Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Hniloba včelího plodu se ze severu Čech do dalších regionů ČR nerozšířila
02.07.2020

Hlášení v systému RASFF: 25. týden 2020
02.07.2020

Komise v Královéhradeckém kraji navrhla ocenit devět lokálních výrobků značkou Regionální potravina
02.07.2020

Ctpp >


Doporučení pražských hygieniků k provozu předškolních zařízení vzhledem k nastaveným preventivním opatřením infekce covid-19
Datum: 29.05.2020
HSHMP
Vydáno: 22.5.2020
 
Autor: HSHMP
K hygieně rukou předškolních dětí stačí dodržování důkladného mytí rukou (20 až 30 sekund) tekutým mýdlem a teplou vodou.

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) informuje provozovatele mateřských škol, dětských skupin a dalších subjektů předškolní péče, že v současné epidemiologické situaci k základnímu požadavku na zajištění osobní hygieny dětí – hygiena rukou postačí dodržování důkladného mytí rukou (20 až 30 sekund) tekutým mýdlem a teplou vodou, pro osoušení rukou jsou vhodné jednorázové papírové ručníky místo látkových, není nutné u předškolních dětí používat dezinfekční prostředky.  

Naopak při použití dezinfekčních prostředků u malých dětí může docházet i k otření očí apod., tj. nelze zajistit bezpečné použití dezinfekčního prostředku a také může docházet k poškození citlivé dětské kůže zejména u alergiků.  

Použití dezinfekce rukou je naopak žádoucí u personálu.  

Důležitý je důkladný úklid všech prostor a dezinfekce povrchů nebo předmětů včetně hraček a také časté větrání (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

 

OSVĚTOVÉ MATERIÁLY  

• SZU - video - názorná ukázka správných technik mytí rukou

video

• pro děti:   osvětové leporelo Státního zdravotního ústavu „Aby ručičky byly jako rybičky“

leporelo - (pdf; 5,24 MB)

• pro děti: metodické pokyny k leporelu

leporelo - (pdf; 307 kB)

• pro děti: instruktážní video - "Aby byly ručičky..."

video

 

 

V Praze 21.5.2020

Ing. Anna Füleová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

Zdroj: HSHMP