Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Seminář "Nové trendy v potravinářství a jejich možný vliv na výživu"
08.12.2021

Konzultační den pro podnikatele z Ústeckého kraje
23.11.2021

19. ČESKÉ DNY PRO EVROPSKÝ VÝZKUM - CZEDER 2021
03.11.2021

Kulatý stůl k podpoře VaVaI v Plzeňském kraji
26.10.2021

Ctpp >

KUSmem QJ1510341


Projekt v rámci programu „Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018“

 

 

Nové technologické postupy s využitím membránových procesů poskytující nové potravinářské produkty se zlepšenými nutričními a uživatelskými vlastnostmi

Doba řešení

1.4.2015 – 31.12.2018

 

Účastníci projektu:

Výzkumný ústav mlékárenský, s.r.o.

MemBrain, s.r.o.

Zeelandia, s.r.o.

MoraviaLacto, a.s.

Bohušovická mlékárna, a.s.

MILCOM, a.s.

Potravinářská komora České republiky

Česká membránová platforma, o.s.

 

 

Cíl projektu

Celkovým cílem projektu je výzkum a vývoj nových technologií a receptur vybraných potravinářských produktů s využitím membránových procesů, mikrofiltrace, ultrafiltrace, elektrodialýzy, které jsou pro využití v potravinářství nejvhodnější a budou uplatněny především v mlékárenských a pekárenských výrobních podnicích v ČR.


1. Dílčí cíl: Stanovit receptury nového pekárenského přípravku a jeho využití pro prodloužení trvanlivosti vybraných druhů pečiva

Navrhnout technologie s využitím membránového procesu mikrofiltrace, případně ultrafiltrace a elektrodialýzy a stanovit recepturu nového pekárenského přípravku a jeho využití pro prodloužení trvanlivosti vybraných druhů pečiva a pro zvýšení jeho nutriční hodnoty.

2. Dílčí cíl: Vyzkoumat a vyvinout nové úpravy technologie elektrodialýzy pro zpracování/úpravu různých typů demineralizované syrovátky z výroby sýrů a tvarohů a dalších mlékárenských produktů nebo polotovarů

 

 Budou navrženy  technologie elektrodialýzy pro zpracování/úpravu různých typů demineralizované syrovátky z výroby sýrů a tvarohů a dalších mlékárenských produktů nebo potravinářských polotovarů. Součástí cíle bude i zkoumat a navrhnout využití resp. likvidaci odpadního proudu vodného roztoku solí a navrhnout k tomu určené technologie.

3. Dílčí cíl: Stanovit receptury potravin a nových funkčních potravin na bázi mléka a koncentrátů syrovátkových bílkovin a koncentrátů všech bílkovin mléka s využitím ultrafiltrace.


Dílčí cíl 1:  Stanovit receptury nového pekárenského přípravku a jeho využití pro prodloužení trvanlivosti vybraných druhů pečiva.

Pekárenský přípravek obsahující mikrofiltrovanou a následně fermentovanou syrovátku s vysokým obsahem kyseliny propionové a s dalšími antifungálně aktivními ingrediencemi receptura chráněná užitným vzorem
Ověřená technologie výroby pekárenského preparátu - ideový návrh technologické linky, bilanční schéma, know-how
Recenzovaná publikace
Participace na 4 každoročních konferencích

 

Výsledky

 

Užitný vzor chránící recepturu pekárenského přípravku k prodloužení trvanlivosti pekárenských produktů

2017

2018

Ověřená technologie pekárenského preparátu

2018

2018

recenzovaná publikace - pekárenský přípravek pro zlepšení trvanlivosti

2016

2016

 

 

Dílčí cíl 2: Vyzkoumat a vyvinout nové úpravy technologie elektrodialýzy pro zpracování/úpravu různých typů demineralizované syrovátky z výroby sýrů a tvarohů a dalších mlékárenských produktů nebo polotovarů

 

 Výsledky

 

Ověřená technologie alternativních způsobů zpracování syrovátky

2018

2018

článek v impaktovaném časopise zlepšené možnosti elektrodialýzy syrovátky

2018

2018

článek v recenzovaném časopise demineralizace kyselé syrovátky a využití odpadního proudu

2018

2018

 

 

Dílčí cíl 3:  Stanovit receptury potravin a nových funkčních potravin na bázi mléka a koncentrátů syrovátkových bílkovin a koncentrátů všech bílkovin mléka s využitím ultrafiltrace.

 

Výsledky 

 

Užitný vzor chránící recepturu mléčného výrobku na bázi mléka a koncentrátů bílkovin mléka a syrovátky

2016

2018

Ověřená technologie využití ultrafiltrace k produkci mléčného produktu se zvýšenou nutriční hodnotou

2017

2018

článek v recenzovaném časopise využití koncentrátu mléka a syrovátky pro koncipování nových mlékárenských produktů

2018

2018

 

 

Dalším výsledkem budou každoročně pořádané workshopy, na kterých se bude Potravinářská komora ČR aktivně podílet.

 

 

Sbornik_Membranove procesy.pdf