Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Setkání k projektu GoNano
22.10.2019

Tolerance rostlin vůči železu
09.10.2019

Již 5. ročník akce pro děti „Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš?“ se koná 18. a 19. října 2019
09.10.2019

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2019
09.10.2019

Ctpp >


Celogenomové sekvenování je nadějí v boji proti antimikrobiální rezistenci
Datum: 08.07.2019
KM EFSA
Vydáno: 1.7.2019
 
Autor: KM EFSA
Úřad EFSA zveřejnil vědeckou zprávu týkající se monitorování AMR.


Foto: Shutterstock

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) v publikované zprávě uvádí, že použití celogenomového sekvenování může zkvalitnit monitorování antimikrobiální rezistence (AMR) u potravin a zvířat. Úřad EFSA navrhuje, aby tato metoda byla postupně zaváděna do monitorovacích aktivit členských států ještě předtím, než vzejdou v platnost revidované právní předpisy o monitoringu AMR v roce 2021.

Na rozdíl od současných fenotypických metod používaných při testování rezistence bakterií na specifická antibiotika, metoda celogenomového sekvenování umožňuje identifikovat rezistentní geny bakterií. Tímto se zvyšuje efektivita predikovat antimikrobiální rezistenci, a také se generuje velké množství dat, která mohou být využita pro další epidemiologické studie a analýzy.

Úřad EFSA ve zprávě také zdůrazňuje potřebu monitorování AMR u mořských plodů, o které je zatím málo informací. V současné době dochází k expanzi produkce akvakultury a ke zvýšenému dovozu produktů tohoto typu do EU.

Experti zdůrazňují význam porozumění vzniku a šíření AMR v prostředí, kde se potraviny produkují nebo zpracovávají, což vyžaduje další šetření, které úřad EFSA brzy zahájí.

V publikované zprávě jsou doporučení týkající se velikosti vzorků a návrhy monitoringu rezistence vůči antibiotikům, které jsou důležité pro veřejné zdraví a nejsou v současné době sledovány. Tato opatření by měla umožnit lepší detekci možných nových mechanismů rezistence. Monitoring je rozhodující komponentou reakce na AMR a je jednou z priorit akčního plánu EU.

Úřad EFSA přezkoumal způsoby monitorování AMR, které se v současné době v EU provádí, přičemž bral v úvahu nejnovější vědecký a technologický vývoj. 

 

 
 
Pozadí
V roce 2017 přijala Evropská komise (EK) nový akční plán EU proti AMR s názvem „Jedno zdraví" (One Health). Plán má pomoci redukovat výskyt a šíření AMR a přispět k vývoji nových účinných antimikrobiálních látek, dostupných v rámci i vně EU. Na základě tohoto akčního plánu se EK zavázala do roku 2021 revidovat své rozhodnutí 2013/652/EU, týkající se monitoringu a podávání zpráv o AMR v potravinách a zvířatech.

 

Zdroj: EFSA