Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Veterinární inspektoři v Praze odhalili nelegální pojízdnou prodejnu drůbeže
17.12.2019

Bakterie rodu Salmonella jsou nejčastějšími původci epidemií z potravin v EU
17.12.2019

Upozornění pro provozovatele stravovacích služeb a dovozce materiálů a předmětů pro styk s potravinami
17.12.2019

Nutriční doporučení MZ ČR pro školní jídelny: musíme to opravit
17.12.2019

Ctpp >

Kvalita potravinVýbor pro obchod a marketing (dříve PS pro kvalitu potravin, PS pro obchodní politiku a marketing)


Hlavním tématem Výboru pro obchod a marketing je příprava systému standardů kvality pro hodnocení potravinářských výrobků, a to zejména z pohledu udělování značek kvality jako je Klasa, Regionální potravina, nebo Český výrobek - garantováno Potravinářskou komorou ČR. V tomto ohledu proběhla spousta jednání se členy ČTPP a PK ČR i jednotlivými oborovými svazy s cílem nalezení konsensu v této věci. Výsledkem těchto aktivit je příprava Českých cechovních norem kvality potravinářských výrobků.


V srpnu 2014 spustila Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny po více než roce přípravných prací zcela nový systém cechovních norem pro kvalitní potravinářské výrobky. Celý systém ideově vycházející z bývalých československých státních norem, později československých norem a současných českých technických norem (ČSN) pro potravinářské výrobky a platných vyhlášek pro jednotlivé komodity. Ty dále rozvíjí tak, aby byla pro spotřebitele zajištěna nadstandardní jakost výrobku, srozumitelnost složení a ověřitelnost parametrů ve veřejně dostupné knihovně norem.


Výsledkem je česká cechovní norma jako základní norma stanovující kvalitativní parametry výrobku, pro který je zpracována, a z něhož vyplývají nadstandardní parametry, kterými se liší daný výrobek od jiných srovnatelných výrobků uváděných na trh. Cechovní norma je zpracována buď pro skupinu výrobků vyráběných několika výrobci na území ČR, nebo i pro jeden konkrétní výrobek vyráběný jedním konkrétním výrobcem, a to bez ohledu na velikost trhu, na který je výrobek uváděn. Cechovní normy jsou vytvářeny ve spolupráci výrobců, zájmových nebo profesních sdružení, úřadů státní správy a vědecko-výzkumných institucí, správcem cechovních norem je Potravinářská komora ČR. Cechovní normy budou veřejně dostupné na webových stránkách www.ceskapotravina.net. Protože příprava celého systému je technicky náročný proces vyžadující spolupráci celé řady zainteresovaných stran, v současnosti lze listovat prozatím zjednodušenou verzí knihovny, která neumožňuje on-line komunikaci s veřejností, jíž jsou návrhy norem předkládány k široké odborné diskuzi v procesu přípravy a připomínkování navrhovaných norem. Toto provizorní řešení je umístěno na webových stránkách http://normy.foodnet.cz.


Správcem zmíněných norem, které stanovují kvalitativní parametry potravinářského výrobku, pro který je norma zpracována, a z níž vyplývají nadstandardní charakteristiky, kterými se liší daný potravinářský výrobek od jiných srovnatelných výrobků uváděných na trh, je Potravinářská komora České republiky.


Na webových stránkách http://normy.foodnet.cz můžete v současné době nalézt:

- základní informace o českých cechovních normách

- dokumentaci k českých cechovním normám (Pravidla pro udělování a používání českých cechovních norem pro potravinářské výrobky a související přílohy)

- připravené cechovní normy, jež v současné chvíli čekají na posouzení ze strany hodnotící komise

- kontakt na správce českých cechovních norem

 

Členové:

VYBOR PRO OBCHOD A MARKETING.pdf