Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Doporučení pražských hygieniků k provozu předškolních zařízení vzhledem k nastaveným preventivním opatřením infekce covid-19
29.05.2020

EU plánuje revizi legislativy pro dopravu zvířat
29.05.2020

Dopad pandemie COVID-19 na potravinový systém
29.05.2020

COVID-19 epidemic - Cancellation of BTSF Activities
29.05.2020

Ctpp >


Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v dubnu 2020
Datum: 21.05.2020
HSHMP
Vydáno: 20.5.2020
 
Autor: HSHMP
Informace Hygienické stanice hlavního města Prahy

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") provedla v průběhu měsíce dubna 2020 celkem 236 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf ). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 5 finančních sankcí v celkové výši 14 500,- Kč.   

V provozovnách stravovacích služeb v měsíci dubnu byly zejména prováděny kontroly na základě dodržování nařízených mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR po dobu trvání nouzového stavu, a to celkem 223 kontrol. 

Na základě podnětu se uskutečnilo 7 kontrol a na zdravotní obtíže po požití pokrmu proběhlo 6 kontrol. V 1 případě se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný. 

GRAF 

 

V Praze 19.5.2020

MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

Zdroj: HSHMP