Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Vladimír Dlouhý: Podmínky pro podnikání se zhoršily kvůli odborářům, kterým vláda vyhoví ve všem, o co si řeknou. Doplácí na to zaměstnavatelé i jejich zaměstnanci
23.05.2019

Povinnosti podnikatelů vůči státu ode dneška spravuje Právní elektronický systém
23.05.2019

Projekt SVS pro předškoláky bude pokračovat i v roce 2019
23.05.2019

Dietární zdroje vitaminu D v české populaci (4-90 let)
23.05.2019

Ctpp >


Výživa, potraviny a zdraví 2018 – X. studentská konference – Praha
Datum: 06.12.2018
Společnost pro výživu, z.s.
Vydáno: 4.12.2018
Autor: Společnost pro výživu

 

Konference se koná 5. 12. 2018 na 3. lékařské fakultě UK v Praze 10.

 

Pořadatel:
Společnost pro výživu, z.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o.
3. lékařská fakulta UK, Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT, Praha

Termín akce:
5. prosince 2018
Začátek konference je v 9.00 hod.

Místo konání:
3. LF UK – Konferenční sál Radany Königové
Ruská 87, 100 00 Praha 10


Konference je určena k prezentaci témat bakalářských, diplomových a doktorských prací studentů fakult lékařských, zdravotně-sociálních, přírodovědeckých, potravinářských a zemědělských, se zaměřením na problematiku výživy, potravin a zdraví. Délka jednoho sdělení je 15 min.

Studenti, kteří na konferenci vystoupí s přednáškou, obdrží potvrzení o účasti na studentské vědecké konferenci, publikaci Výživa a potraviny pro zdraví a volný vstup na vybrané odborné akce, pořádané Společností pro výživu v roce 2018.

  1.  
      Vstup na konferenci je volný.

Odborní garanti konference:
Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. – Ústav hygieny 3. LF UK
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. – Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT

Zdroj: Společnost pro výživu