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol – spojuje do jednoho. V neposlední řadě jsem také velmi rád, že se v této iniciativě mohu připojit ke komisařům Andriukaitisovi a Navracsicsovi a spolu s nimi propagovat zdravý životní styl. Jsem přesvědčen, že tento program v tom bude hrát důležitou roli,“ prohlásil komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan.

Přednostně budou děti ve školách dostávat ovoce, zeleninu a mléko v čerstvém stavu. Zpracované produkty jako polévky, ovocné kompoty, džusy, jogurty a sýry budou dostávat jen, pokud to schválí zdravotnické orgány daného státu. Výrobky nesmí obsahovat žádný přidaný cukr, sůl ani tuk s výjimkou případů, kdy je zdravotnické orgány v omezeném množství povolí.

Každý členský stát si sám rozhodne, jak přesně bude projekt na jeho školách fungovat a jakým způsobem do něj začlení například tematické vzdělávací programy a další zemědělské produkty. Také se může rozhodnout, že peněžní podporu, kterou na projekt poskytuje EU, ještě dále navýší o podporu z vlastních státních prostředků.

Při výběru výrobků by se měly brát v úvahu zdravotní a environmentální aspekty, jejich sezónnost, pestrost a také dostupnost, přičemž přednost by měly mít výrobky pocházející z EU. Členské státy mohou navíc podporovat lokální nebo regionální produkty, ekologickou produkci, krátké dodavatelské řetězce, přínos pro životní prostředí a jakostní produkty.

Z celkem 250 milionů eur, jež byly v rozpočtu EU schváleny na školní rok 2017/2018, připadne zhruba 150 milionů eur na ovoce a zeleninu a 100 milionů eur na mléko.

Nový program je součástí programu zjednodušování komisaře Hogana. Umožňuje vytvářet větší synergie a realizovat celý program efektivněji a také doplňuje další opatření v rámci politiky zdravotní péče a vzdělávání.

Dosud dva samostatné projekty – Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol – se od 1. srpna 2017 sloučí do jednoho právního rámce. Nová pravidla mají být efektivnější a podpora díky nim cílenější a více zaměřená na vzdělávací aspekt.

Do starého projektu Ovoce a zelenina do škol je v současné době zapojeno 24 členských států a do starého projektu Mléko do škol pak všech 28. Ovoce a zelenina se tak v loňském roce dostala k přibližně 11,7 milionům dětí, mléko ke zhruba 20 milionům.

Zdroj: Evropská komise